Europees bevel tot conservatoir beslag op bankrekeningen

Cyprus

Inhoud aangereikt door
Cyprus

BEVOEGDE GERECHTEN/AUTORITEITEN ZOEKEN

Met onderstaande zoekfunctie kunt u rechtbanken/autoriteiten vinden die voor een bepaald Europees rechtsinstrument bevoegd zijn. Hoewel we er alles aan hebben gedaan om de resultaten betrouwbaar te maken, kunnen we onvolkomenheden niet uitsluiten.

Cyprus

Europees bevel tot conservatoir beslag op bankrekeningen


*verplichte invoer

Artikel 50, lid 1, onder a) — gerechten die bevoegd zijn om het Europees bevel tot conservatoir beslag op bankrekeningen uit te vaardigen

De gerechten die bevoegd zijn om een bevel tot conservatoir beslag uit te vaardigen, zijn de districtsrechtbanken (eparchiaká dikastíria).

Districtsrechtbank van Nicosia

Districtsrechtbank van Limassol

 • Adres: Leoforos Lordou Byronos 8, P.O. Box 54619, 3726 Limassol, Cyprus
 • Tel.: +357 25806100/25806128
 • Fax: +357 25305311
 • E-mail: chief.reg@sc.judicial.gov.cy

Districtsrechtbank van Larnaca

 • Adres: Leoforos Artemidos, 6301 Larnaca P.O. Box 40107, Cyprus
 • Tel.: +357 24802721
 • Fax: +357 24802800
 • E-mail: chief.reg@sc.judicial.gov.cy

Districtsrechtbank van Paphos

 • Adres: corner of Odos Neophytou and Odos Nikou Nikolaidi, 8100 Paphos, P.O. Box 60007, Cyprus
 • Tel.: +357 26802601
 • Fax: +357 26306395
 • E-mail: chief.reg@sc.judicial.gov.cy

Districtsrechtbank van Famagusta

 • Adres: Sotiras 2, Megaro Tzivani, 5286 Paralimni, Cyprus
 • Tel.: +357 23730950/23742075
 • Fax: +357 23741904
 • E-mail: chief.reg@sc.judicial.gov.cy

Artikel 50, lid 1, onder b) — instantie waarbij rekeninginformatie kan worden opgevraagd

De instantie waarbij rekeninginformatie kan worden opgevraagd, is de centrale bank.

Contactgegevens:

Postadres:

Centrale bank

John Kennedy Avenue 80

1076 Nicosia

Cyprus

of P.O. Box 25529, 1395 Nicosia

Tel.: +357 22714100

Fax: +357 22714959

E-mail: cbcinfo@centralbank.gov.cy

Artikel 50, lid 1, onder c) — wijze waarop rekeninginformatie kan worden opgevraagd

De informatie wordt verstrekt door de banken of kredietinstellingen aan de informatie-autoriteit zoals omschreven in artikel 6(2A) van de wetten betreffende de centrale bank van Cyprus 2002-2017, namelijk de centrale bank van Cyprus (artikel 14, lid 5, onder a), van Verordening (EU) No 655/2014).

Artikel 50, lid 1, onder d) — gerechten waarbij hoger beroep kan worden ingesteld tegen een weigering om het Europees bevel tot conservatoir beslag op bankrekeningen uit te vaardigen

Let op: de oorspronkelijke versie van deze pagina (Grieks) is onlangs gewijzigd. Aan de vertaling in het Nederlands wordt momenteel gewerkt.
De volgende vertalingen zijn al beschikbaar: EngelsFrans

Tegen een beslissing van een districtsrechtbank kan hoger beroep worden ingesteld bij het Hooggerechtshof.

Hooggerechtshof

Artikel 50, lid 1, onder e) — instanties die bevoegd zijn om het Europees bevel tot conservatoir beslag op bankrekeningen en andere stukken te ontvangen, te verzenden en te betekenen of ter kennis te brengen

De daartoe bevoegde instantie is het ministerie van Justitie en Openbare Orde.

Artikel 50, lid 1, onder f) — instanties die bevoegd zijn om het Europees bevel tot conservatoir beslag op bankrekeningen ten uitvoer te leggen

De instantie die bevoegd is voor de tenuitvoerlegging van het bevel overeenkomstig artikel 23, lid 2, van Verordening (EG) nr. 655/2014, is de gerechtsdeurwaarder (dikastikós epidótis).

Artikel 50, lid 1, onder g) — de mate waarin conservatoir beslag kan worden gelegd op gezamenlijke rekeningen en rekeningen van derden

Er is geen nationale wetgeving betreffende de kwestie van het conservatoir beslag op gezamenlijke rekeningen en rekeningen van derden. Een partij die op een dergelijke rekening beslag wenst te leggen, richt daartoe een passend verzoek tot de rechtbank, die in het kader van haar algemene bevoegdheid, - al dan niet - het beslag op het gehele bedrag of een deel ervan kan bevelen, afhankelijk van de omstandigheden van de zaak.

Artikel 50, lid 1, onder h) — regels die van toepassing zijn op bedragen die niet voor beslag vatbaar zijn

Er zijn geen specifieke regels betreffende dergelijke niet voor beslag vatbare bedragen in burgerlijke en handelszaken, behalve voor bedragen waarop beslag wordt gelegd op basis van een strafprocedure, die niet voor beslag vatbaar zijn ten behoeve van de inning van belastingen krachtens artikel 9(B) van de wetten betreffende de inning van belastingen van 1962 en 2014 en punt 13 van bijlage X bij de btw-wetgeving 2000-2014.

Artikel 50, lid 1, onder i) — de vergoeding die banken in rekening mogen brengen voor de uitvoering van een gelijkwaardig nationaal bevel of voor het verstrekken van rekeninginformatie en welke partij gehouden is deze vergoeding te voldoen

Er is geen specifieke bepaling krachtens nationaal recht die banken verbiedt de betaling van dergelijke vergoedingen op te leggen aan hun rekeninghouders.

Artikel 50, lid 1, onder j) – het tarief van of de regeling betreffende de vergoedingen die worden berekend door de instanties of andere entiteiten welke bij de verwerking of de tenuitvoerlegging van het bevel tot conservatoir beslag zijn betrokken

Daar zijn geen kosten aan verbonden.

Artikel 50, lid 1, onder k) — in voorkomend geval de rangorde van gelijkwaardige nationale bevelen

Er is geen dergelijke bepaling.

Artikel 50, lid 1, onder l) — gerechten of tenuitvoerleggingsinstanties die bevoegd zijn met betrekking tot een rechtsmiddel

Districtsrechtbanken, zoals bij artikel 50, lid 1, onder a).

Artikel 50, lid 1, onder m) — gerechten waarbij een hoger beroep moet worden ingesteld en, in voorkomend geval, de termijn voor het instellen van een hoger beroep

Let op: de oorspronkelijke versie van deze pagina (Grieks) is onlangs gewijzigd. Aan de vertaling in het Nederlands wordt momenteel gewerkt.
De volgende vertalingen zijn al beschikbaar: EngelsFrans

Binnen 42 dagen kan tegen een beslissing van een districtsrechtbank hoger beroep worden ingesteld bij het Hooggerechtshof (artikel 21), zoals bepaald in artikel 35, lid 2, van de Regeling inzake burgerlijk procesrecht. Hoger beroep tegen een tussenbeslissing moet worden ingesteld binnen 14 dagen nadat die beslissing is gegeven.

Artikel 50, lid 1, onder n) — gerechtskosten

De gedetailleerde kosten zijn te vinden door de De link wordt in een nieuw venster geopend.volgende link aan te klikken, op de pagina's 19-30.

Artikel 50, lid 1, onder o) — de talen aanvaard voor de vertaling van stukken

Naast het Grieks worden ook in het Engels vertaalde documenten aanvaard.

Laatste update: 04/03/2024

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.