Ordonanța asiguratorie europeană de indisponibilizare a conturilor bancare

Germania

Conținut furnizat de
Germania

GĂSIREA INSTANŢELOR/AUTORITĂȚILOR COMPETENTE

Instrumentul de căutare de mai jos vă va ajuta să identificați instanțele/autoritățile competente pentru un anumit instrument juridic european. Rețineți că deși am făcut eforturi pentru a stabili exactitatea rezultatelor, este posibil ca anumite cazuri excepționale privind determinarea competenței să nu fie acoperite.

Germania

Ordonanța asiguratorie europeană de indisponibilizare a conturilor bancare


*mențiuni obligatorii

Articolul 50 alineatul (1) litera (a) – Instanțele competente pentru emiterea ordonanței asigurătorii europene de indisponibilizare a conturilor bancare

NOTĂ: Versiunea în limba originală a acestei pagini germană a fost modificată recent. Versiunea lingvistică pe care o consultați acum este în lucru la traducătorii noștri.
Pagina este deja disponibilă în următoarele limbi: englezăfranceză.

Instanțele desemnate PDF (211 Kb) de sunt instanțele districtuale (Amtsgerichte) și instanțele regionale (Landgerichte).

Organismul competent pentru emiterea unei ordonanțe asigurătorii de indisponibilizare a conturilor bancare la nivel local în cazurile în care creditorul a obținut deja un act autentic este instanța în a cărei jurisdicție a fost întocmit actul.

Stabilirea competenței instanțelor în legătură cu obiectul cauzei respectă dispozițiile generale ale dreptului german privind constituirea instanțelor și codurile de procedură judiciară aplicabile.

Articolul 50 alineatul (1) litera (b) – Autoritatea desemnată ca fiind competentă pentru obținerea informațiilor privind contul bancar

NOTĂ: Versiunea în limba originală a acestei pagini germană a fost modificată recent. Versiunea lingvistică pe care o consultați acum este în lucru la traducătorii noștri.
Pagina este deja disponibilă în următoarele limbi: englezăfranceză.

Autoritatea desemnată ca fiind competentă pentru obținerea informațiilor privind conturile bancare în temeiul articolului 14 din Regulamentul (UE) nr. 655/2014 este Ministerul Federal al Justiției (Bundesamt für Justiz).

Datele de contact ale Ministerului Federal al Justiției sunt următoarele:

Bundesamt für Justiz
Adenauerallee 99-103
53113 Bonn
Germania
Telefon: +49-228 99 410-40
E-mail:EU-Kontenpfaendung@bfj.bund.de

Articolul 50 alineatul (1) litera (c) – Metodele de obținere a informațiilor privind contul bancar

NOTĂ: Versiunea în limba originală a acestei pagini germană a fost modificată recent. Versiunea lingvistică pe care o consultați acum este în lucru la traducătorii noștri.
Pagina este deja disponibilă în următoarele limbi: englezăfranceză.

Pentru a obține informații privind conturile bancare în temeiul articolului 14 din Regulamentul (UE) nr. 655/2014, Ministerul Federal al Justiției (Bundesamt für Justiz) poate solicita Administrației Fiscale Federale Centrale (Bundesamt für Steuern) să acceseze următoarele date la instituțiile de credit:

data la care este deschis un cont și data la care acesta este închis, numele titularului contului, precum și data nașterii, în cazul persoanelor fizice.

Articolul 50 alineatul (1) litera (d) – Instanțele la care se poate introduce calea de atac împotriva refuzului de a emite o ordonanță asigurătorie europeană de indisponibilizare a conturilor bancare

NOTĂ: Versiunea în limba originală a acestei pagini germană a fost modificată recent. Versiunea lingvistică pe care o consultați acum este în lucru la traducătorii noștri.
Pagina este deja disponibilă în următoarele limbi: englezăfranceză.

Instanțele desemnate PDF (233 Kb) de sunt instanțele districtuale (Amtsgerichte), instanțele regionale (Landgerichte), instanțele regionale superioare (Oberlandesgerichte), instanțele de dreptul muncii (Arbeitsgerichte) și instanțele superioare de dreptul muncii (Landesarbeitsgerichte).

O cale de atac împotriva refuzului de a emite o ordonanță asiguratorie poate fi introdusă la instanța care a respins cererea sau, dacă instanța care a respins cererea este un tribunal de primă instanță, la o instanță superioară.

Articolul 50 alineatul (1) litera (e) – Autoritățile desemnate ca fiind competente pentru primirea, transmiterea și notificarea sau comunicarea ordonanței asigurătorii europene de indisponibilizare a conturilor bancare și a altor documente

NOTĂ: Versiunea în limba originală a acestei pagini germană a fost modificată recent. Versiunea lingvistică pe care o consultați acum este în lucru la traducătorii noștri.
Pagina este deja disponibilă în următoarele limbi: englezăfranceză.

Instanțele desemnate PDF (194 Kb) de sunt instanțele districtuale (Amtsgerichte).

Articolul 50 alineatul (1) litera (f) – Autoritatea competentă pentru executarea ordonanței asigurătorii europene de indisponibilizare a conturilor bancare

NOTĂ: Versiunea în limba originală a acestei pagini germană a fost modificată recent. Versiunea lingvistică pe care o consultați acum este în lucru la traducătorii noștri.
Pagina este deja disponibilă în următoarele limbi: englezăfranceză.

Instanțele desemnate PDF (194 Kb) de sunt instanțele districtuale (Amtsgerichte).

Instanța care este competentă pentru executarea unei ordonanțe asigurătorii este instanța districtuală competentă în conformitate cu dispozițiile generale. Cu toate acestea, dacă ordonanța a fost emisă de o instanță din Germania, instanța respectivă este competentă pentru executarea ordonanței.

Articolul 50 alineatul (1) litera (g) – Măsura în care conturile comune și cele ale mandatarilor pot fi indisponibilizate

NOTĂ: Versiunea în limba originală a acestei pagini germană a fost modificată recent. Versiunea lingvistică pe care o consultați acum este în lucru la traducătorii noștri.
Pagina este deja disponibilă în următoarele limbi: englezăfranceză.

Sumele de bani din conturi care, conform documentelor băncii la care este deținut contul, nu sunt controlate exclusiv de către debitor, fac obiectul dreptului național german privind sechestrul, fără a aduce atingere niciunui drept al celorlalte părți cu competențe de control.

Sumele de bani din conturile debitorului care pot fi controlate de o parte terță în numele debitorului fac obiectul sechestrului aplicat debitorului în temeiul dreptului național german.

Sumele de bani din conturile unei părți terțe care pot fi controlate de debitor în numele acelei părți terțe nu fac obiectul sechestrului aplicat debitorului în temeiul dreptului național german.

Articolul 50 alineatul (1) litera (h) – Normele aplicabile cuantumurilor exceptate de la înființarea unui sechestru

NOTĂ: Versiunea în limba originală a acestei pagini germană a fost modificată recent. Versiunea lingvistică pe care o consultați acum este în lucru la traducătorii noștri.
Pagina este deja disponibilă în următoarele limbi: englezăfranceză.

Normele naționale germane privind cuantumurile exceptate de la înființarea unui sechestru se găsesc la articolele 850k și 850l PDF (112 Kb) ro din Codul de procedură civilă (Zivilprozessordnung, ZPO).

Cuantumurile luate în considerare la articolul 850k alineatul (1) prima teză, în temeiul articolului 850c alineatul (1) prima teză, în coroborare cu articolul 850c alineatul (2a) din ZPO rezultă în prezent din Avizul privind pragurile de exceptare de la înființarea unui sechestru din 27 aprilie 2015, care este anexat ca Anexa PDF (114 Kb) de la prezenta notă informativă; în această privință se face referire la aviz.

Articolul 50 alineatul (1) litera (i) – Taxele, dacă sunt percepute de bănci, pentru punerea în aplicare a ordonanțelor naționale echivalente sau pentru furnizarea de informații privind contul bancar, precum și informații referitoare la partea căreia îi revine obligația de a plăti taxele respective

NOTĂ: Versiunea în limba originală a acestei pagini germană a fost modificată recent. Versiunea lingvistică pe care o consultați acum este în lucru la traducătorii noștri.
Pagina este deja disponibilă în următoarele limbi: englezăfranceză.

În temeiul dreptului național german, băncile nu pot percepe taxe pentru punerea în aplicare a ordonanțelor naționale echivalente sau pentru furnizarea de informații privind conturile bancare.

Articolul 50 alineatul (1) litera (j) – Baremul taxelor sau alt set de norme de stabilire a taxelor percepute de orice autoritate sau alt organism implicat în prelucrarea sau în executarea ordonanței asigurătorii

NOTĂ: Versiunea în limba originală a acestei pagini germană a fost modificată recent. Versiunea lingvistică pe care o consultați acum este în lucru la traducătorii noștri.
Pagina este deja disponibilă în următoarele limbi: englezăfranceză.

Taxele percepute de instanțele implicate în prelucrarea sau executarea unei ordonanțe asigurătorii în temeiul Regulamentului (UE) nr. 655/2014 sunt stabilite în Legea privind taxele judiciare (Gerichtskostengesetz) și în Legea privind taxele judiciare în litigii în materie de familie (Gesetz über Gerichtskosten in Familiensachen, FamGKG). Legile de mai sus pot fi consultate gratuit la http://www.gesetze-im-internet.de/bundesrecht/gkg_2004/gesamt.pdf și la http://www.gesetze-im-internet.de/bundesrecht/famgkg/gesamt.pdf.

Pentru un rezumat al taxelor percepute în temeiul legilor menționate mai sus, vă rugăm să consultați răspunsul nostru la articolul 50 alineatul (1) litera (n).

Taxele percepute de executorii judecătorești implicați în prelucrarea sau executarea unei ordonanțe asigurătorii în temeiul Regulamentului (UE) nr. 655/2014 sunt stabilite în Legea privind executorii judecătorești (Gerichtsvollzieherkostengesetz, GvKostG). Legea de mai sus poate fi consultată gratuit la adresa: http://www.gesetze-im-internet.de/bundesrecht/gvkostg/gesamt.pdf.

Se percep taxe pentru notificarea unei ordonanțe asigurătorii europene de indisponibilizare a conturilor bancare emise în Germania către o bancă dacă un executor judecătoresc trebuie să efectueze notificarea în Germania. Dacă executorul judecătoresc notifică o ordonanță asigurătorie în persoană, se percepe o taxă de 10 EUR în conformitate cu punctul 100 din lista de taxe din Legea privind executorii judecătorești (Kostenverzeichnisses zum Gerichtsvollzieherkostengesetz, KV GvKostG) și se percep, de asemenea, costuri de deplasare bazate pe distanța parcursă de executorul judecătoresc: 3,25 EUR până la 10 km, 6,50 EUR între 10 km și 20 km, 9,75 între 20 km și 30 km, 13 EUR între 30 km și 40 km și 16,25 EUR peste 40 km (în conformitate cu punctul 711 din KV GvKostG). Dacă executorul judecătoresc efectuează notificarea prin alte mijloace, se percepe o taxă de 3,00 EUR (în conformitate cu punctul 101 din KV GvKostG). Pentru notificările însoțite de o dovadă a notificării (în conformitate cu punctul 701 din KV GvKostG) se percep taxe poștale integrale. Pentru acoperirea oricăror cheltuieli în numerar se va percepe o sumă forfetară în valoare de 20 % din taxele percepute pentru fiecare ordonanță, dar nu mai puțin de 3,00 EUR și nu mai mult de 10,00 EUR (în conformitate cu punctul 716 din KV GvKostG).

Aceasta se aplică în cazurile în care instanța care a emis ordonanța asigurătorie în Germania apelează la serviciile unui executor judecătoresc pentru a notifica ordonanța debitorului la cererea creditorului.

Nu se va percepe nicio taxă pentru consultarea autorității de informare în temeiul articolului 14 din Regulamentul (UE) nr. 655/2014, fără a aduce atingere răspunsului nostru la articolul 50 alineatul (1) litera (n) care specifică majorarea taxelor judiciare care se percep în procedurile pentru obținerea unei ordonanțe asigurătorii în sensul articolului 5 litera (b) din Regulamentul (UE) nr. 655/2014.

Articolul 50 alineatul (1) litera (k) – Ordinea de prioritate, dacă este cazul, a ordonanțelor naționale echivalente

NOTĂ: Versiunea în limba originală a acestei pagini germană a fost modificată recent. Versiunea lingvistică pe care o consultați acum este în lucru la traducătorii noștri.
Pagina este deja disponibilă în următoarele limbi: englezăfranceză.

Ordinea de prioritate a sechestrelor înființate asupra conturilor pe baza unor decizii în temeiul dreptului național care sunt echivalente cu deciziile în temeiul Regulamentului (UE) nr. 655/2014 este stabilită de data la care acestea sunt notificate băncii, primele ordonanțe de înființare a unui sechestru având întâietate față de cele notificate ulterior.

Articolul 50 alineatul (1) litera (l) – Instanțele sau autoritatea de executare competente pentru acordarea unei căi de atac

NOTĂ: Versiunea în limba originală a acestei pagini germană a fost modificată recent. Versiunea lingvistică pe care o consultați acum este în lucru la traducătorii noștri.
Pagina este deja disponibilă în următoarele limbi: englezăfranceză.

Următoarele instanțe PDF (233 Kb) de au competențe în cazul căilor de atac în temeiul articolului 33 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 655/2014.

Instanțele desemnate sunt instanțele districtuale (Amtsgerichte), instanțele regionale (Landgerichte), instanțele regionale superioare (Oberlandesgerichte), instanțele de dreptul muncii (Arbeitsgerichte) și instanțele superioare de dreptul muncii (Landesarbeitsgerichte).

Următoarele instanțe PDF (194 Kb) de au competențe în cazul căilor de atac în temeiul articolului 34 alineatul (1) sau alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 655/2014.

Instanțele desemnate sunt instanțele districtuale (Amtsgerichte).

Instanța care a emis ordonanța asigurătorie are competențe în ceea ce privește căile de atac în temeiul articolului 33 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 655/2014.

În cazul căilor de atac aflate la dispoziția debitorului în temeiul articolului 34 alineatul (1) sau alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr 655/2014, instanța competentă pentru executarea ordonanței este instanța locală competentă în conformitate cu clauzele dispozițiilor generale.

Articolul 50 alineatul (1) litera (m) – Instanțele la care trebuie introdusă o cale de atac și termenul, dacă este prevăzut, pentru introducerea căii de atac

NOTĂ: Versiunea în limba originală a acestei pagini germană a fost modificată recent. Versiunea lingvistică pe care o consultați acum este în lucru la traducătorii noștri.
Pagina este deja disponibilă în următoarele limbi: englezăfranceză.

Următoarele instanțe PDF (233 Kb) de au competențe în cazul căilor de atac în sensul articolului 37 din Regulamentul (UE) nr. 655/2014.

Instanțele desemnate sunt instanțele districtuale (Amtsgerichte), instanțele regionale (Landgerichte), instanțele de dreptul muncii (Arbeitsgerichte) și instanțele superioare de dreptul muncii (Landesarbeitsgerichte).

Dreptul la o cale de atac împotriva deciziilor privind căile de atac, astfel cum este prevăzut la articolul 37 din Regulamentul (UE) nr. 655/2014 poate fi exercitat la instanța care a emis decizia privind calea de atac sau, dacă instanța care emis decizia privind calea de atac este un tribunal de primă instanță, la o instanță superioară.

Calea de atac trebuie să fie introdusă în termen de o lună.

Termenul de introducere a unei căi de atac începe să curgă la data la care persoana vizată este notificată cu privire la decizia împotriva căreia se va introduce calea de atac.

Articolul 50 alineatul (1) litera (n) – Taxele judiciare

NOTĂ: Versiunea în limba originală a acestei pagini germană a fost modificată recent. Versiunea lingvistică pe care o consultați acum este în lucru la traducătorii noștri.
Pagina este deja disponibilă în următoarele limbi: englezăfranceză.

În procedurile în temeiul articolului 5 litera (a) din Regulamentul (UE) nr. 655/2014:

Cuantumul taxei este stabilit de fiecare dată pe baza cuantumului care face obiectul litigiului și a ratei relevante de calculare a taxei utilizând metoda de calcul stabilită la articolul 34 din Legea privind taxele judiciare (GKG) și/sau articolul 28 din Legea privind taxele judiciare în litigii în materie de familie (FamGKG).

Pentru procedura privind obținerea unei ordonanțe asigurătorii europene în temeiul articolului 5 litera (a) din Regulamentul (UE) nr. 655/2014, în conformitate cu punctul 1410 din Legea privind taxele judiciare (Kostenverzeichnis Gerichtskostengesetz, KV GKG), se aplică în mod normal o rată a taxei de 1,5. În anumite cazuri în care volumul de muncă al instanței în legătură cu prelucrarea este scăzut, se aplică o rată redusă a taxei de 1,0 (punctul 1411 din KV GKG). Dacă se emite o ordonanță în temeiul articolelor 91a sau 269 alineatul (3) a treia teză din ZPO, se aplică în mod normal o rată a taxei mai mare de 3,0 (punctul 1412 din KV GKG).

Taxa de procedură vizează de asemenea, cererile depuse de debitor privind o cale de atac în temeiul articolului 33 din Regulamentul (UE) nr. 655/2014 în vederea revocării sau a modificării ordonanței asigurătorii europene. Pentru o notificare însoțită de dovada notificării, o scrisoare recomandată cu confirmare de primire sau o prelucrare de către un executor judecătoresc, se percepe o taxă de 3,50 EUR dacă aceeași cauză implică mai mult de 10 cazuri de notificare sau notificarea este solicitată de creditor (punctul 9002 din KV GvKostG – Legea privind executorii judecătorești, Gerichtsvollzieherkostengesetz).

În procedura privind o cale de atac, se aplică o rată a taxei de 1,5 (punctul 1430 din KV GKG). Atunci când întreaga procedură încetează prin retragerea căii de atac, rata taxei este redusă la 1,0 (punctul 1431 din KV GKG).

Valoarea creanței este stabilită de fiecare dată la aprecierea instanței (articolul 53 din GKG în coroborare cu articolul 3 din ZPO).

Taxa se aplică imediat ce instanța este sesizată cu privire la cererea de emitere a unei ordonanțe asigurătorii europene sau cu privire la o creanță (punctul 6 din GKG).

Atunci când o instanță districtuală (Amtsgericht) emite în primă instanță, în calitate de instanță de dreptul familiei, se aplică în general o rată a taxei de 1,5 în conformitate cu punctul 1420 din lista de taxe din Legea privind taxele judiciare în litigii în materie de familie (KV FamGKG). Atunci când întreaga procedură încetează fără o hotărâre definitivă, rata taxei este redusă la 0,5 (punctul 1421 din KV GKG).

Taxa de procedură vizează de asemenea, cererile depuse de debitor privind o cale de atac în temeiul articolului 33 din Regulamentul (UE) nr. 655/2014 în vederea revocării sau a modificării ordonanței asigurătorii europene. Pentru o notificare însoțită de dovada notificării, o scrisoare recomandată cu confirmare de primire sau o prelucrare de către un executor judecătoresc, se percepe o taxă de 3,50 EUR dacă aceeași cauză implică mai mult de 10 cazuri de notificare sau notificarea este solicitată de creditor (punctul 2002 din KV FamGKG).

În procedura privind o cale de atac, se aplică o rată a taxei de 2,0 (punctul 1422 din KV GKG). Atunci când întreaga procedură încetează prin retragerea căii de atac înainte ca motivele căii de atac să fie primite de către instanță, rata taxei este redusă la 0,5 (punctul 1423 din KV FamGKG). În alte cazuri în care procedura încetează fără o hotărâre, rata taxei este de 1,0 (punctul 1424 din KV FamGKG).

Valoarea creanței este stabilită în fiecare caz ex aequo et bono [articolul 42 alineatul (1) din FamGKG].

Taxa se aplică imediat ce este emisă o hotărâre necondiționată privind taxele sau procedura încetează în orice alt mod (articolul 11 din FamGKG).

Atunci când o instanță de dreptul muncii (Arbeitsgericht) emite o hotărâre în primă instanță, se aplică o rată a taxei de 0,4 pentru procedură (punctul 8310 din KV GKG). Dacă se emite o ordonanță în temeiul articolelor 91a sau 269 alineatul (3) a treia teză din ZPO, rata taxei este în principiu majorată la 2,0 (punctul 8311 din KV GKG).

Taxa de procedură vizează de asemenea, cererile depuse de debitor privind o cale de atac în temeiul articolului 33 din Regulamentul (UE) nr. 655/2014 în vederea revocării sau a modificării ordonanței asigurătorii europene. Pentru o notificare însoțită de dovada notificării, o scrisoare recomandată cu confirmare de primire sau o prelucrare de către un executor judecătoresc, se percepe o taxă de 3,50 EUR dacă aceeași cauză implică mai mult de 10 cazuri de notificare sau notificarea este solicitată de creditor (punctul 9002 din KV GKG).

În procedura privind o cale de atac, se aplică o rată a taxei de 1,2 (punctul 8330 din KV GKG). Atunci când întreaga procedură încetează prin retragerea căii de atac, rata taxei este redusă la 0,8 (punctul 8331 din KV GKG).

Valoarea creanței este stabilită de fiecare dată la aprecierea instanței (articolul 53 din GKG în coroborare cu articolul 3 din ZPO).

Taxa se aplică imediat ce este emisă o hotărâre necondiționată privind taxele sau procedura încetează în orice alt mod (articolul 9 din GKG).

În procedura în temeiul articolului 5 litera (b) din Regulamentul (UE) nr. 655/2014 și în toate procedurile privind cereri de limitare sau încetare a executării unei ordonanțe asigurătorii:

În procedura pentru obținerea unei ordonanțe asigurătorii în temeiul articolului 5 litera (a) din Regulamentul (UE) nr. 655/2014, se percepe o taxă de 20 EUR (punctul 2111 din KV GKG). Dacă, în timpul procedurii, se depune o cerere pentru obținerea de informații privind contul, taxa este majorată la 33 EUR (punctul 2122 din KV GKG).

Taxa de procedură vizează de asemenea, cererile depuse de debitor privind o cale de atac în temeiul articolului 33 din Regulamentul (UE) nr. 655/2014 în vederea revocării sau a modificării ordonanței asigurătorii europene.

Pentru cererile de încetare sau limitare a executării, se percepe o taxă de 30 EUR (punctul 2119 din KV GKG).

Pentru căile de atac respinse, se percepe o taxă de 30 EUR (punctul 2121 din KV GKG). În cazul în care calea de atac este respinsă doar parțial, instanța poate, ex aequo et bono, să reducă taxa la jumătate sau să decidă să nu o perceapă.

Taxa se aplică imediat ce instanța este sesizată cu privire la cererea de emitere a unei ordonanțe asigurătorii sau pentru încetarea ori limitarea executării sau privire la o creanță (articolul 6 din GKG).

Articolul 50 alineatul (1) litera (o) – Limbile acceptate pentru traducerea documentelor

NOTĂ: Versiunea în limba originală a acestei pagini germană a fost modificată recent. Versiunea lingvistică pe care o consultați acum este în lucru la traducătorii noștri.
Pagina este deja disponibilă în următoarele limbi: englezăfranceză.

Pentru documentele adresate unei instanțe sau autorități competente în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 655/2014, nu este acceptată nicio altă limbă în afara limbii germane.

Ultima actualizare: 23/12/2022

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.