Ideiglenes számlazárolást elrendelő európai végzés

Írország

Tartalomszolgáltató:
Írország

50. cikk (1) bekezdés a) pont – A számlazárolási végzés kibocsátására illetékes bíróságok

Figyelem: az oldal eredeti nyelvű változata angol nemrég módosult. Az Ön által kiválasztott nyelvi változatot most készítik fordítóink.

Az ír jog nem ismeri a közokirat fogalmát, ezért ez a rendelkezés Írországban nem alkalmazandó.

50. cikk (1) bekezdés b) pont – A számlainformációk beszerzésére illetékesként kijelölt hatóság

Figyelem: az oldal eredeti nyelvű változata angol nemrég módosult. Az Ön által kiválasztott nyelvi változatot most készítik fordítóink.

Írországban

Minister for Justice (igazságügyi miniszter)

Bishop’s Square,

Redmond’s Hill,

Dublin 2,

Ireland

EAPOIA@justice.ie

50. cikk (1) bekezdés c) pont – A számlainformációk beszerzésének módszerei

Írországban a 14. cikk (5) bekezdése irányadó, vagyis minden bank köteles arra, hogy az információs hatóság kérésére közölje, hogy az adós rendelkezik-e nála számlával.

50. cikk (1) bekezdés d) pont – A bíróságok, amelyeknél a számlazárolási végzés iránti kérelmet elutasító határozattal szembeni fellebbezést elő kell terjeszteni

Írországban

  • amennyiben a számlazárolási végzés kibocsátására a kerületi bíróság rendelkezik hatáskörrel, a fellebbezést annak a körzeti bíróságnak a bírája előtt kell előterjeszteni, amelynek körzetében a számlazárolási végzést kibocsátották.
  • amennyiben a számlazárolási végzés kibocsátására a körzeti bíróság rendelkezik hatáskörrel, a fellebbezést a felsőbírósághoz kell benyújtani
  • amennyiben a számlazárolási végzés kibocsátására a felsőbíróság rendelkezik hatáskörrel, a fellebbezést a fellebbviteli bírósághoz kell benyújtani (mindazonáltal fontos megjegyezni, hogy az ír alkotmány rendelkezéseivel összhangban a legfelsőbb bíróság fellebbviteli hatáskörrel rendelkezik a felsőbíróság határozata tekintetében, amennyiben meggyőződött arról, hogy fennállnak annak különleges feltételei, hogy a fellebbezést közvetlenül előtte terjesszék elő. A legfelsőbb bíróság e meggyőződésének egyik előfeltétele, hogy az érintett határozat közérdekű kérdéssel kapcsolatos, illetve a legfelsőbb bíróság eljárása az igazságosság érdekében szükséges.)

50. cikk (1) bekezdés e) pont – A számlazárolási végzés és az egyéb iratok átvétele, továbbítása és kézbesítése tekintetében illetékesként kijelölt hatóságok

Figyelem: az oldal eredeti nyelvű változata angol nemrég módosult. Az Ön által kiválasztott nyelvi változatot most készítik fordítóink.

Írországban

Minister for Justice (igazságügyi miniszter)

Bishop’s Square,

Redmond’s Hill,

Dublin 2,

Ireland

EAPOCA@justice.ie

50. cikk (1) bekezdés f) pont – A számlazárolási végzés végrehajtására illetékes hatóság

Figyelem: az oldal eredeti nyelvű változata angol nemrég módosult. Az Ön által kiválasztott nyelvi változatot most készítik fordítóink.

Írországban

Minister for Justice (igazságügyi miniszter)

Bishop’s Square,

Redmond’s Hill,

Dublin 2,

Ireland

EAPOCA@justice.ie

50. cikk (1) bekezdés g) pont – A közös és kedvezményezett (letéti) számlák zárolhatóságának mértéke

A közös és kedvezményezett (letéti) számlák ír jog szerinti zárolhatóságának mértéke a kérdéses ügy körülményeitől függ. A közös számlákat illetően az általános szabály az, hogy a kizárólag az alperessel szemben kibocsátott Mareva-típusú bírói tiltó végzés nem akadályozza meg a közös számla tulajdonosát abban, hogy e számláról pénzt vegyen fel, kivéve, ha a hivatkozott végzés kifejezetten így rendelkezik.

A kedvezményezett (letéti) számlákat illetően, amennyiben harmadik fél valamely kedvezményezett (letéti) számlán az alperes nevében tart vagyont, e vagyont érintheti az alperessel szemben kibocsátott Mareva-típusú bírói tiltó végzés, mivel az alperes e vagyon kedvezményezettje vagy haszonhúzója.

A közös és kedvezményezett (letéti) számla tulajdonosa, akinek a számlája ilyen bírói tilalom hatálya alá tartozik, e tilalom feltételeinek módosítása érdekében kérelemmel fordulhat az illetékes bírósághoz.

50. cikk (1) bekezdés h) pont – A lefoglalás alól mentes összegekre vonatkozó szabályok

Egyenértékű nemzeti eljárások esetében a bíróság az érintett fél körülményeire figyelemmel eseti alapon határozza meg az adós rendelkezésére bocsátott összeget.  A vonatkozó kérelmet az adósnak kell benyújtania, és nincsen arra vonatkozó szabály, hogy mekkora összeget kell az adós rendelkezésére bocsátani.

50. cikk (1) bekezdés i) pont – A díjak, ha a bankok jogosultak ezeket felszámolni az egyenértékű tagállami végzések alkalmazásáért vagy a számlainformációk biztosításáért, és melyik felet terheli e díjak megfizetésének kötelezettsége

A bankok nem számolnak fel díjakat a bírósági végzések alkalmazásáért az egyenértékű nemzeti eljárások esetében.  Számlainformációk kérése esetén nincsen olyan szabály, amely megakadályozná a bankokat abban, hogy az ilyen információk biztosításáért díjakat számoljanak fel.  Általános elvként a hitelezőt terheli a bank részéről felmerült költségek megfizetésének kötelezettsége, az adóst azonban végül kötelezhetik e költségek viselésére.

50. cikk (1) bekezdés j) pont – A számlazárolási végzés feldolgozásában vagy végrehajtásában érintett hatóság vagy egyéb szerv által felszámított díjak táblázata vagy az alkalmazandó díjakat megállapító egyéb szabályok

Az információs és az illetékes hatóságok főszabályként nem számolnak fel kezelési költséget.  Az iratok személyes kézbesítése azonban megközelítőleg 100 eurótól 200 euró összegig terjedő díj megfizetését vonja magával a kézbesítés során felmerülő nehézségek mértékének függvényében.

Megjegyzés:  az iratok személyes kézbesítését ebben az esetben magánszektorban működő cég végzi, díjtáblázat pedig nem áll rendelkezésre.

50. cikk (1) bekezdés k) pont – Az egyenértékű tagállami végzések rangsora, amennyiben fennáll

Az ír jog szerinti Mareva-típusú bírósági tilalmakhoz hasonló eljárások tekintetében nem állítanak fel rangsort, mivel a hitelező nem tesz szert tulajdonosi jogosultságra az érintett vagyon felett.

50. cikk (1) bekezdés l) pont – A jogorvoslatra illetékes bíróság vagy végrehajtó hatóság

Írországban.

a 33. cikk (1) bekezdését illetően a jogorvoslati kérelem elbírálására az a bíróság illetékes, amelyik a számlazárolási végzést kibocsátotta, amely a körülményektől függően lehet kerületi bíróság, körzeti bíróság vagy a felsőbíróság*.

A 34. cikk (1) bekezdését és a 34. cikk (2) bekezdését illetően a jogorvoslati kérelem elbírálására,

  • amennyiben az ideiglenes számlazárolást elrendelő európai végzést az állam valamelyik bírósága bocsátotta ki, a számlazárolási végzést kibocsátó bíróság,
  • amennyiben az ideiglenes számlazárolást elrendelő európai végzést az adott államtól eltérő tagállamban bocsátották ki, a felsőbíróság* jogosult.

*The High Court,

Four Courts,

Dublin 7.

HighCourtCentralOffice@courts.ie

50. cikk (1) bekezdés m) pont – A bíróságok, amelyeknél a fellebbezést elő kell terjeszteni, valamint a fellebbezés előterjesztésének esetlegesen előírt határideje

Írországban a 33., 34. vagy 35. cikk alapján kibocsátott határozattal szemben az alábbiak szerint lehet fellebbezést előterjeszteni –

  • amennyiben a határozatot a kerületi bíróság hozta meg, a fellebbezést annak a körzeti bíróságnak a bírájához lehet benyújtani, akinek a körzetében a számlazárolási végzést kibocsátották, a fellebbezéssel megtámadott határozat meghozatalától számított tizennégy napon belül (kizárólag a 35. cikk (1) bekezdése és a 35. cikk (3) bekezdése). http://www.courts.ie/rules.nsf/0/e7bc3303e9b0464a80256d2b0046a095?OpenDocument
  • amennyiben a határozatot a körzeti bíróság hozta meg, a fellebbezés a felsőbíróság előtt terjeszthető elő, onnantól számított tíz napon belül, hogy a fellebbezéssel támadott ítéletet vagy végzést nyilvános bírósági tárgyaláson kihirdették (kizárólag a 35. cikk (1) bekezdése és a 35. cikk (3) bekezdése). http://www.courts.ie/rules.nsf/d7ed4ce54d2bd0c680256e5400502ec7/d5629e64d4c7cae680256d2b0046b3ae?OpenDocument
  • amennyiben a határozatot a felsőbíróság hozta meg, a fellebbezés a fellebbviteli bíróság előtt terjeszthető elő a számlazárolási végzés jogerőre emelkedésétől számított huszonnyolc napon belül.  (Mindazonáltal fontos megjegyezni, hogy az ír alkotmány rendelkezéseivel összhangban a legfelsőbb bíróság fellebbviteli hatáskörrel rendelkezik a felsőbíróság határozata tekintetében, amennyiben meggyőződött arról, hogy fennállnak annak különleges feltételei, hogy a fellebbezést közvetlenül előtte terjesszék elő.  A legfelsőbb bíróság e meggyőződésének egyik előfeltétele, hogy az érintett határozat közérdekű kérdéssel kapcsolatos, illetve a legfelsőbb bíróság eljárása az igazságosság érdekében szükséges.) http://www.courts.ie/rules.nsf/8652fb610b0b37a980256db700399507/6805f0acd71dd40f80256f900064bdeb?OpenDocument

50. cikk (1) bekezdés n) pont – Az eljárási illetékek

Az ügy körülményeitől függően a számlazárolási végzés iránti eljárás vagy a számlazárolási végzéssel szembeni jogorvoslati eljárás eljárási illetékei megközelítőleg 80 eurótól 200 euró összegig terjedhetnek. Az ezzel kapcsolatos információk az alábbi linken keresztül érhetők el:

http://www.irishstatutebook.ie/eli/2014/si/491/ (SI 491/2014)

http://www.irishstatutebook.ie/eli/2014/si/492/ (SI 492/2014)

http://www.irishstatutebook.ie/eli/2014/si/22/ (SI 22/2014)

50. cikk (1) bekezdés o) pont – Az iratok fordítása céljából elfogadott nyelvek

Nincsen ilyen nyelv (Írország csak az ír és angol nyelvet fogadja el).

Utolsó frissítés: 15/05/2024

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.