Ideiglenes számlazárolást elrendelő európai végzés

Málta

Tartalomszolgáltató:
Málta

ILLETÉKES BÍRÓSÁGOK/HATÓSÁGOK KERESÉSE

A lenti keresőeszköz segít megtalálni Önnek az(oka)t a bíróságo(ka)t/szerv(ek)et, amely(ek) illetékes(ek) az adott európai uniós jogi eszköz vonatkozásában. Figyelem: noha mindent megtettünk azért, hogy a rendszerben indított keresések a lehető legpontosabb találatokat eredményezzék, kivételes esetekben előfordulhat, hogy az illetékesség helytelen megállapítása miatt a keresés eredménye nem teljes.

Málta

Ideiglenes számlazárolást elrendelő európai végzés


*kötelező választás

50. cikk (1) bekezdés a) pont – A számlazárolási végzés kibocsátására illetékes bíróságok

Az ideiglenes számlazárolást elrendelő európai végzés kibocsátására hatáskörrel rendelkező bíróság a polgári bíróság első kollégiuma.

Telefonszám: + 356 2590 2256; E-mail: courts.csa@courtservices.mt

Cím: Courts of Justice, Republic Street, Valletta, VLT2000, Málta

50. cikk (1) bekezdés b) pont – A számlainformációk beszerzésére illetékesként kijelölt hatóság

A számlainformációk beszerzésére hatáskörrel rendelkező hatóság a hivatalvezető, a polgári bíróságok és a törvényszékek.

Telefonszám: +356 2590 2346/260; E-mail: courts.csa@courtservices.mt

Cím: Courts of Justice, Republic Street, Valletta VLT2000, Málta

50. cikk (1) bekezdés c) pont – A számlainformációk beszerzésének módszerei

A nemzeti jog értelmében rendelkezésre áll a 14. cikk (5) bekezdésének c) pontjában említett módszer, nevezetesen, hogy a bíróság kötelezheti az adóst annak közlésére, hogy a területén lévő bank vagy bankok közül melyiknél rendelkezik számlával vagy számlákkal. E kötelezéssel egyidejűleg a bíróság in personam végzést bocsát ki, amelyben a számlazárolási végzés alapján zárolandó összeg erejéig megtiltja az adós számára a bankszámláján vagy bankszámláin lévő összegek felhasználását, felvételét vagy átutalását.

50. cikk (1) bekezdés d) pont – A bíróságok, amelyeknél a számlazárolási végzés iránti kérelmet elutasító határozattal szembeni fellebbezést elő kell terjeszteni

Az ideiglenes számlazárolást elrendelő európai végzés kibocsátásának megtagadása ellen a fellebbviteli bírósághoz lehet fellebbezést benyújtani, amely felsőbírósági hatáskörben jár el.

Telefonszám: +356 2590 2256/283

E-mail: courts.csa@courtservices.mt

Cím: Courts of Justice, Republic Street, Valletta VLT2000, Málta

50. cikk (1) bekezdés e) pont – A számlazárolási végzés és az egyéb iratok átvétele, továbbítása és kézbesítése tekintetében illetékesként kijelölt hatóságok

Az ideiglenes számlazárolást elrendelő európai végzés és egyéb iratok átvételére, továbbítására és kézbesítésére hatáskörrel rendelkező hatóság a Legfőbb Ügyész Hivatala.

Telefonszám: +356 22265000; E-mail: info@stateadvocate.mt

Cím: Office of the State Advocate, Casa Scaglia, 16, Triq M.A. Vassalli, Valletta, VLT1311, Malta

50. cikk (1) bekezdés f) pont – A számlazárolási végzés végrehajtására illetékes hatóság

Az ideiglenes számlazárolást elrendelő európai végzés kibocsátására hatáskörrel rendelkező hatóság a polgári bíróság első kollégiuma.

Telefonszám: +356 2590 2256; E-mail: courts.csa@courtservices.mt

Cím: Courts of Justice, Republic Street, Valletta, VLT2000, Málta

50. cikk (1) bekezdés g) pont – A közös és kedvezményezett (letéti) számlák zárolhatóságának mértéke

A nemzeti jog értelmében a közös vagy a megbízói számlákat nem lehet zárolni.

50. cikk (1) bekezdés h) pont – A lefoglalás alól mentes összegekre vonatkozó szabályok

A polgári bíróságok szervezetéről és a polgári eljárásról szóló törvénykönyv (a máltai törvénytár 12. fejezete) 381. cikkének (1) bekezdése értelmében főszabály szerint az adós külön kérelme szükséges az alábbiak letiltását elrendelő határozat kibocsátásához:

a) bármely fizetés vagy munkabér (beleértve a prémiumot, különböző pótlékokat, a túlmunkáért járó bért, és bármely egyéb javadalmazást);

b) szociális biztonságról szóló törvényben említett bármilyen juttatás, nyugdíj, ellátás vagy segítségnyújtás, vagy bármely állami nyugdíjban részesülő személy egyéb juttatásai;

c) a kormány által nyújtott bármely jótékonysági támogatás vagy adományozás;

d) bármely, kifejezetten tartás céljára rendelt hagyomány, ha az adós nem rendelkezik egyéb megélhetési eszközzel, és a tartozás nem tartási kötelezettségből ered;

e) bármely, tartásra fordítandó összeg, függetlenül attól, hogy bíróság határozatán vagy közokiraton alapul-e, feltéve, hogy a tartozás nem tartási kötelezettségből ered;

f) olyan pénzösszegek, amelyeket az adós kölcsön jogcímén kapott fő lakóhelyéül szolgáló épület építése, kialakítása és karbantartása céljából;

g) banki folyószámlahitelek, kivéve azokat a hitelkártyákat, amelyek révén az adós által működtetett vállalkozások üzemeltetése történik;

h) bankgaranciák és hitellevelek.

50. cikk (1) bekezdés i) pont – A díjak, ha a bankok jogosultak ezeket felszámolni az egyenértékű tagállami végzések alkalmazásáért vagy a számlainformációk biztosításáért, és melyik felet terheli e díjak megfizetésének kötelezettsége

A nemzeti jog értelmében a bankok nem számíthatnak fel díjat. A pénzösszegek bírósági letétbe helyezéséért díjat kell fizetni, ilyen díjat azonban minden olyan személy köteles megfizetni, akit az adós, vagy a letéteményes tulajdonát képező pénzösszeg bírósági letétbe helyezésére felhívtak. Ezt az összeget levonják a bírósági letétbe helyezett pénzösszegből, amelyet a hitelezőnek kell megfizetnie.

50. cikk (1) bekezdés j) pont – A számlazárolási végzés feldolgozásában vagy végrehajtásában érintett hatóság vagy egyéb szerv által felszámított díjak táblázata vagy az alkalmazandó díjakat megállapító egyéb szabályok

A polgári bíróságok szervezetéről és a polgári eljárásról szóló törvénykönyv (a máltai törvénytár 12. fejezete) értelmében a letiltást elrendelő végzés kibocsátásáért fizetendő illeték összege 50 EUR. Végrehajtás esetében a kiadott értesítések illetéke egyenként 7 EUR, a másolaté, amennyiben szükséges, 0,35 EUR.

Az illetéket a kérelem benyújtásakor kell megfizetni.

Az említett összegek a bíróság részére az ügyiratok iktatásáért és feldolgozásáért fizetendő illetékek, és nem foglalják magukban az ügyvédek és segédügyvédek részére fizetendő díjakat.

50. cikk (1) bekezdés k) pont – Az egyenértékű tagállami végzések rangsora, amennyiben fennáll

A letiltást elrendelő végzéseket a benyújtás sorrendjében rangsorolják. Miután a bank értesítést kap a letiltás elrendeléséről, először a bíróság által az adott határozatban megjelölt összeget helyezi letétbe (ha az rendelkezésre áll), majd a később kapott letiltási végzésekben megjelölt további összegeket. A hitelező által bírósági letétbe helyezett összeg esetleges visszavonásakor, amennyiben versengő hitelezői követelések vannak, az összeg visszavonását megelőzően a hitelezők kérelmére a követelések sorrendjét megállapító tárgyalást kell lefolytatni a bíróság előtt. Ez összhangban van a polgári bíróságok szervezetéről és a polgári eljárásról szóló törvénykönyv (a máltai törvénytár 12. fejezete) 416. cikkével és az azt követő cikkeivel.

50. cikk (1) bekezdés l) pont – A jogorvoslatra illetékes bíróság vagy végrehajtó hatóság

A jogorvoslati kérelem elbírálására hatáskörrel rendelkező végrehajtási bíróság a polgári bíróság első kollégiuma.

Telefonszám: ex +356 2590 2256

E-mail: courts.csa@courtservices.mt

Cím: Courts of Justice, Republic Street, Valletta, VLT2000, Málta

50. cikk (1) bekezdés m) pont – A bíróságok, amelyeknél a fellebbezést elő kell terjeszteni, valamint a fellebbezés előterjesztésének esetlegesen előírt határideje

Végrehajtható okirat alapján kibocsátott számlazárolási végzés ellen a fellebbviteli bírósághoz lehet fellebbezést benyújtani, amely felsőbírósági hatáskörében jár el. A polgári bíróságok szervezetéről és a polgári eljárásról szóló törvénykönyv (a máltai törvénytár 12. fejezete) 281. cikkének (4) bekezdése értelmében a fellebbezést attól a naptól számított hat napon belül kell benyújtani, amikor a végzést nyilvános bírósági tárgyaláson kihirdették.

A Fellebbviteli Bíróság elérhetőségei:

Telefonszám: +356 2590 2256/283

E-mail: courts.csa@courtservices.mt

Cím: Courts of Justice, Republic Street, Valletta VLT 2000, Málta

50. cikk (1) bekezdés n) pont – Az eljárási illetékek

a) A letiltó végzés kibocsátásáért fizetendő illeték: 50 EUR + 7 EUR a kiadott értesítésekért egyenként, + 0,35 EUR a másolatok darabjáért, amennyiben szükséges.

b) A polgári bíróságok szervezetéről és a polgári eljárásról szóló törvénykönyv 836. cikke szerinti ellenkérelem tárgyában történő határozathozatal illetéke: 40 EUR + 7,20 EUR értesítésenként.

c) Ellenkérelem tárgyában hozott határozat: 20 EUR + 7 EUR a kiadott értesítésekért egyenként, + 0,35 EUR a másolatok darabjáért, amennyiben szükséges.

A számlazárolási végzés kibocsátását követő jogorvoslati kérelmek tekintetében az illeték összege a kérelem esetében 20 EUR, az értesítés esetében pedig 7,20 EUR.

Az illetéket a kérelem benyújtásakor kell megfizetni.

Az említett összegek a bíróság részére a kérdéses okirat iktatásáért a bíróság részére fizetendő illetékek összegét jelentik, és nem foglalják magukban az ügyvédek és segédügyvédek részére fizetendő díjakat.

50. cikk (1) bekezdés o) pont – Az iratok fordítása céljából elfogadott nyelvek

Málta csak a máltai és az angol nyelv használatát fogadja el.

Utolsó frissítés: 25/03/2023

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.