Ideiglenes számlazárolást elrendelő európai végzés

Luxemburg

Tartalomszolgáltató:
Luxemburg

ILLETÉKES BÍRÓSÁGOK/HATÓSÁGOK KERESÉSE

A lenti keresőeszköz segít megtalálni Önnek az(oka)t a bíróságo(ka)t/szerv(ek)et, amely(ek) illetékes(ek) az adott európai uniós jogi eszköz vonatkozásában. Figyelem: noha mindent megtettünk azért, hogy a rendszerben indított keresések a lehető legpontosabb találatokat eredményezzék, kivételes esetekben előfordulhat, hogy az illetékesség helytelen megállapítása miatt a keresés eredménye nem teljes.

Luxemburg

Ideiglenes számlazárolást elrendelő európai végzés


*kötelező választás

50. cikk (1) bekezdés a) pont – A számlazárolási végzés kibocsátására illetékes bíróságok

1. Legfeljebb 15 000 eurós követelésekre a békebíró (juge de paix) rendelkezik hatáskörrel:

Justice de paix – Luxembourg

Cité Judiciaire, Bâtiment JP, Plateau du Saint-Esprit,

L-2080 Luxembourg

 

Justice de paix – Esch-sur-Alzette

Place Norbert Metz,

L-4006 Esch-sur-Alzette

 

Justice de paix – Diekirch

Bei der Aaler Kiirch,

L-9201 Diekirch

 

2. A 15 000 euró feletti követelésekre a kerületi bíróság elnöke (Président du tribunal d’arrondissement) rendelkezik hatáskörrel:

Tribunal d’arrondissement – Luxembourg

Cité Judiciaire, Bâtiment TL, CO, JT,

Plateau du Saint-Esprit,

L-2080 Luxembourg

 

Tribunal d’arrondissement – Diekirch

Palais de Justice,

Place Guillaume,

L-9237 Diekirch

50. cikk (1) bekezdés b) pont – A számlainformációk beszerzésére illetékesként kijelölt hatóság

A számlainformációk beszerzésére illetékes hatóság a Pénzügyi Szektor Felügyeleti Bizottsága (Commission de Surveillance du Secteur Financier).

Commission de Surveillance du Secteur Financier

283, route d’Arlon,

L-1150 Luxembourg

Tel.    +352 26251 - 1

Fax:   +352 26251 - 2601

E-mail: direction@cssf.lu

50. cikk (1) bekezdés c) pont – A számlainformációk beszerzésének módszerei

A számlainformációk beszerzésének módját a 14. cikk (5) bekezdésének a) pontja határozza meg, azaz:

az információs hatóság megkeresésére a Luxemburg területén működő valamennyi bank köteles közölni, hogy az adós rendelkezik-e nála számlával.

50. cikk (1) bekezdés d) pont – A bíróságok, amelyeknél a számlazárolási végzés iránti kérelmet elutasító határozattal szembeni fellebbezést elő kell terjeszteni

A járásbíróság elnöke vagy sürgősségi eljárásban (siégeant comme en matière de référé) az őt helyettesítő bíró rendelkezik hatáskörrel a békebíró határozatai elleni fellebbezések elbírálására:

Tribunal d’arrondissement – Luxembourg

Cité Judiciaire, Bâtiment TL, CO, JT,

Plateau du Saint-Esprit,

L-2080 Luxembourg

 

Tribunal d’arrondissement – Diekirch

Palais de Justice,

Place Guillaume,

L-9237 Diekirch

 

– A sürgősségi eljárásban eljáró fellebbviteli bíróság (Cour d’appel) rendelkezik hatáskörrel a kerületi bíróság elnökének határozatai elleni fellebbezések elbírálására:

Cour d’appel

Cité Judiciaire, Bâtiment CR,

Plateau du Saint-Esprit,

L-2080 Luxembourg

50. cikk (1) bekezdés e) pont – A számlazárolási végzés és az egyéb iratok átvétele, továbbítása és kézbesítése tekintetében illetékesként kijelölt hatóságok

Az illetékes hatóság a bírósági végrehajtó (huissiers de justice).

Bírósági végrehajtót a következő weboldalon talál: Luxemburgi Végrehajtók Kamarája (Chambre des huissiers de justice de Luxembourg).

50. cikk (1) bekezdés f) pont – A számlazárolási végzés végrehajtására illetékes hatóság

Az illetékes hatóság a bírósági végrehajtó.

50. cikk (1) bekezdés g) pont – A közös és kedvezményezett (letéti) számlák zárolhatóságának mértéke

Közös számla (compte joint) elvileg lefoglalás tárgyát képezheti (saisie conservatoire) a luxemburgi jog szerint.

A közös számlák az egyetemleges hitelezőkre vonatkozó elv szerint működnek (solidarité active).

Az új polgári perrendtartás 693. cikke (Nouveau Code de Procédure Civile) és a Polgári Törvénykönyv 1197. cikke (Code Civil) irányadó.

Az új polgári perrendtartás és a polgári törvénykönyv rendelkezései elérhetők a LEGILUX weboldalon.

A megbízói alszámlákra (compte de mandataire) a luxemburgi jog szerint elvileg nem vezethető foglalás. Ezen a területen nincsenek konkrét szabályok.

50. cikk (1) bekezdés h) pont – A lefoglalás alól mentes összegekre vonatkozó szabályok

Az új polgári perrendtartás 717. cikke a következőket mondja ki:

A következők nem foglalhatók le:

1. a törvény által lefoglalás alól mentesített dolgok;

2. a bíróság által megítélt tartásdíj (provisions alimentaire);

3. az örökhagyó (testateur) vagy adományozó (donateur) által foglalás alól mentesnek rendelt, rendelkezésre álló összegek és dolgok;

4. tartási célú összegek és juttatások (sommes et pensions pour aliments), még akkor is, ha végrendelet (testament) vagy ajándékozási okirat (acte de donation) nem mondja ki azok foglalás alóli mentességét.”

Az „1. a törvény által lefoglalás alól mentesített dolgok” tekintetében a társadalmi befogadásról szóló, 2018. július 28-i módosított törvény 33. cikke (loi modifiée du 28 juillet 2018 relative au revenu d’inclusion sociale), valamint az illetmények, nyugdíjak és járadékok engedményezési és foglalási mértékét meghatározó, 2016. szeptember 27-i nagyhercegi rendelet (règlement grand-ducal du 27. septembre 2016 fixant les taux de cessibilité et de saisissabilité des rémunérations de travail, pensions et rentes) irányadó.

Ezen összegek foglalás alóli mentesítését az adósnak nem kell kérnie.

50. cikk (1) bekezdés i) pont – A díjak, ha a bankok jogosultak ezeket felszámolni az egyenértékű tagállami végzések alkalmazásáért vagy a számlainformációk biztosításáért, és melyik felet terheli e díjak megfizetésének kötelezettsége

A bank elvileg levonhatja a lefoglalt összegből azokat a költségeket, amelyek a lefoglalásra vonatkozó jogi kötelezettségeik teljesítése érdekében felmerültek.

50. cikk (1) bekezdés j) pont – A számlazárolási végzés feldolgozásában vagy végrehajtásában érintett hatóság vagy egyéb szerv által felszámított díjak táblázata vagy az alkalmazandó díjakat megállapító egyéb szabályok

A bírósági végrehajtó díjának mértékét a végrehajtók szervezetéről szóló, 1990. december 4-i módosított törvény (loi modifiée du 1990. december 4. portant Organisation du Service des Huissiers de justice) és a végrehajtók díjainak meghatározásáról szóló, 1991. január 24-i módosított nagyhercegi rendelet (règlement grand-ducal modifié du 24 janvier 1991 portant fixation du tarif des huissiers de justice) határozza meg.

A vonatkozó rendelkezések a LEGILUX weboldalán érhetők el:

– az 1990. december 4-i törvény a végrehajtók szervezetéről:

https://legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/1990/12/04/n3/jo

– az 1991. január 24-i nagyhercegi rendelet a végrehajtók díjának meghatározásáról:

https://legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/1991/01/24/n2/consolide/20211002

Az egységes szerkezetbe foglalt változat utolsó frissítésének időpontja: 2021. október 2. Az 1991. január 24-i módosított nagyhercegi rendelet 16. cikkét a 2023. június 21-i nagyhercegi rendelet módosította. https://legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2023/06/21/a356/jo.

A tagállamokban a polgári és kereskedelmi ügyekben a bírósági és bíróságon kívüli iratok kézbesítéséről (iratkézbesítés) szóló, 2020. november 25-i (EU) 2020/1784 európai parlamenti és tanácsi rendelet (átdolgozás) alapján egyszeri, 165 eurós rögzített szolgáltatási díjat számítanak fel polgári és kereskedelmi ügyekben a bírósági és bíróságon kívüli iratok kézbesítéséért.

Szolgáltatási díjak és díjazás:

az ügyvédek díjairól és javadalmazásáról szóló, 1974. március 21-i módosított nagyhercegi rendelet rendelkezései (règlement grand-ducal modifié du 21 mars 1974 related les droits et émoluments alloués aux avoués et aux avocats) irányadók.

A vonatkozó rendelkezések a LEGILUX weboldalán érhetők el:

Az 1974. március 21-i nagyhercegi rendelet az ügyvédek díjairól és javadalmazásáról – Legilux (public.lu)

50. cikk (1) bekezdés k) pont – Az egyenértékű tagállami végzések rangsora, amennyiben fennáll

Nem alkalmazható.

50. cikk (1) bekezdés l) pont – A jogorvoslatra illetékes bíróság vagy végrehajtó hatóság

– 33. cikk (konkrétan a végzés elleni fellebbezés)

A fellebbezés elbírálására hatáskörrel rendelkező bíróság:

– a sürgősségi eljárásban eljáró békebíró,

– sürgősségi eljárásban vagy a járásbíróság elnöke vagy az őt helyettesítő bíró (lásd az 50. cikk (1) bekezdésének a) pontját),

– 34. cikk (fellebbezés a végzés végrehajtása ellen)

– a sürgősségi eljárásban eljáró békebíró,

– sürgősségi eljárásban vagy a járásbíróság elnöke vagy az őt helyettesítő bíró.

Az új polgári perrendtartásban foglalt, pertárgy értékétől függő hatásköri szabályokat kell alkalmazni. Ezek megfelelnek az 50. cikk (1) bekezdésének a) pontja alatt megadott, pertárgy értékétől függő hatásköri szabályoknak.

50. cikk (1) bekezdés m) pont – A bíróságok, amelyeknél a fellebbezést elő kell terjeszteni, valamint a fellebbezés előterjesztésének esetlegesen előírt határideje

– A békebíró határozatai elleni fellebbezések elbírálására a járásbíróság elnöke vagy sürgősségi eljárásban az őt helyettesítő bíró rendelkezik hatáskörrel.

– A sürgősségi eljárásban eljáró fellebbviteli bíróság rendelkezik hatáskörrel a járásbíróság elnökének határozatai elleni fellebbezések elbírálására.

– Határidő: 15 nap.

– A határidő kezdete: a kézbesítés napja.

50. cikk (1) bekezdés n) pont – Az eljárási illetékek

Luxemburgban a bírósági illetékeket „díjnak és költségnek” nevezik (frais et dépens).

A luxemburgi jog szerint az új polgári perrendtartás 238. cikkében említett költségek körébe tartoznak az ügyvédek készkiadásai, a bírósági végrehajtók díja, a szakértők díja, a tanúknak fizetett költségtérítés, a fordítás díja stb., de az ügyvédi munkadíjak nem. Az új polgári perrendtartás elérhető a LEGILUX weboldalán.

http://legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/procedure_civile

A bírósági végrehajtók díja:

A bírósági végrehajtók díjait a végrehajtók szervezetéről szóló, 1990. december 4-i módosított törvény és a végrehajtók díjainak meghatározásáról szóló, 1991. január 24-i módosított nagyhercegi rendelet határozza meg.

A vonatkozó rendelkezések a LEGILUX weboldalán érhetők el:

– az 1990. december 4-i törvény a végrehajtók szervezetéről:

http://legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/1990/12/04/n3/jo

– az 1991. január 24-i nagyhercegi rendelet a végrehajtók díjának meghatározásáról:

https://legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/1991/01/24/n2/consolide/20211002

Az egységes szerkezetbe foglalt változat utolsó frissítésének időpontja: 2021. október 2. Az 1991. január 24-i módosított nagyhercegi rendelet 16. cikkét a 2023. június 21-i nagyhercegi rendelet módosította. https://legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2023/06/21/a356/jo.

A végrehajtók szervezetéről szóló, 1990. december 4-i módosított törvény 16. cikke rendelkezik a díjazás módjáról, és kimondja, hogy a vonatkozó részleteket nagyhercegi rendelet határozza meg:

A végrehajtói szolgáltatások díjazása rögzített vagy óradíjas.

Nagyhercegi rendelet határozza meg a szolgáltatások díját, a fizetendő időtartamot és óradíjat.

A díjak és költségek adózásáról vita esetén a járásbíróság polgári tanácsa dönt.

A végrehajtók díjának meghatározásáról szóló, 1991. január 24-i nagyhercegi rendelet több alkalommal módosult.

A nagyhercegi rendelet egységes szerkezetbe foglalt szövege a LEGILUX weboldalán tekinthető meg:

https://legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/1991/01/24/n2/consolide/20211002

Az egységes szerkezetbe foglalt változat utolsó frissítésének időpontja: 2021. október 2. Az 1991. január 24-i módosított nagyhercegi rendelet 16. cikkét a 2023. június 21-i nagyhercegi rendelet módosította. https://legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2023/06/21/a356/jo

Az egységes szerkezetbe foglalt változat utolsó frissítésének időpontja: 2021. október 2.

A fent említett nagyhercegi rendelet határozza meg a végrehajtók által felszámított díjakat. Ennek része az alapdíj (2–5. cikk), az utazási költségek (6. és 7. cikk), az egyéb illetékek, mint például a behajtási díj vagy a díjelőleg (8–11. cikk), a ténylegesen felmerült költségek (12. és 13. cikk), valamint a rögzített díjak és óradíjak emelése (15. cikk).

Az iratkézbesítés átlagos költsége címzettenként 120–180 euró, beleértve az összes adót, kivéve, ha a kézbesítés komoly nehézségekkel jár vagy az irat nagyon nagy méretű.

A tagállamokban a polgári és kereskedelmi ügyekben a bírósági és bíróságon kívüli iratok kézbesítéséről (iratkézbesítés) szóló, 2020. november 25-i (EU) 2020/1784 európai parlamenti és tanácsi rendelet (átdolgozás) alapján egyszeri, 165 eurós rögzített szolgáltatási díjat számítanak fel polgári és kereskedelmi ügyekben a bírósági és bíróságon kívüli iratok kézbesítéséért (az 1991. január 24.i nagyhercegi rendelet 16. cikke).

Ügyvédi készkiadások:

Az ügyvédek díjairól és javadalmazásáról szóló, 1974. március 21-i módosított nagyhercegi rendelet alkalmazandó.

A vonatkozó rendelkezések a LEGILUX weboldalán érhetők el:

Az 1974. március 21-i nagyhercegi rendelet az ügyvédek díjairól és javadalmazásáról – Legilux (public.lu)

A szakértőknek, tanúknak, tolmácsoknak és szakembereknek fizetendő költségtérítések tekintetében:

a bírósági illetékekről szóló, 2009. november 28-i nagyhercegi rendelet rendelkezései (règlement grand-ducal du 28. november 2009 portant fixation des indemnités et tarifs en cas de réquisition de justice) irányadók, és megtekinthetők a LEGILUX weboldalán:

a bírósági illetékekről szóló, 2009. november 28-i nagyhercegi rendelet – Legilux (public.lu)

Ezt a rendeletet a 2011. december 30-i nagyhercegi rendelet módosította:

a 2011. december 30-i nagyhercegi rendelet, amely az alábbiakat módosítja:1. a bírósági illetékekről szóló, 2009. november 28-i nagyhercegi rendelet; és 2. a költségmentességről szóló, 1995. szeptember 18-i módosított nagyhercegi rendelet (Règlement grand-ducal du 30 décembre 2011 modifiant: 1) le règlement grand-ducal du 28 novembre 2009 portant fixation des indemnités et tarifs en cas de réquisition de justice; 2) le règlement grand-ducal modifié du 18 septembre 1995 concernant l’assistance judiciaire) - Legilux (public.lu)

50. cikk (1) bekezdés o) pont – Az iratok fordítása céljából elfogadott nyelvek

Az elfogadott nyelvek a francia és a német.

Utolsó frissítés: 12/10/2023

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.