Evropski nalog za zamrznitev bančnih računov

Grčija

Vsebino zagotavlja
Grčija

Člen 50(1)(a) – Sodišča, pristojna za izdajo evropskega naloga za zamrznitev bančnih računov

Civilna okrožna sodišča (Eirinodikeía) in sodišča prve stopnje (Protodikeía).

Člen 50(1)(b) – Organ, pristojen za pridobitev informacij o računu

Direktorat za revizijsko poslovno načrtovanje (Diéfthynsi Epicheirisiakoú Schediasmoú Eléngchon – DIESEL) generalnega direktorata za davčne dejavnosti (Genikí Diéfthynsi Forologikón Leitourgión) neodvisnega organa za javne prihodke (Anexártiti Archí Dimosíon Esódon – AADE) – e-naslov: diesel@aade.gr / tel.:+30 2104802000, +30 2104802530.

Člen 50(1)(c) – Načini pridobivanja informacij o računu

Sistem registrov bančnih računov in plačilnih računov ministrstva za finance je bil vzpostavljen za posredovanje zahtev za informacije, ki jih pošiljajo organi, službe, organi javnega sektorja in drugi organi, kreditnim institucijam. Te zahteve se kreditnim institucijam pošljejo v elektronski obliki prek varnega tretjega subjekta (Tiresias), kreditne institucije pa pošljejo svoje odgovore s podatki o računu po istem kanalu (člen 14(5)(a)).

Člen 50(1)(d) – Sodišča, pri katerih se lahko vloži pritožba zoper zavrnitev izdaje evropskega naloga za zamrznitev bančnih računov

Zoper odločbo okrožnega civilnega sodišča o zavrnitvi se je mogoče pritožiti na sodišče prve stopnje s sodnikom posameznikom (Monomelés Protodikeío), zoper odločbo sodišča prve stopnje s sodnikom posameznikom pa je mogoča pritožba na pritožbeno sodišče (Efeteío).

Člen 50(1)(e) – Organi, pristojni za sprejem, posredovanje in vročitev evropskega naloga za zamrznitev bančnih računov in drugih dokumentov

Pristojni organ za posredovanje je sodišče prve stopnje. Sodni izvršitelji (dikastikoí epimelités) so odgovorni za prejemanje in vročanje naloga za zamrznitev in drugih dokumentov.

Člen 50(1)(f) – Organ, pristojen za izvršitev evropskega naloga za zamrznitev bančnih računov

Sodni izvršitelji.

Člen 50(1)(g) – Obseg zamrznitev skupnih in imenskih računov

Zamrznejo se lahko samo skupni računi, ne pa imenski računi. Za zamrznitev skupnih računov ni nobenih drugih pogojev.

Člen 50(1)(h) – Pravila za zneske, izvzete iz zasega

Člen 982(2) Zakonika o civilnem postopku (Kódikas Politikís Dikonomías) določa , da so zahtevki za preživnino, plače, pokojnine, zavarovalnine itd. izvzeti iz zasega. Ni povezave na Zakonik o civilnem postopku na internetu. Zgoraj navedeni zneski so izvzeti iz zasega, ne da bi moral dolžnik za to predložiti kakršen koli zahtevek.

Člen 50(1)(i) – Pristojbine, če jih banke zaračunavajo, za izvajanje enakovrednih nacionalnih nalogov in posredovanje informacij o računu ter podatki o stranki, ki mora plačati te pristojbine

Ni posebnih določb, ki bi urejale vprašanje zaračunavanja stroškov in pristojbin za zamrznitev ali zaseg bančnega računa ali predložitev podatkov o računu. Vendar grško bančno združenje (Ellinikí Énosi Trapezón) meni, da imajo kreditne institucije smiselno pravico zahtevati plačilo stroškov, kot je izrecno določeno v členih 30A in 30B zakonu o pobiranju javnofinančnih prihodkov (Kódikas Eispráxeos Dimosíon Esódon (KEDE) – zakonodajni odlok št. 356/1974, kakor je bil spremenjen in je veljaven).

Člen 50(1)(j) – Lestvico pristojbin ali drug niz pravil, s katerimi se določijo veljavne pristojbine, ki jih zaračunava kateri koli organ, ki sodeluje pri obdelavi ali izvrševanju naloga za zamrznitev

Neodvisni organ za javne prihodke (Anexártiti Archí Dimosíon Esódon) ne zaračunava pristojbin za svojo vlogo pri obdelavi naloga za zamrznitev. Ker izvrševanje naloga opravljajo sodni izvršitelji, svojim glavnim dolžnikom storitve zaračunavajo neposredno. V zvezi s pristojbinami sodnih izvršiteljev na internetu ni povezave na spletišče. Ministrstvo za finance ne zaračunava pristojbin za zagotavljanje informacij o računih v skladu s členom 14.

Člen 50(1)(k) – Razvrščenost enakovrednih nacionalnih nalogov

Evropski nalog za zamrznitev bančnih računov se obravnava kot enakovreden ukrepu zavarovanja (asfalistikó métro) v skladu z nacionalno zakonodajo. Za enakovredne nacionalne naloge ne velja nobena razvrstitev.

Člen 50(1)(l) – Sodišča ali izvršitveni organ, pristojen za ugoditev pravnega sredstva

Sodišče, pristojno za ugoditev pravnega sredstva, je sodišče, ki je izdalo evropski nalog za zamrznitev bančnih računov, tj. sodnik okrožnega civilnega sodišča za zahtevke, ki so v pristojnosti okrožnega civilnega sodišča, in sodišče prve stopnje s sodnikom posameznikom za vse druge zahtevke. V zvezi s pravnimi sredstvi iz člena 34(1) in (2) je za zneske do 20 000 evrov pristojno sodišče okrožno civilno sodišče. Za zneske, ki presegajo 20 000 evrov, je pristojno sodišče prve stopnje.

Člen 50(1)(m) – Sodišča, pri katerih se vloži pritožba, in rok za vložitev pritožbe

Zoper odločbo okrožnega civilnega sodišča o zavrnitvi se je mogoče pritožiti na sodišče prve stopnje s sodnikom posameznikom (Monomelés Protodikeío), zoper odločbo sodišča prve stopnje s sodnikom posameznikom pa je mogoča pritožba na pritožbeno sodišče (Efeteío). Pritožbe je treba vložiti v 30 dneh od vročitve odločitve dolžniku.

Člen 50(1)(n) – Sodne takse

Sodne takse se izračunajo kot približno štiri tisočinke zahtevanega zneska. Ta izračun se uporablja tako za predloge za pridobitev naloga kot tudi za predloge katerih koli pravnih sredstev zoper nalog.

Člen 50(1)(o) – Jeziki, sprejemljivi za prevode dokumentov

Dokumenti se sprejemajo samo v grščini.

Zadnja posodobitev: 26/03/2024

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.