Ordni Ewropea tal-Preservazzjoni tal-Kontijiet

Ċipru

Il-kontenut ipprovdut minn
Ċipru

SIB QRATI/AWTORITAJIET KOMPETENTI

L-għodda ta' tiftix hawn taħt se tgħinek tidentifika qorti/qrati jew awtorità(jiet) kompetenti għal strument legali Ewropew speċifiku. Jekk jogħġbok innota li għalkemm sar kull sforz biex tiġi aċċertata l-preċiżjoni tar-riżultati, jista' jkun hemm xi każijiet eċċezzjonali li jikkonċernaw id-determinazzjoni ta' kompetenza li mhumiex neċessarjament koperti.

Ċipru

Ordni Ewropea tal-Preservazzjoni tal-Kontijiet


*input mandatarju

Artikolu 50(1)(a) — Qrati kompetenti biex joħorġu l-Ordni Ewropea tal-Preżervazzjoni tal-Kontijiet

Il-qrati kompetenti għall-ħruġ tal-ordni ta’ preservazzjoni huma l-qrati Distrettwali (eparchiaká dikastíria).

Il-Qorti Distrettwali ta’ Nikosija

Il-Qorti Distrettwali ta’ Limassol

 • Indirizz: Leoforos Lordou Byronos 8, P.O. Box 54619, 3726 Limassol, Cyprus
 • Tel.: +357 25806100/25806128
 • Faks: +357 25305311
 • Email: chief.reg@sc.judicial.gov.cy

Il-Qorti Distrettwali ta’ Larnaca

 • Indirizz: Leoforos Artemidos, 6301 Larnaca P.O. Box 40107, Cyprus
 • Tel.: +357 24802721
 • Faks: +357 24802800
 • Email: chief.reg@sc.judicial.gov.cy

Il-Qorti Distrettwali ta’ Paphos

 • Indirizz: Corner of Odos Neophytou and Odos Nikou Nikolaidi, 8100 Paphos, P.O. Box 60007, Cyprus
 • Tel.: +357 26802601
 • Faks: +357 26306395
 • Email: chief.reg@sc.judicial.gov.cy

Il-Qorti Distrettwali ta’ Famagusta

 • Indirizz: Sotiras 2, Megaro Tzivani, 5286 Paralimni, Cyprus
 • Tel.: +357 23730950/23742075
 • Faks: +357 23741904
 • Email: chief.reg@sc.judicial.gov.cy

Artikolu 50(1)(b) — l-awtorità nominata bħala kompetenti biex tikseb informazzjoni dwar il-kontijiet

L-awtorità maħtura bħala kompetenti biex tikseb informazzjoni dwar il-kontijiet hija l-Bank Ċentrali.

Dettalji ta’ kuntatt:

Indirizz tal-posta:

Central Bank

John Kennedy Avenue 80

1076 Nicosia

Cyprus

jew P.O. Box 25529, 1395 Nicosia

Tel.: +357 22714100

Faks: +357 22714959

Email: cbcinfo@centralbank.gov.cy

Artikolu 50(1)(c) — Metodi għall-ksib ta’ informazzjoni dwar il-kontijiet

L-informazzjoni hija provduta mill-banek jew istituzzjonijiet ta’ kreditu lill-awtorità ta’ informazzjoni definita fl-Artikolu 6(2A) tal-Liġijiet tal-2002 tal-Bank Ċentrali ta’ Ċipru, jiġifieri l-Bank Ċentrali ta’ Ċipru (l-Artikolu 14(5)(a) tar-Regolament (UE) Nru 655/2014).

Artikolu 50(1)(d) — Qrati li quddiehom jista' jsir appell kontra rifjut li tinħareġ l-Ordni Ewropea tal-Preservazzjoni tal-Kontijiet

Jekk jogħġbok innota li l-verżjoni bil-lingwa oriġinali ta' din il-paġna il-Grieg ġiet emendata reċentement. Il-verżjoni tal-lingwa li qed tara bħalissa attwalment qed tiġi ppreparata mit-tradutturi tagħna.
Jekk jogħġbok innota li dawn il-lingwi li ġejjin: l-Ingliżil-Franċiż diġà ġew tradotti.

Appell minn deċiżjoni ta’ qorti Distrettwali jista’ jitressaq quddiem il-Qorti Suprema.

Il-Qorti Suprema

Artikolu 50(1)(e) — Awtoritajiet nominati bħala kompetenti biex jirċievu, jittrażmettu jew iservu l-Ordni Ewropea tal-Preservazzjoni tal-Kontijiet u dokumenti oħra

L-awtorità kompetenti għat-twettiq tal-preċedenti hija l-Ministeru tal-Ġustizzja u l-Ordni Pubbliku.

Artikolu 50(1)(f) — Awtorità kompetenti biex toħroġ l-Ordni Ewropea tal-Preżervazzjoni tal-Kontijiet

L-awtorità kompetenti għall-eżekuzzjoni tal-ordni skont l-Artikolu 23(2) tar-Regolament (KE) Nru 655/2014 hija l-marixxall tal-qorti (dikastikós epidótis).

Artikolu 50(1)(g) — Il-punt sa fejn il-kontijiet konġunti jew ta' mandatarju jistgħu jiġu preżervati

Ma hemm l-ebda leġiżlazzjoni nazzjonali li tirregola l-kwistjoni tal-preservazzjoni tal-kontijiet konġunti u l-kontijiet ta’ mandatarju f’kawżi ċivili u kummerċjali. Parti li tkun tixtieq tippreserva tali kont tressaq ir-rikors xieraq quddiem il-qorti, u hija l-qorti, fl-ambitu tas-setgħat aktar ġenerali tagħha, li tordna — jew li ma tordnax — il-preservazzjoni tal-ammont kollu jew parzjali wara li jitqiesu ċ-ċirkostanzi kollha tal-każ.

Artikolu 50(1)(h) — Ir-regoli applikabbli għall-ammonti eżenti minn qbid

Ma hemm l-ebda regola speċifika li tirregola jew teżenta tali ammonti f’kawżi ċivili u kummerċjali, għajr għal ammonti ppreservati abbażi ta’ proċedimenti kriminali, li huma eżentati mill-preservazzjoni u mis-sekwestru għall-fini tal-ġbir tat-taxxi skont l-Artikolu 9(B) tal-Liġijiet dwar il-Ġbir tat-Taxxi tal-1962 u l-2014 u l-paragrafu 13 tal-Anness X tal-Liġijiet dwar it-Taxxa fuq il-Valur Miżjud tal-2000 sal-2014.

Artikolu 50(1)(i) — Tariffi, jekk imposti mill-banek, għall-implimentazzjoni ta’ ordnijiet nazzjonali ekwivalenti jew biex jipprovdu informazzjoni dwar il-kontijiet, u informazzjoni dwar il-parti responsabbli biex iħallas dawk it-tariffi

Ma hemm l-ebda dispożizzjoni speċifika bbażata fuq il-liġi nazzjonali li tipprojbixxi li jinżammu tali tariffi mill-banek, li jimponuhom fuq id-detenturi tal-kontijiet.

Artikolu 50(1)(j) – l-iskala ta’ tariffi jew sett ieħor ta’ regoli li jistabbilixxu t-tariffi applikabbli imposti minn kwalunkwe awtorità jew korp ieħor involut fl-ipproċessar jew l-eżekuzzjoni tal-Ordni tal-Preservazzjoni

Ma hemm l-ebda spiża.

Artikolu 50(1)(k) — Gradazzjoni, jekk ikun hemm, ta’ ordnijiet nazzjonali ekwivalenti

Ma hemm l-ebda dispożizzjoni.

Artikolu 50(1)(l) — Qrati jew awtorità ta' eżekuzzjoni kompetenti biex tagħti rimedju

Il-qrati Distrettwali, bħal fl-Artikolu 50(1)(a).

Artikolu 50(1)(m) — Qrati li quddiemhom għandhom jiġi ppreżentat appell u l-limitu ta’ żmien, jekk ikun il-każ, biex jiġi ppreżentat l-appell

Jekk jogħġbok innota li l-verżjoni bil-lingwa oriġinali ta' din il-paġna il-Grieg ġiet emendata reċentement. Il-verżjoni tal-lingwa li qed tara bħalissa attwalment qed tiġi ppreparata mit-tradutturi tagħna.
Jekk jogħġbok innota li dawn il-lingwi li ġejjin: l-Ingliżil-Franċiż diġà ġew tradotti.

Jista’ jitressaq appell minn deċiżjoni ta’ qorti Distrettwali quddiem il-Qorti Suprema (l-Artikolu 21) fi żmien 42 jum, kif stipulat fl-Ordni 35(2) tar-Regoli tal-Proċedura Ċivili. Appell minn deċiżjoni proviżorja jrid isir fi żmien 14-il jum mid-data tal-ħruġ tad-deċiżjoni proviżorja.

Artikolu 50(1)(n) — Tariffi tal-Qorti

Wieħed jista’ jsib l-ispejjeż dettaljati billi jagħfas fuq Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidail-ħolqa segwenti, fil-paġni 19–30.

Artikolu 50(1)(o) — Il-lingwi aċċettati għat-traduzzjonijiet tad-dokumenti

Apparti l-Grieg, hija aċċettata traduzzjoni bl-Ingliż tad-dokumenti.

L-aħħar aġġornament: 04/03/2024

Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali hija ġestita mill-Istat Membru rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. Il-Kummissjoni Ewropea ma taċċettax responsabbilta jew kwalunkwe tip ta' tort fir-rigward ta' kull informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.