Ordonanța asiguratorie europeană de indisponibilizare a conturilor bancare

Grecia

Conținut furnizat de
Grecia

Articolul 50 alineatul (1) litera (a) – Instanțele competente pentru emiterea ordonanței asigurătorii europene de indisponibilizare a conturilor bancare

Instanțele civile districtuale (Eirinodikeía) și instanțele de prim grad jurisdicțional (Protodikeía).

Articolul 50 alineatul (1) litera (b) – Autoritatea desemnată ca fiind competentă pentru obținerea informațiilor privind contul bancar

Direcția pentru planificarea activității de audit (Diéfthynsi Epicheirisiakoú Schediasmoú Eléngchon - DIESEL) din cadrul Direcției Generale Operațiuni Fiscale (Genikí Diéfthynsi Forologikón Leitourgión) a Autorității Independente pentru Venituri Publice (Anexártiti Archí Dimosíon Esódon – AADE) E-mail: diesel@aade.gr / tel.: +30 2104802000, +30 2104802530.

Articolul 50 alineatul (1) litera (c) – Metodele de obținere a informațiilor privind contul bancar

Sistemul Registrelor de conturi bancare și conturi de plăți al Ministerului de Finanțe a fost creat cu scopul de a transmite instituțiilor de credit cererile de informații formulate de autorități, de servicii, de organisme din sectorul public și de alte organisme. Aceste cereri sunt transmise pe cale electronică prin intermediul unei entități terțe securizate (Tiresias) către instituțiile de credit, care transmit răspunsurile lor împreună cu datele privind contul utilizând același canal [articolul 14 alineatul (5) litera (a)].

Articolul 50 alineatul (1) litera (d) – Instanțele la care se poate introduce calea de atac împotriva refuzului de a emite o ordonanță asigurătorie europeană de indisponibilizare a conturilor bancare

Respingerea cererii de către judecătorul instanței civile districtuale poate fi contestată în fața completului cu un singur judecător din cadrul instanței de prim grad jurisdicțional (Monomelés Protodikeío), iar respingerea cererii de către completul cu un singur judecător din cadrul instanței de prim grad jurisdicțional poate fi contestată la Curtea de Apel (Efeteío).

Articolul 50 alineatul (1) litera (e) – Autoritățile desemnate ca fiind competente pentru primirea, transmiterea și notificarea sau comunicarea ordonanței asigurătorii europene de indisponibilizare a conturilor bancare și a altor documente

Autoritatea competentă pentru transmitere este instanța de prim grad jurisdicțional. Executorii judecătorești (dikastikoí epimelités) sunt responsabili pentru primirea și notificarea sau comunicarea ordonanței asigurătorii și a altor documente.

Articolul 50 alineatul (1) litera (f) – Autoritatea competentă pentru executarea ordonanței asigurătorii europene de indisponibilizare a conturilor bancare

Executorii judecătorești.

Articolul 50 alineatul (1) litera (g) – Măsura în care conturile comune și cele ale mandatarilor pot fi indisponibilizate

Pot fi indisponibilizate numai conturile comune, nu și conturile mandatarilor. În ceea ce privește indisponibilizarea conturilor comune, nu se aplică nicio altă condiție.

Articolul 50 alineatul (1) litera (h) – Normele aplicabile cuantumurilor exceptate de la înființarea unui sechestru

Articolul 982 alineatul (2) din Codul de procedură civilă (Kódikas Politikís Dikonomías) prevede că sunt exceptate de la înființarea unui sechestru creanțele aferente obligației de întreținere, salariilor, pensiilor, prestațiilor de asigurări sociale etc. Nu există niciun link pe internet către Codul de procedură civilă. Cuantumurile menționate mai sus sunt exceptate de la înființarea unui sechestru, fără a mai fi necesar ca debitorul să prezinte o cerere în acest sens.

Articolul 50 alineatul (1) litera (i) – Taxele, dacă sunt percepute de bănci, pentru punerea în aplicare a ordonanțelor naționale echivalente sau pentru furnizarea de informații privind contul bancar, precum și informații referitoare la partea căreia îi revine obligația de a plăti taxele respective

Nu există dispoziții specifice care reglementează costurile sau taxele care trebuie percepute pentru indisponibilizarea sau instituirea unui sechestru asupra unui cont bancar sau pentru furnizarea de date privind conturile bancare. Cu toate acestea, Asociația băncilor elene (Ellinikí Énosi Trapezón) consideră că instituțiile de credit au dreptul să solicite plata unor comisioane, astfel cum se prevede în mod explicit, mutatis mutandis, la articolele 30A și 30B din Codul privind colectarea veniturilor publice [Kódikas Eispráxeos Dimosíon Esódon (KEDE) — Decretul legislativ nr. 356/1974, în versiunea în vigoare, astfel cum a fost modificat].

Articolul 50 alineatul (1) litera (j) – Baremul taxelor sau alt set de norme de stabilire a taxelor percepute de orice autoritate sau alt organism implicat în prelucrarea sau în executarea ordonanței asigurătorii

Autoritatea Independentă de Administrare Fiscală (Anexártiti Archí Dimosíon Esódon) nu percepe nicio taxă pentru implicarea sa în prelucrarea ordonanței asigurătorii. În măsura în care executarea ordonanței se efectuează de executorii judecătorești, aceștia percep în mod direct onorarii de la debitorii lor principali. Nu există niciun link către un site internet referitor la onorariile executorilor judecătorești. Ministerul de Finanțe nu percepe taxe pentru furnizarea de informații cu privire la conturi în conformitate cu articolul 14.

Articolul 50 alineatul (1) litera (k) – Ordinea de prioritate, dacă este cazul, a ordonanțelor naționale echivalente

Ordonanța asigurătorie europeană de indisponibilizare a conturilor bancare este considerată a fi echivalentă cu o măsură asigurătorie (asfalistikó métro) în temeiul dreptului intern. În ceea ce privește ordonanțele naționale echivalente, nu s-a aplicat nicio ordine de prioritate.

Articolul 50 alineatul (1) litera (l) – Instanțele sau autoritatea de executare competente pentru acordarea unei căi de atac

Instanța competentă să soluționeze o cale de atac este instanța care a emis ordonanța asigurătorie europeană de indisponibilizare a conturilor bancare; și anume judecătorul instanței civile districtuale pentru cereri care țin de competența instanței civile districtuale și judecătorul din cadrul completului cu un singur judecător al instanței de prim grad jurisdicțional pentru toate celelalte cereri. În ceea ce privește căile de atac menționate la articolul 34 alineatele (1) și (2), instanța competentă pentru sume de până la 20 000 EUR este instanța civilă districtuală. Instanța competentă pentru sumele care depășesc 20 000 EUR este instanța de prim grad jurisdicțional.

Articolul 50 alineatul (1) litera (m) – Instanțele la care trebuie introdusă o cale de atac și termenul, dacă este prevăzut, pentru introducerea căii de atac

Respingerea cererii de către judecătorul instanței civile districtuale poate fi contestată în fața completului cu un singur judecător din cadrul instanței de prim grad jurisdicțional, iar respingerea cererii de către completul cu un singur judecător din cadrul instanței de prim grad jurisdicțional poate fi contestată la Curtea de Apel. Căile de atac trebuie introduse în termen de 30 de zile de la notificarea sau comunicarea deciziei privind debitorul.

Articolul 50 alineatul (1) litera (n) – Taxele judiciare

Taxele judiciare sunt calculate la aproximativ patru miimi din suma solicitată. Acest calcul se aplică atât acțiunilor prin care se solicită emiterea unei ordonanțe, cât și acțiunilor pentru orice cale de atac împotriva unei ordonanțe.

Articolul 50 alineatul (1) litera (o) – Limbile acceptate pentru traducerea documentelor

Documentele sunt acceptate numai în limba greacă.

Ultima actualizare: 26/03/2024

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.