Europinis sąskaitos blokavimo įsakymas

Kipras

Turinį pateikė
Kipras

50 straipsnio 1 dalies a punktas – teismai, turintys kompetenciją išduoti europinį sąskaitos blokavimo įsakymą

Teismai, turintys kompetenciją išduoti blokavimo įsakymą yra apylinkės teismai (eparchiaká dikastíria).

Nikosijos apylinkės teismas

 • Adresas: Charalambou Mouskou, 1405 Nicosia, Cyprus
 • Tel. +357 22865518
 • Faksas +357 22304212/22805330
 • E. paštas chief.reg@sc.judicial.gov.cy

Limasolio apylinkės teismas

 • Adresas: Leoforos Lordou Byronos 8, P.O. Box 54619, 3726 Limassol, Cyprus
 • Tel. +357 25806100/25806128
 • Faksas +357 25305311
 • E. paštas chief.reg@sc.judicial.gov.cy

Larnakos apylinkės teismas

 • Adresas: Leoforos Artemidos, 6301 Larnaca P.O. Box 40107, Cyprus
 • Tel. +357 24802721
 • Faksas +357 24802800
 • E. paštas chief.reg@sc.judicial.gov.cy

Pafo apylinkės teismas

 • Adresas: Corner of Odos Neophytou and Odos Nikou Nikolaidi, 8100 Paphos, P.O. Box 60007, Cyprus
 • Tel. +357 26802601
 • Faksas +357 26306395
 • E. paštas chief.reg@sc.judicial.gov.cy

Famagustos apylinkės teismas

 • Adresas: Sotiras 2, Megaro Tzivani, 5286 Paralimni, Cyprus
 • Tel. +357 23730950/23742075
 • Faksas +357 23741904
 • E. paštas chief.reg@sc.judicial.gov.cy

50 straipsnio 1 dalies b punktas – valdžios institucija, paskirta kaip kompetentinga gauti informaciją apie sąskaitą

Valdžios institucija, paskirta kaip kompetentinga gauti informaciją apie sąskaitą yra centrinis bankas.

Kontaktiniai duomenys:

Pašto adresas:

Central Bank

John Kennedy Avenue 80

1076 Nicosia

Cyprus

arba P.O. Box 25529, 1395 Nicosia

50 straipsnio 1 dalies c punktas – informacijos apie sąskaitą gavimo metodai

Bankai arba kredito įstaigos informaciją teikia 2002–2017 m. Kipro centrinio banko įstatymų 6 straipsnio 2A dalyje apibrėžtai informavimo institucijai, tai yra Kipro centriniam bankui (Reglamento (ES) Nr. 655/2014 14 straipsnio 5 dalies a punktas).

50 straipsnio 1 dalies d punktas – teismai, kuriems galima teikti skundą dėl atsisakymo išduoti europinį sąskaitos blokavimo įsakymą

Dėmesio! Šiame puslapyje originalo kalba (graikų) neseniai atlikta pakeitimų. Puslapį jūsų pasirinkta kalba šiuo metu rengia mūsų vertėjai.
Jis jau išverstas į šias kalbas: anglųprancūzų.

Skundas dėl apylinkės teismo sprendimo gali būti pateikiamas Aukščiausiajam Teismui.

Aukščiausiasis Teismas

50 straipsnio 1 dalies e punktas – valdžios institucijos, paskirtos kaip kompetentingos gauti, perduoti ir įteikti europinį sąskaitos blokavimo įsakymą ir kitus dokumentus

Institucija, kompetentinga tai atlikti, yra Teisingumo ir viešosios tvarkos ministerija.

50 straipsnio 1 dalies f punktas – valdžios institucija, kompetentinga vykdyti europinį sąskaitos blokavimo įsakymą

Valdžios institucija, kompetentinga vykdyti įsakymą pagal Reglamento (ES) Nr. 655/2014 23 straipsnio 2 dalį, yra teismo antstolis (dikastikós epidótis).

50 straipsnio 1 dalies g punktas –sąlygos, kuriomis gali būti blokuojamos bendros ir kito asmens vardu atidarytos sąskaitos

Nacionalinės teisės aktai bendrų ir kito asmens vardu atidarytų sąskaitų blokavimo klausimo civilinėse ir komercinėse bylose nereglamentuoja. Tokią sąskaitą norinti blokuoti šalis pateikia atitinkamą prašymą teismui ir teismas, remdamasis bendresniais įgaliojimais, atsižvelgdamas į visas bylos aplinkybes, priima įsakymą užblokuoti visą sumą arba jos dalį arba jos neužblokuoti.

50 straipsnio 1 dalies h punktas – taisyklės, taikomos neareštuotinoms sumoms

Nėra konkrečių taisyklių, reglamentuojančių sumas, kurioms netaikomas areštas civilinėse ir komercinėse bylose, išskyrus sumas, kurios blokuojamos baudžiamojo proceso pagrindu, kurioms netaikomas blokavimas ir areštas mokesčių surinkimo tikslais pagal 1962 ir 2014 m. apmokestinimo įstatymų 9 straipsnio B dalį ir 2000–2014 m. pridėtinės vertės mokesčio įstatymų X priedo 13 punktą.

50 straipsnio 1 dalies i punktas – mokesčiai (jeigu bankai juos ima) už lygiaverčių nacionalinių įsakymų įgyvendinimą arba informacijos apie sąskaitą teikimą ir informacija apie tai, kuri šalis privalo sumokėti tuos mokesčius

Remiantis nacionaline teise, nėra konkrečios nuostatos, draudžiančios bankams taikyti tokius mokesčius, kuriuos jie nustato sąskaitų turėtojams.

50 straipsnio 1 dalies j punktas – valdžios institucijų arba kitų įstaigų, dalyvaujančių tvarkant arba vykdant blokavimo įsakymą, imamų mokesčių tarifą arba kitą taisyklių rinkinį, pagal kuriuos nustatomi taikytini mokesčiai

Išlaidų nėra.

50 straipsnio 1 dalies k punktas – lygiaverčių nacionalinių įsakymų eiliškumas (jei yra nustatytas)

Nenumatyta.

50 straipsnio 1 dalies l punktas – teismas arba vykdymo institucija, kompetentingi taikyti teisės gynimo priemones

Apylinkės teismai, kaip ir 50 straipsnio 1 dalies a punkte.

50 straipsnio 1 dalies m punktas – teismai, kuriems teikiamas skundas, ir terminas tokiems skundams pateikti (jei toks yra)

Dėmesio! Šiame puslapyje originalo kalba (graikų) neseniai atlikta pakeitimų. Puslapį jūsų pasirinkta kalba šiuo metu rengia mūsų vertėjai.
Jis jau išverstas į šias kalbas: anglųprancūzų.

Apylinkės teismo sprendimą galima apskųsti Aukščiausiajame Teisme (21 straipsnis) per 42 dienas, kaip nustatyta Civilinio proceso kodekso 35 straipsnio 2 dalyje. Laikiną sprendimą galima apskųsti per 14 dienų nuo laikino sprendimo priėmimo datos.

50 straipsnio 1 dalies n punktas – teismo mokesčiai

Išsamią informaciją apie išlaidas galima rasti spustelėjus Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasšią nuorodą, 19–30 p.

50 straipsnio 1 dalies o punktas – priimtinos dokumentų vertimų kalbos

Be graikų kalbos priimami dokumentų vertimai į anglų kalbą.

Paskutinis naujinimas: 04/03/2024

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.