Evropski nalog za zamrznitev bančnih računov

Ciper

Vsebino zagotavlja
Ciper

Člen 50(1)(a) – Sodišča, pristojna za izdajo evropskega naloga za zamrznitev bančnih računov

Za izdajo naloga za zamrznitev so pristojna okrožna sodišča (eparchiaká dikastíria).

Okrožno sodišče v Nikoziji

 • naslov: Charalambou Mouskou, 1405 Nicosia, Ciper
 • telefon: +357 22865518
 • telefaks: +357 22304212/22805330
 • e-naslov: chief.reg@sc.judicial.gov.cy

Okrožno sodišče v Limassolu

 • naslov: Leoforos Lordou Byronos 8, P.O. Box 54619, 3726 Limassol, Ciper
 • telefon: +357 25806100/25806128
 • telefaks: +357 25305311
 • e-naslov: chief.reg@sc.judicial.gov.cy

Okrožno sodišče v Larnaci

 • naslov: Leoforos Artemidos, 6301 Larnaca P.O. Box 40107, Ciper
 • telefon: +357 24802721
 • telefaks: +357 24802800
 • e-naslov: chief.reg@sc.judicial.gov.cy

Okrožno sodišče v Paphosu

 • naslov: Corner of Odos Neophytou and Odos Nikou Nikolaidi, 8100 Paphos, P.O. Box 60007, Ciper
 • telefon: +357 26802601
 • telefaks: +357 26306395
 • e-naslov: chief.reg@sc.judicial.gov.cy

Okrožno sodišče v Famagusti

 • naslov: Sotiras 2, Megaro Tzivani, 5286 Paralimni, Ciper
 • telefon: +357 23730950/23742075
 • telefaks: +357 23741904
 • e-naslov: chief.reg@sc.judicial.gov.cy

Člen 50(1)(b) – Organ, pristojen za pridobitev informacij o računu

Za pridobitev informacij o računu je pristojna centralna banka.

Kontaktni podatki:

Poštni naslov:

Central Bank

John Kennedy Avenue 80

1076 Nicosia

Ciper

ali P.O. Box 25529, 1395 Nicosia

Člen 50(1)(c) – Načini pridobivanja informacij o računu

Banke ali kreditne institucije zagotovijo informacije informacijskemu organu, opredeljenemu v členu 6(2A) zakonov o Centralni banki Cipra iz let 2002 do 2017, tj. Centralni banki Cipra (člen 14(5)(a) Uredbe (EU) št. 655/2014).

Člen 50(1)(d) – Sodišča, pri katerih se lahko vloži pritožba zoper zavrnitev izdaje evropskega naloga za zamrznitev bančnih računov

Izvirna jezikovna različica te strani grščina je bila pred kratkim spremenjena. To jezikovno različico trenutno prevajajo naši prevajalci.
Opozarjamo, da so že na voljo naslednje jezikovne različice: angleščinafrancoščina.

Pritožba zoper odločbo okrožnega sodišča se lahko vloži pri vrhovnem sodišču.

Vrhovno sodišče

Člen 50(1)(e) – Organi, pristojni za sprejem, posredovanje in vročitev evropskega naloga za zamrznitev bančnih računov in drugih dokumentov

Za opravljanje navedenih nalog je pristojno ministrstvo za pravosodje in javni red.

Člen 50(1)(f) – Organ, pristojen za izvršitev evropskega naloga za zamrznitev bančnih računov

Za izvršitev naloga v skladu s členom 23(2) Uredbe (EU) št. 655/2014 je pristojen sodni izvršitelj (dikastikós epidótis).

Člen 50(1)(g) – Obseg zamrznitev skupnih in imenskih računov

Ni nacionalne zakonodaje, ki bi urejala vprašanje zamrznitve skupnih in imenskih računov v civilnih in gospodarskih zadevah. Stranka, ki želi zamrzniti tak račun, vloži ustrezno vlogo pri sodišču, sodišče pa v okviru splošnejših pooblastil ob upoštevanju vseh okoliščin zadeve odredi zamrznitev dela računa ali celotnega računa ali je ne odredi.

Člen 50(1)(h) – Pravila za zneske, izvzete iz zasega

Ni posebnih pravil, ki bi urejala izvzetje zneskov iz zasega v civilnih in gospodarskih zadevah, razen zneskov, ki se zamrznejo na podlagi kazenskega postopka ter ki so izvzeti iz zamrznitve in zasega za namen zbiranja davka na podlagi člena 9(B) zakonov o zbiranju davka iz let 1962 in 2014 ter odstavka 13 Priloge X k zakonom o davku na dodano vrednost iz let 2000 do 2014.

Člen 50(1)(i) – Pristojbine, če jih banke zaračunavajo, za izvajanje enakovrednih nacionalnih nalogov in posredovanje informacij o računu ter podatki o stranki, ki mora plačati te pristojbine

Ni posebne določbe na podlagi nacionalnega prava, ki bi prepovedovala zaračunavanje takih pristojbin s strani bank, ki jih naložijo imetnikom računa.

Člen 50(1)(j) – Lestvico pristojbin ali drug niz pravil, s katerimi se določijo veljavne pristojbine, ki jih zaračunava kateri koli organ, ki sodeluje pri obdelavi ali izvrševanju naloga za zamrznitev

Ni stroškov.

Člen 50(1)(k) – Razvrščenost enakovrednih nacionalnih nalogov

Ni take določbe.

Člen 50(1)(l) – Sodišča ali izvršitveni organ, pristojen za ugoditev pravnega sredstva

Okrožna sodišča, kot pri členu 50(1)(a).

Člen 50(1)(m) – Sodišča, pri katerih se vloži pritožba, in rok za vložitev pritožbe

Izvirna jezikovna različica te strani grščina je bila pred kratkim spremenjena. To jezikovno različico trenutno prevajajo naši prevajalci.
Opozarjamo, da so že na voljo naslednje jezikovne različice: angleščinafrancoščina.

Pritožba zoper odločbo okrožnega sodišča se lahko vloži pri vrhovnem sodišču (člen 21) v 42 dneh, kot je določeno v členu 35(2) pravil o civilnem postopku. Pritožbo zoper začasno odločbo je treba vložiti v 14 dneh od dneva izdaje začasne odločbe.

Člen 50(1)(n) – Sodne takse

Podrobnosti o stroških so na voljo na Povezava se odpre v novem oknunaslednji povezavi, in sicer na straneh 19–30.

Člen 50(1)(o) – Jeziki, sprejemljivi za prevode dokumentov

Poleg grščine se sprejemajo prevodi dokumentov v angleščino.

Zadnja posodobitev: 04/03/2024

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.