Ordonanța asiguratorie europeană de indisponibilizare a conturilor bancare

Cipru

Conținut furnizat de
Cipru

GĂSIREA INSTANŢELOR/AUTORITĂȚILOR COMPETENTE

Instrumentul de căutare de mai jos vă va ajuta să identificați instanțele/autoritățile competente pentru un anumit instrument juridic european. Rețineți că deși am făcut eforturi pentru a stabili exactitatea rezultatelor, este posibil ca anumite cazuri excepționale privind determinarea competenței să nu fie acoperite.

Cipru

Ordonanța asiguratorie europeană de indisponibilizare a conturilor bancare


*mențiuni obligatorii

Articolul 50 alineatul (1) litera (a) – Instanțele competente pentru emiterea ordonanței asigurătorii europene de indisponibilizare a conturilor bancare

Instanțele competente să emită ordonanța asigurătorie sunt tribunalele districtuale (eparchiaká dikastíria).

Tribunalul districtual Nicosia

Tribunalul districtual Limassol

 • Adresă: Leoforos Lordou Byronos 8, P.O. Box 54619, 3726 Limassol, Cyprus
 • Tel.: +357 25806100/25806128
 • Fax: +357 25305311
 • E-mail: chief.reg@sc.judicial.gov.cy

Tribunalul districtual Larnaca

 • Adresă: Leoforos Artemidos, 6301 Larnaca P.O. Box 40107, Cyprus
 • Tel.: +357 24802721
 • Fax: +357 24802800
 • E-mail: chief.reg@sc.judicial.gov.cy

Tribunalul districtual Paphos

 • Adresă: Intersecția dintre Odos Neophytou și Odos Nikou Nikolaidi, 8100 Paphos, P.O. Box 60007, Cyprus
 • Tel.: +357 26802601
 • Fax: +357 26306395
 • E-mail: chief.reg@sc.judicial.gov.cy

Tribunalul districtual Famagusta

 • Adresă: Sotiras 2, Megaro Tzivani, 5286 Paralimni, Cyprus
 • Tel.: +357 23730950/23742075
 • Fax: +357 23741904
 • E-mail: chief.reg@sc.judicial.gov.cy

Articolul 50 alineatul (1) litera (b) – Autoritatea desemnată ca fiind competentă pentru obținerea informațiilor privind contul bancar

Autoritatea desemnată ca fiind competentă pentru a obține informații contabile este banca centrală.

Date de contact:

Adresa poștală:

Banca Centrală

Bulevardul John Kennedy 80

1076 Nicosia

Cyprus

sau P.O. Box 25529, 1395 Nicosia

Tel.: +357 22714100

Fax: +357 22714959

E-mail: cbcinfo@centralbank.gov.cy

Articolul 50 alineatul (1) litera (c) – Metodele de obținere a informațiilor privind contul bancar

Informațiile sunt furnizate de bănci sau instituțiile de credit autorității în materie de informații definită la articolul 6 alineatul (2A) din Legile Băncii Centrale a Ciprului din perioada 2002-2017, care este Banca Centrală a Ciprului [articolul 14 alineatul (5) litera (a) din Regulamentul (UE) nr. 655/2014].

Articolul 50 alineatul (1) litera (d) – Instanțele la care se poate introduce calea de atac împotriva refuzului de a emite o ordonanță asigurătorie europeană de indisponibilizare a conturilor bancare

NOTĂ: Versiunea în limba originală a acestei pagini greacă a fost modificată recent. Versiunea lingvistică pe care o consultați acum este în lucru la traducătorii noștri.
Pagina este deja disponibilă în următoarele limbi: englezăfranceză.

Hotărârile tribunalelor districtuale pot fi atacate la Curtea Supremă.

Curtea Supremă

Articolul 50 alineatul (1) litera (e) – Autoritățile desemnate ca fiind competente pentru primirea, transmiterea și notificarea sau comunicarea ordonanței asigurătorii europene de indisponibilizare a conturilor bancare și a altor documente

Autoritatea competentă pentru elementele de mai sus este Ministerul Justiției și al Ordinii Publice.

Articolul 50 alineatul (1) litera (f) – Autoritatea competentă pentru executarea ordonanței asigurătorii europene de indisponibilizare a conturilor bancare

Autoritatea competentă pentru executarea ordonanței în conformitate cu articolul 23 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 655/2014 este executorul judecătoresc (dikastikós epidótis).

Articolul 50 alineatul (1) litera (g) – Măsura în care conturile comune și cele ale mandatarilor pot fi indisponibilizate

Nu există legislație națională care să reglementeze chestiunea păstrării conturilor comune și ale conturilor mandatarului în cauzele comerciale și civile. O parte care dorește păstrarea unui astfel de cont transmite instanței o cerere corespunzătoare, iar instanța este cea care, ca parte a competențelor sale mai generale, dispune sau nu indisponibilizarea parțială sau integrală a sumei în cauză, ținând cont de toate circumstanțele cazului.

Articolul 50 alineatul (1) litera (h) – Normele aplicabile cuantumurilor exceptate de la înființarea unui sechestru

Nu există norme specifice care să reglementeze și să excepteze astfel de sume în cauzele civile și comerciale, cu excepția sumelor care sunt indisponibilizate în temeiul unei proceduri penale, care sunt exceptate de la indisponibilizare și sechestru în scopul perceperii impozitelor datorate în conformitate cu articolul 9 litera (B) din Legile privind perceperea impozitelor din 1962 și 2014 și în conformitate cu punctul 13 din anexa X la Legile privind taxa pe valoarea adăugată din 2000-2014.

Articolul 50 alineatul (1) litera (i) – Taxele, dacă sunt percepute de bănci, pentru punerea în aplicare a ordonanțelor naționale echivalente sau pentru furnizarea de informații privind contul bancar, precum și informații referitoare la partea căreia îi revine obligația de a plăti taxele respective

Nu există nicio dispoziție specifică bazată pe legislația națională care să interzică perceperea unor astfel de comisioane de către bănci de la titularii conturilor.

Articolul 50 alineatul (1) litera (j) – Baremul taxelor sau alt set de norme de stabilire a taxelor percepute de orice autoritate sau alt organism implicat în prelucrarea sau în executarea ordonanței asigurătorii

Nu există costuri.

Articolul 50 alineatul (1) litera (k) – Ordinea de prioritate, dacă este cazul, a ordonanțelor naționale echivalente

Nu există nicio dispoziție în acest sens.

Articolul 50 alineatul (1) litera (l) – Instanțele sau autoritatea de executare competente pentru acordarea unei căi de atac

Tribunalele districtuale, la fel ca în cazul articolului 50 alineatul (1) litera (a).

Articolul 50 alineatul (1) litera (m) – Instanțele la care trebuie introdusă o cale de atac și termenul, dacă este prevăzut, pentru introducerea căii de atac

NOTĂ: Versiunea în limba originală a acestei pagini greacă a fost modificată recent. Versiunea lingvistică pe care o consultați acum este în lucru la traducătorii noștri.
Pagina este deja disponibilă în următoarele limbi: englezăfranceză.

Hotărârile unui tribunal districtual pot fi atacate la Curtea Supremă (articolul 21) în termen de 42 de zile, conform dispozițiilor ordinului 35 alineatul (2) din Codul de procedură civilă. Hotărârile interimare trebuie atacate în termen de 14 zile de la data publicării hotărârii interimare.

Articolul 50 alineatul (1) litera (n) – Taxele judiciare

Costurile detaliate pot fi identificate la paginile 19-30 din documentul accesibil Linkul se deschide într-o fereastră nouăla următoarea adresă.

Articolul 50 alineatul (1) litera (o) – Limbile acceptate pentru traducerea documentelor

Pe lângă limba elenă, sunt acceptate traduceri ale documentelor în engleză.

Ultima actualizare: 04/03/2024

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.