Ideiglenes számlazárolást elrendelő európai végzés

Svédország

Tartalomszolgáltató:
Svédország

ILLETÉKES BÍRÓSÁGOK/HATÓSÁGOK KERESÉSE

A lenti keresőeszköz segít megtalálni Önnek az(oka)t a bíróságo(ka)t/szerv(ek)et, amely(ek) illetékes(ek) az adott európai uniós jogi eszköz vonatkozásában. Figyelem: noha mindent megtettünk azért, hogy a rendszerben indított keresések a lehető legpontosabb találatokat eredményezzék, kivételes esetekben előfordulhat, hogy az illetékesség helytelen megállapítása miatt a keresés eredménye nem teljes.

Svédország

Ideiglenes számlazárolást elrendelő európai végzés


*kötelező választás

50. cikk (1) bekezdés a) pont – A számlazárolási végzés kibocsátására illetékes bíróságok

Számlazárolást elrendelő végzés iránti kérelmet a kerületi bírósághoz kell benyújtani.

A cikk vonatkozásában illetékes hatóságok listáját az alábbi linkre kattintva lehet megtekinteni.
Az illetékes hatóságok listája

50. cikk (1) bekezdés b) pont – A számlainformációk beszerzésére illetékesként kijelölt hatóság

Az információs hatóság a svéd Végrehajtási Hivatal.

Svéd Végrehajtási Hivatal

Postafiók 1050

SE-172 72 Sundbyberg

Telefon: +46 771-73 73 00

Külföldről érkező hívások esetén: +46 8 564 851 50

Fax: +46 8 29 2614

E-mail: kontakt@kronofogden.se

50. cikk (1) bekezdés c) pont – A számlainformációk beszerzésének módszerei

Az információs hatóság kérésére a bankok kötelesek közölni, hogy az adós rendelkezik-e náluk számlával, a 14. cikk (5) bekezdésének a) pontjában előírt módon. Ez megfelel az Unión belüli számlazárolást elrendelő végzésekről szóló törvény (2016:757) 4. szakaszának.

50. cikk (1) bekezdés d) pont – A bíróságok, amelyeknél a számlazárolási végzés iránti kérelmet elutasító határozattal szembeni fellebbezést elő kell terjeszteni

Kerületi bíróság által hozott határozat elleni fellebbezésről a fellebbviteli bíróság dönt. A fellebbviteli bíróság határozatát a Legfelsőbb Bíróság vitatja meg. A fellebbezést azonban a fellebbezéssel érintett határozatot meghozó bírósághoz kell benyújtani.

A cikk vonatkozásában illetékes hatóságok listáját az alábbi linkre kattintva lehet megtekinteni.
Az illetékes hatóságok listája

50. cikk (1) bekezdés e) pont – A számlazárolási végzés és az egyéb iratok átvétele, továbbítása és kézbesítése tekintetében illetékesként kijelölt hatóságok

Az illetékes hatóság a svéd Végrehajtási Hivatal.

A cikk vonatkozásában illetékes hatóságok listáját az alábbi linkre kattintva lehet megtekinteni.
Az illetékes hatóságok listája

50. cikk (1) bekezdés f) pont – A számlazárolási végzés végrehajtására illetékes hatóság

A végrehajtó hatóság a svéd Végrehajtási Hivatal.

50. cikk (1) bekezdés g) pont – A közös és kedvezményezett (letéti) számlák zárolhatóságának mértéke

Ingó eszközök abban az esetben zárolhatók, ha egyértelműen az adós tulajdonát képezik (a követelések végrehajtásáról szóló törvény (1981:774) 4. fejezetének 17. szakasza; lásd a 16. fejezet 13. szakaszát). Ez a közös és a kedvezményezetti számlákon szereplő pénzeszközökre is vonatkozik. Ellenkező állítás hiányában két személy közös tulajdonában levő bankszámlái esetén a felek általában fele-fele arányban tulajdonosai a számlák tartalmának. Az adós eszközökre vonatkozó tulajdonjogának kérdéséről esetileg, a releváns körülmények alapján határoznak.

50. cikk (1) bekezdés h) pont – A lefoglalás alól mentes összegekre vonatkozó szabályok

A zárolás alóli mentesség szabályait az adósságvégrehajtásról szóló törvénykönyv (1981:774) 5. fejezete rögzíti. A mentesség alá tartozhat készpénz, bankbetétek, egyéb követelés és javak abban az esetben, ha az adósnak ezekre az eszközökre az adott költségek fedezéséhez szüksége van, addig, amíg a jövedelme nem fedezi azokat, azonban a mentesség időtartama – kivételes okoktól eltekintve – nem haladhatja meg az egy hónapot. A megtartható tulajdonra vonatkozó szabályokat a végrehajtó hatóság alkalmazza hivatalból, azaz az adósnak nem szükséges külön hivatkoznia rájuk.

50. cikk (1) bekezdés i) pont – A díjak, ha a bankok jogosultak ezeket felszámolni az egyenértékű tagállami végzések alkalmazásáért vagy a számlainformációk biztosításáért, és melyik felet terheli e díjak megfizetésének kötelezettsége

A svéd jog szerint a bankok nem számolhatnak fel díjat a zárolásért, vagy hasonló biztonsági intézkedésért; továbbá nem számolhatnak fel díjat bankszámla-információk nyújtásáért az információs hatóság részére.

50. cikk (1) bekezdés j) pont – A számlazárolási végzés feldolgozásában vagy végrehajtásában érintett hatóság vagy egyéb szerv által felszámított díjak táblázata vagy az alkalmazandó díjakat megállapító egyéb szabályok

A végrehajtási díjakra vonatkozó szabályokat a svéd Végrehajtási Hivatal díjairól szóló rendelet (1992:1094) rögzíti. Végrehajtási eljárások során a kezelési díj alapdíj, előkészítési díj, értékesítési díj és különleges díj formájában térül meg. Az alapdíj összege 600 SEK. Az Unió ideiglenes számlazárolásról szóló rendelete alapján kibocsátott számlazárolást elrendelő végzés végrehajtása esetén csak 600 SEK alapdíjat számolnak fel.

Adatgyűjtés esetén az adatgyűjtési hatóság (svéd Végrehajtási Hivatal) 300 SEK összegű díjat számíthat fel.

50. cikk (1) bekezdés k) pont – Az egyenértékű tagállami végzések rangsora, amennyiben fennáll

A svéd számlazárolást elrendelő végzések nincsenek rangsorolva.

50. cikk (1) bekezdés l) pont – A jogorvoslatra illetékes bíróság vagy végrehajtó hatóság

A jogorvoslat iránti kérelem vizsgálatára a 33. cikk (1) bekezdése alapján az a bíróság illetékes, amely a zárolást elrendelő végzést meghozta (az Unión belüli számlazárolást elrendelő végzésekről szóló törvény (2016:757) 9. szakaszának első albekezdésével összhangban).

A svéd Végrehajtási Hivatala 34. cikk (1) bekezdése alapján (az Unión belüli számlazárolást elrendelő végzésekről szóló törvény (2016:757) 10. szakasza) hatáskörrel rendelkezik a jogorvoslati kérelmek vizsgálatára.

Jogorvoslati kérelem vizsgálatára a 34. cikk (2) bekezdése szerint az a kerületi bíróság illetékes, amely az adósságvégrehajtásról szóló törvénykönyv 18. fejezetének 1. szakasza alapján a svéd Végrehajtási Hivatal határozatai elleni fellebbezéseket vizsgálja (az Unión belüli számlazárolást elrendelő végzésekről szóló törvény (2016:757) 10. szakaszának második albekezdésével összhangban). Az adósságvégrehajtásról szóló törvénykönyv 18. fejezetének 1. szakasza az adósságvégrehajtásról szóló rendelet (1981:981) 17. fejezetének 1. szakaszára hivatkozik. Az adósságvégrehajtásról szóló rendelet 17. fejezetének 1. szakasza alapján az illetékes kerületi bíróságok az alábbiak. Az „alperes” az adóst jelöli.

Ha az adós szokásos lakhelye nem Svédországban van, akkor a jogorvoslati kérelem vizsgálatára a nackai kerületi bíróság rendelkezik hatáskörrel a 34. cikk (2) bekezdése alapján.

A cikk vonatkozásában illetékes hatóságok listáját az alábbi linkre kattintva lehet megtekinteni.
Az illetékes hatóságok listája

50. cikk (1) bekezdés m) pont – A bíróságok, amelyeknél a fellebbezést elő kell terjeszteni, valamint a fellebbezés előterjesztésének esetlegesen előírt határideje

Bíróság által hozott határozat elleni fellebbezést a 33. cikk és a 35. cikk (1) és (3) bekezdése szerint a fellebbviteli, valamint a Legfelsőbb Bírósághoz kell benyújtani. A fellebbezést annál a bíróságnál kell benyújtani, amely a fellebbezéssel érintett határozatot kibocsátotta. A fellebbezést a fellebbezéssel érintett határozat kibocsátásától számított három héten belül kell benyújtani. A fellebbezés szabályait a bírósági eljárásról szóló törvénykönyv 49. és 52. fejezete rögzíti.

A svéd Végrehajtási Hivatal által kibocsátott határozat elleni fellebbezést a 34. cikk (1) és a 35. cikk (3) és (4) bekezdése szerint a következő kerületi bíróságokhoz nyújtják be. Az „alperes” az adóst jelöli.

Ha az adós szokásos lakhelye nem Svédországban van, akkor a svéd Végrehajtási Hivatal határozatának vizsgálatára a nackai kerületi bíróság rendelkezik hatáskörrel. A fellebbezést azonban a svéd Végrehajtási Hivatalhoz kell benyújtani. A határozat elleni fellebbezést a fellebbező határozatról szóló értesítés napjától számított három héten belül kell benyújtani. A svéd Végrehajtási Hivatal határozatai elleni fellebbezés szabályait az adósságvégrehajtásról szóló törvénykönyv (1981:774) 18. fejezete és az adósságvégrehajtásról szóló rendelet (1981:981) 17. fejezete rögzíti.

Kerületi bíróság által hozott határozat elleni fellebbezést a 34. cikk (2) bekezdésével összhangban a fellebbviteli bírósághoz nyújtják be. Ha a határozatot a fellebbviteli bíróság bocsátotta ki, akkor a fellebbezést a Legfelsőbb Bírósághoz nyújtják be. Mindazonáltal a fellebbezést a fellebbezéssel érintett határozatot meghozó bírósághoz kell benyújtani. A fellebbezést a határozat kibocsátásának napjától számított három héten belül kell benyújtani abban az esetben, ha a határozat alapján az ügy lezárul, ha a határozatot tanácsban hozták meg, illetve ha a határozatról szóló értesítés időpontjáról nyilatkozatot tettek tanácsülés folyamán. Egyéb esetben a fellebbezés benyújtásának határideje a fellebbező határozatról szóló értesítés napjától számított három hét. A fellebbezés szabályait a bíróságokról szóló törvény (1996:242) 38-41. szakaszai rögzítik.

A cikk vonatkozásában illetékes hatóságok listáját az alábbi linkre kattintva lehet megtekinteni.
Az illetékes hatóságok listája

50. cikk (1) bekezdés n) pont – Az eljárási illetékek

A bírósági illetékekre vonatkozó szabályokat a bírósági illetékekről szóló rendelet (1987:452) rögzíti. A számlazárolást elrendelő végzés kérelmezési díja 2 800 SEK.

A díjat a kérelem bírósághoz való benyújtásával egyidejűleg kell befizetni.

50. cikk (1) bekezdés o) pont – Az iratok fordítása céljából elfogadott nyelvek

Angol

Utolsó frissítés: 30/05/2024

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.