Ideiglenes számlazárolást elrendelő európai végzés

Görögország

Tartalomszolgáltató:
Görögország

ILLETÉKES BÍRÓSÁGOK/HATÓSÁGOK KERESÉSE

A lenti keresőeszköz segít megtalálni Önnek az(oka)t a bíróságo(ka)t/szerv(ek)et, amely(ek) illetékes(ek) az adott európai uniós jogi eszköz vonatkozásában. Figyelem: noha mindent megtettünk azért, hogy a rendszerben indított keresések a lehető legpontosabb találatokat eredményezzék, kivételes esetekben előfordulhat, hogy az illetékesség helytelen megállapítása miatt a keresés eredménye nem teljes.

Görögország

Ideiglenes számlazárolást elrendelő európai végzés


*kötelező választás

50. cikk (1) bekezdés a) pont – A számlazárolási végzés kibocsátására illetékes bíróságok

A polgári ügyekben hatáskörrel rendelkező járásbíróságok (Eirinodikeía) és az elsőfokú bíróságok (Protodikeía).

50. cikk (1) bekezdés b) pont – A számlainformációk beszerzésére illetékesként kijelölt hatóság

Az állami bevételekkel foglalkozó független hatóság (Anexártiti Archí Dimosíon Esódon – AADE) adóügyi műveletek főigazgatóságának (Genikí Diéfthynsi Forologikón Leitourgión) üzleti ellenőrzések tervezésével foglalkozó igazgatósága (Diéfthynsi Epicheirisiakoú Schediasmoú Eléngchon – DIESEL), e-mail: diesel@aade.gr / tel.:+30 2104802000,+30 2104802530.

50. cikk (1) bekezdés c) pont – A számlainformációk beszerzésének módszerei

A bankszámlák és fizetési számlák nyilvántartásainak a Pénzügyminisztérium keretében működő rendszerét a hatóságok, szolgálatok, közigazgatási szervek és egyéb szervek által a hitelintézetekhez intézett, információ szolgáltatása iránti kérelmek továbbítása céljából hozták létre. Ezeket a kérelmeket egy biztonságos harmadik szereplőn (Tiresias) keresztül elektronikus úton küldik meg a hitelintézetek számára, amelyek ugyanezen a csatornán keresztül küldik vissza a számlainformációkat tartalmazó válaszaikat (a 14. cikk (5) bekezdésének a) pontja).

50. cikk (1) bekezdés d) pont – A bíróságok, amelyeknél a számlazárolási végzés iránti kérelmet elutasító határozattal szembeni fellebbezést elő kell terjeszteni

A polgári járásbíróság elutasító határozata ellen az egyesbíróként működő elsőfokú bírósághoz (Monomelés Protodikeío) lehet fellebbezést benyújtani, amelynek elutasító határozatával szemben a Fellebbviteli Bíróság (Efeteío) előtt lehet fellebbezni.

50. cikk (1) bekezdés e) pont – A számlazárolási végzés és az egyéb iratok átvétele, továbbítása és kézbesítése tekintetében illetékesként kijelölt hatóságok

A továbbító hatóság az elsőfokú bíróság. A számlazárolási végzés és egyéb iratok átvételéért és kézbesítéséért a bírósági végrehajtók (dikastikoí epimelités) felelősek.

50. cikk (1) bekezdés f) pont – A számlazárolási végzés végrehajtására illetékes hatóság

A bírósági végrehajtók.

50. cikk (1) bekezdés g) pont – A közös és kedvezményezett (letéti) számlák zárolhatóságának mértéke

Kizárólag közös számlák zárolására van lehetőség; megbízói alszámlák nem zárolhatók. A közös számlák zárolásának további feltétele nincs.

50. cikk (1) bekezdés h) pont – A lefoglalás alól mentes összegekre vonatkozó szabályok

A polgári perrendtartás (Kódikas Politikís Dikonomías) 982. cikkének (2) bekezdése értelmében a tartásdíj, munkabér, nyugdíj, biztosítási ellátás stb. fizetése iránti követelések teljesítésére szolgáló összegek mentesek a zárolás alól. Az interneten nem áll rendelkezésre a polgári perrendtartás szövegéhez vezető link. A fenti összegek mentesek a zárolás alól, anélkül, hogy az adósnak erre irányuló kérelmet kellene benyújtania.

50. cikk (1) bekezdés i) pont – A díjak, ha a bankok jogosultak ezeket felszámolni az egyenértékű tagállami végzések alkalmazásáért vagy a számlainformációk biztosításáért, és melyik felet terheli e díjak megfizetésének kötelezettsége

Nincsenek olyan különös rendelkezések, amelyek szabályozzák a bankszámla zárolásáért vagy a bankszámla-adatok rendelkezésre bocsátásáért felszámított költségek és díjak megállapítását. A Görög Bankszövetség (Ellinikí Énosi Trapezón) álláspontja szerint azonban a hitelintézetek jogosultak azon költségek megfizetését követelni, amelyeket az állami bevételek beszedéséről szóló 356/1974. sz., módosított, hatályos törvényrendelet 30A. és 30B. cikke kifejezetten előír (Kódikas Eispráxeos Dimosíon Esódon (KEDE).

50. cikk (1) bekezdés j) pont – A számlazárolási végzés feldolgozásában vagy végrehajtásában érintett hatóság vagy egyéb szerv által felszámított díjak táblázata vagy az alkalmazandó díjakat megállapító egyéb szabályok

Az állami bevételekkel foglalkozó független hatóság (Anexártiti Archí Dimosíon Esódon) a számlazárolási végzés kezelésében való részvételéért nem számol fel díjat. A végzést azonban a bírósági végrehajtó hajtja végre, aki ennek díját közvetlenül a végzés kiadását kérő személlyel szemben érvényesíti. Az interneten nem áll rendelkezésre a bírósági végrehajtói díjakat ismertető oldalra vezető link. A Pénzügyminisztérium nem számít fel díjat a számlainformációkkal kapcsolatos, 14. cikk szerinti tájékoztatás nyújtásáért.

50. cikk (1) bekezdés k) pont – Az egyenértékű tagállami végzések rangsora, amennyiben fennáll

Az ideiglenes számlazárolást elrendelő európai végzést a nemzeti jog szerinti biztosítási intézkedéssel (asfalistikó métro) egyenértékűnek kell tekinteni. Az azonos joghatást eredményező nemzeti végzések között nincs rangsor.

50. cikk (1) bekezdés l) pont – A jogorvoslatra illetékes bíróság vagy végrehajtó hatóság

A jogorvoslati kérelem elbírálására hatáskörrel rendelkező bíróság az a bíróság, amely az ideiglenes számlazárolást elrendelő európai végzést kibocsátotta; tehát a polgári járásbíróság hatáskörébe tartozó követelések esetén a polgári járásbíróság bírája, minden más követelés esetében pedig az egyesbíróként működő elsőfokú bíróság bírája. A 34. cikk (1) és (2) bekezdése szerinti jogorvoslati lehetőségek esetén legfeljebb 20 000 EUR összegű követelések tárgyában a polgári járásbíróság. A 20 000 EUR-t meghaladó követelések esetén a hatáskörrel rendelkező bíróság az elsőfokú bíróság.

50. cikk (1) bekezdés m) pont – A bíróságok, amelyeknél a fellebbezést elő kell terjeszteni, valamint a fellebbezés előterjesztésének esetlegesen előírt határideje

A polgári járásbíróság elutasító határozata ellen fellebbezést lehet benyújtani az egyesbíróként működő elsőfokú bírósághoz, amelynek elutasító határozatával szemben a Fellebbviteli Bíróság előtt lehet fellebbezni. A fellebbezést a határozatnak az adós részére történő kézbesítésétől számított 30 napon belül kell benyújtani.

50. cikk (1) bekezdés n) pont – Az eljárási illetékek

A bírósági illetékek összege hozzávetőleg az igényelt összeg körülbelül négy ezreléke. Ez a számítás egyaránt alkalmazandó a végzés kiadásának kérelmezése és a végzés elleni fellebbezés esetén.

50. cikk (1) bekezdés o) pont – Az iratok fordítása céljából elfogadott nyelvek

Csak a görög nyelven benyújtott dokumentumokat fogadják el.

Utolsó frissítés: 26/03/2024

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.