Eiropas kontu apķīlāšanas rīkojums

Dalībvalstu informācija un tiešsaistes veidlapas par Regulu Nr. 655/2014

Kas tas ir?

Eiropas kontu apķīlāšanas rīkojums (EAPO) ļauj tiesai vienā ES valstī iesaldēt līdzekļus parādnieka bankas kontā citā ES valstī. Procedūru pārrobežu lietās var izmantot tikai tad, ja tiesa, kas veic procedūru, vai kreditora domicila valsts atrodas citā dalībvalstī, kas nav valsts, kurā tiek uzturēts parādnieka konts.

Tas atvieglo parādu piedziņu ES.

Procedūra EAPO iegūšanai ir noteikta Regulā (ES) Nr. 655/2014.

Tā ir alternatīva spēkā esošajām juridiskajām procedūrām ikvienā ES valstī.

To piemēro no 2017. gada 18. janvāra.

Priekšrocības

Procedūra ir ātra, un tā norisinās, neinformējot parādnieku (ex parte).

Šis “pārsteiguma efekts” neļauj parādniekiem naudu pārvietot, slēpt vai iztērēt.

Vai to piemēro visās ES valstīs?

Nē. Regulu nepiemēro Dānijā. Tas nozīmē, ka:

  • kreditori, kuri ir reģistrēti Dānijā, nevar iesniegt pieteikumu par EAPO;
  • Jūs nevarat iegūt EAPO attiecībā uz bankas kontu Dānijā.

Pieteikumu iesniegšana

Visas pieteikuma veidlapas un papildinformāciju atradīsiet šeit.

Visas veidlapas Jūs varat aizpildīt tiešsaistē.

Ņemiet vērā — Jums nav jāiesniedz precīzas detaļas par kontu, kas jāiesaldē (piemēram, konta numurs), ja Jūsu rīcībā tādas informācijas nav — nepieciešams tikai bankas nosaukums, kurā konts tiek turēts. Ja nezināt bankas nosaukumu, kurā parādnieka konts tiek turēts, saskaņā ar regulu Jūs varat pieprasīt, lai tiesa to noskaidro.

Visu ar EAPO saistīto veidlapu saturs ir izklāstīts Komisijas Īstenošanas Regulā (ES) 2016/1823.

Papildu saite

Sabiedrībai adresēta rokasgrāmata par pārrobežu civilo tiesvedību Eiropas Savienībā  PDF (713 Kb) lv

Lapa atjaunināta: 21/03/2022

Šo lapu uztur Eiropas Komisija. Informācija šajā tīmekļa vietnē nav uzskatāma par Eiropas Komisijas oficiālo nostāju. Komisija neuzņemas nekādu atbildību vai saistības attiecībā uz informāciju vai datiem, kas ietverti vai izmantoti šajā dokumentā. Autortiesību noteikumus Eiropas tīmekļa vietnēs lūdzu skatīt juridiskajā paziņojumā.