Europinis sąskaitos blokavimo įsakymas

Graikija

Turinį pateikė
Graikija

50 straipsnio 1 dalies a punktas – teismai, turintys kompetenciją išduoti europinį sąskaitos blokavimo įsakymą

Apylinkės civilinių bylų teismai (Eirinodikeía) ir pirmosios instancijos teismai (Protodikeía).

50 straipsnio 1 dalies b punktas – valdžios institucija, paskirta kaip kompetentinga gauti informaciją apie sąskaitą

Verslo audito planavimo departamentas (Diéfthynsi Epicheirisiakoú Schediasmoú Eléngchon, DIESEL), pavaldus Nepriklausomos valstybės pajamų institucijos (Anexártiti Archí Dimosíon Esódon, AADE) Generaliniam mokesčių direktoratui (Genikí Diéfthynsi Forologikón Leitourgión). E. paštas: diesel@aade.gr, tel. +30 2104802000, +30 2104802530.

50 straipsnio 1 dalies c punktas – informacijos apie sąskaitą gavimo metodai

Finansų ministerijos banko sąskaitų ir mokėjimo sąskaitų registrų sistema buvo sukurta siekiant perduoti kredito įstaigoms valdžios institucijų, tarnybų, viešojo sektoriaus institucijų ir kitų įstaigų prašymus pateikti informacijos. Šie prašymai siunčiami elektroniniu būdu per saugų trečiąjį subjektą (Tiresias) kredito įstaigoms, kurios per tą patį kanalą siunčia savo atsakymus su sąskaitos duomenimis (14 straipsnio 5 dalies a punktas).

50 straipsnio 1 dalies d punktas – teismai, kuriems galima teikti skundą dėl atsisakymo išduoti europinį sąskaitos blokavimo įsakymą

Apylinkės civilinių bylų teismo teisėjo atsisakymą galima apskųsti vienanariam pirmosios instancijos teismui (Monomelés Protodikeío), o vienanario pirmosios instancijos teismo teisėjo atsisakymą – Apeliaciniam teismui (Efeteío) .

50 straipsnio 1 dalies e punktas – valdžios institucijos, paskirtos kaip kompetentingos gauti, perduoti ir įteikti europinį sąskaitos blokavimo įsakymą ir kitus dokumentus

Kompetentinga perdavimo institucija yra pirmosios instancijos teismas. Teismo antstoliai (dikastikoí epimelités) yra atsakingi už blokavimo įsakymo ir kitų dokumentų priėmimą ir įteikimą.

50 straipsnio 1 dalies f punktas – valdžios institucija, kompetentinga vykdyti europinį sąskaitos blokavimo įsakymą

Teismo antstoliai.

50 straipsnio 1 dalies g punktas –sąlygos, kuriomis gali būti blokuojamos bendros ir kito asmens vardu atidarytos sąskaitos

Blokuojamos tik bendros sąskaitos, ne kito asmens vardu atidarytos sąskaitos. Bendroms sąskaitoms blokuoti netaikomos jokios kitos sąlygos.

50 straipsnio 1 dalies h punktas – taisyklės, taikomos neareštuotinoms sumoms

Civilinio proceso kodekso (Kódikas Politikís Dikonomías) 982 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad reikalaujamos išlaikymo sumos, darbo užmokestis, pensijos, draudimo išmokos ir kt. nėra areštuotini. Civilinio proceso kodekso nuorodos internete nėra. Pirmiau nurodytos sumos neareštuotinos, jei skolininkas nepateikia prašymo.

50 straipsnio 1 dalies i punktas – mokesčiai (jeigu bankai juos ima) už lygiaverčių nacionalinių įsakymų įgyvendinimą arba informacijos apie sąskaitą teikimą ir informacija apie tai, kuri šalis privalo sumokėti tuos mokesčius

Nėra jokių konkrečių nuostatų, kuriomis būtų reglamentuojamas išlaidų ir mokesčių už banko sąskaitos blokavimą ar areštą arba sąskaitos duomenų teikimą nustatymas. Tačiau Graikijos bankų asociacija (Ellinikí Énosi Trapezón) mano, kad kredito įstaigos turi teisę reikalauti padengti išlaidas, aiškiai numatytas mutatis mutandis Valstybės pajamų surinkimo kodekso 30A ir 30B straipsniuose (Kódikas Eispráxeos Dimosíon Esódon (KEDE) – Teisėkūros dekretas Nr. 356/1974 su pakeitimais, galioja).

50 straipsnio 1 dalies j punktas – valdžios institucijų arba kitų įstaigų, dalyvaujančių tvarkant arba vykdant blokavimo įsakymą, imamų mokesčių tarifą arba kitą taisyklių rinkinį, pagal kuriuos nustatomi taikytini mokesčiai

Nepriklausoma valstybės pajamų institucija (Anexártiti Archí Dimosíon Esódon) mokesčių už dalyvavimą su blokavimo įsakymu susijusiame procese neima. Kadangi įsakymą vykdo antstoliai, jie tiesiogiai apmokestina visus savo subjektus. Nuorodos į antstolių mokesčių interneto svetainę nėra. Finansų ministerija mokesčių už informacijos apie sąskaitas pagal 14 straipsnį neima.

50 straipsnio 1 dalies k punktas – lygiaverčių nacionalinių įsakymų eiliškumas (jei yra nustatytas)

Europinis sąskaitos blokavimo įsakymas laikomas lygiaverčiu blokavimo priemonei (asfalistikó métro) pagal nacionalinę teisę. Lygiaverčių nacionalinių įsakymų eiliškumo nebuvo taikoma.

50 straipsnio 1 dalies l punktas – teismas arba vykdymo institucija, kompetentingi taikyti teisės gynimo priemones

Teismas, kompetentingas taikyti teisių gynimo priemonę, yra europinį sąskaitos blokavimo įsakymą išdavęs teismas: t. y. apylinkės civilinių bylų teismo teisėjas dėl ieškinių, priklausančių apylinkės civilinių bylų teismo kompetencijai, ir vienanario pirmosios instancijos teismo teisėjas dėl bet kurių kitų ieškinių. Kalbant apie teisių gynimo priemones, nurodytas 34 straipsnio 1 ir 2 dalyse, kompetentingas teismas, kurio jurisdikcijai priklauso ne didesnės nei 20 000 EUR sumos, yra apylinkės civilinių bylų teismas. Kompetentingas teismas, kurio jurisdikcijai priklauso didesnės nei 20 000 EUR sumos, yra pirmosios instancijos teismas.

50 straipsnio 1 dalies m punktas – teismai, kuriems teikiamas skundas, ir terminas tokiems skundams pateikti (jei toks yra)

Apylinkės civilinių bylų teismo teisėjo atsisakymą galima apskųsti vienanariam pirmosios instancijos teismui, o vienanario pirmosios instancijos teismo teisėjo atsisakymą – Apeliaciniam teismui. Skundai turi būti pateikti per 30 dienų nuo sprendimo įteikimo skolininkui dienos.

50 straipsnio 1 dalies n punktas – teismo mokesčiai

Teismo išlaidos sudaro maždaug keturias tūkstantąsias prašomos sumos. Šis skaičiavimas taikomas veiksmams, kuriais siekiama gauti įsakymą, ir veiksmams, kuriais siekiama imtis bet kokių teisių gynimo priemonių dėl įsakymo.

50 straipsnio 1 dalies o punktas – priimtinos dokumentų vertimų kalbos

Dokumentai priimami tik graikų kalba.

Paskutinis naujinimas: 26/03/2024

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.