Europeiskt beslut om kvarstad på bankmedel

Nationell information och webbformulär som rör förordning nr 655/2014

Vad är det?

Ett europeiskt beslut om kvarstad på bankmedel gör det möjligt för en domstol i ett EU-land att frysa bankmedel på ett bankkonto som tillhör en gäldenär i ett annat EU-land. Förfarandet kan bara användas i gränsöverskridande mål och den domstol som behandlar målet eller borgenärens hemvist måste ligga i ett annat EU-land än det där gäldenärens bankkonto finns.

Beslutet underlättar skuldindrivning inom EU.

Förfarandet för att få ett europeiskt beslut om kvarstad på bankmedel förklaras i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 655/2014.

Det är ett alternativ till befintliga rättsliga förfaranden i varje EU-land.

Förfarandet gäller från den 18 januari 2017.

Fördelar

Förfarandet är snabbt och sker utan att gäldenären informeras (ex-parte-förfarande).

Denna överraskningseffekt hindrar gäldenärer från att flytta, gömma undan, eller spendera pengarna.

Gäller detta i alla EU-länder?

Nej. Förordningen gäller inte i Danmark. Detta innebär att

  • borgenärer som är baserade i Danmark inte kan ansöka om ett europeiskt beslut om kvarstad på bankmedel,
  • och du inte kan få ett europeiskt beslut om kvarstad på bankmedel som finns på ett danskt bankkonto.

Hur ansöker jag?

Ansökningsformulär och ytterligare information finns här.

Du kan fylla i alla formulär på nätet.

Tänk på att du inte behöver lämna exakta uppgifter om det bankkonto som ska frysas (t.ex. kontonummer) om du inte har tillgång till dem. Det räcker med namnet på den bank där kontot finns. Om du inte vet på vilken bank gäldenärens konto finns, kan du enligt förordningen begära att domstolen tar reda på det.

Innehållet i alla formulär som rör beslut om kvarstad på bankmedel fastställs i kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/1823.

Länk

Tvister över gränserna kort vägledning  PDF (721 Kb) sv

Senaste uppdatering: 21/03/2022

Den här sidan sköts av Europeiska kommissionen. Informationen på denna sida avspeglar inte nödvändigtvis Europeiska kommissionens officiella ståndpunkt. Kommissionen påtar sig inte något som helst ansvar för information eller uppgifter som ingår eller åberopas i detta dokument. Vänligen läs den rättsliga informationen för upplysningar om upphovsrätten till EU-sidor.