Europinis sąskaitos blokavimo įsakymas

Nacionalinė informacija ir elektroninės formos, susijusios su Reglamentu Nr. 655/2014

Kas tai?

Europiniu sąskaitos blokavimo įsakymu (ESBĮ) vienos ES šalies teismui sudaroma galimybė areštuoti lėšas skolininko banko sąskaitoje kitoje ES šalyje. Ši procedūra gali būti naudojama tik tarpvalstybinėse bylose: procedūrą vykdantis teismas arba kreditoriaus gyvenamoji arba buveinės šalis turi būti kita valstybė narė nei šalis, kurioje yra skolininko sąskaita.

Ji palengvina skolų išieškojimą ES.

Procedūra ESBĮ gauti nustatyta Reglamente (ES) Nr. 655/2014.

Tai alternatyva visose ES šalyse jau esančioms teisinėms procedūroms.

Ji taikoma nuo 2017 m. sausio 18 d.

Privalumai

Procedūra greita ir ji įvykdoma skolininkui nepranešant (ex-parte).

Dėl tokio netikėtumo skolininkai negali lėšų perkelti, paslėpti arba išleisti.

Ar ji taikoma visose ES šalyse?

Ne. Reglamentas netaikomas Danijoje. Tai reiškia, kad:

  • Danijoje įsikūrę kreditoriai negali prašyti išduoti ESBĮ
  • negalima gauti ESBĮ dėl banko sąskaitos Danijoje.

Kaip pateikti paraišką

Visas paraiškų formas ir daugiau informacijos rasite čia.

Visas formas galite užpildyti internete.

Įsidėmėkite: tikslių blokuotinos sąskaitos duomenų (pvz., sąskaitos numerio) nurodyti nereikia, jei jų nežinote – reikia tik banko, kuriame yra sąskaita, pavadinimo. Jeigu nežinote banko, kuriame yra skolininko sąskaita, pavadinimo, pagal reglamentą galite prašyti, kad jį sužinotų teismas.

Visų su ESBĮ susijusių formų turinys nustatytas Komisijos įgyvendinimo reglamente (ES) 2016/1823.

Susijusi nuoroda

Tarpvalstybinio civilinio proceso Europos Sąjungoje gairės piliečiams  PDF (717 Kb) lt

Paskutinis naujinimas: 21/03/2022

Šį puslapį tvarko Europos Komisija. Šiame tinklalapyje pateikta informacija nebūtinai atitinka Europos Komisijos oficialią poziciją. Europos Komisija neprisiima atsakomybės ar įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą informaciją arba duomenis. Informacija apie ES tinklalapių autorių teises pateikiama teisiniame pranešime.