Arv

Luxembourg

Indholdet er leveret af
Luxembourg

FIND KOMPETENTE DOMSTOLE/MYNDIGHEDER

Søgeværktøjet nedenfor vil hjælpe dig med at finde den eller de domstole/myndigheder, der er kompetente for et specifikt europæiske retligt instrument. Vi har gjort alt for at sikre, at resultaterne er så nøjagtige som muligt, men der kan være exceptionelle sager om fastlæggelse af kompetence, som ikke nødvendigvis er dækket.

Luxembourg

Familieret — arv


*skal udfyldes

Artikel 78, litra a) - navne og kontaktoplysninger på de retter eller myndigheder, der har kompetence til at behandle anmodninger om, at en retsafgørelse erklæres for eksigibel, i overensstemmelse med artikel 45, stk. 1, og klager over retsafgørelser om sådanne anmodninger i henhold til artikel 50, stk. 2

Kompetent ret eller myndighed

Retsformanden for distriktsdomstolen (Tribunal d’arrondissement)

Adresser

Tribunal d'arrondissement de Luxembourg

Cité judiciaire

L-2080 Luxembourg

Tlf.: 00352 4759 811

Tribunal d'arrondissement de Diekirch

Palais de Justice

Place Guillaume

L-9237 Diekirch

Tlf.: 00352 8032 141

Ret med kompetence til at prøve afgørelser

Appelret på det civilretlige område (Cour d’appel siégeant en matière civile)

Adresse

Cour d’appel

Cité judiciaire

L-2080 Luxembourg

Tlf.: 00352 4759 811

Artikel 78, litra b) - de procedurer for anfægtelse af appelafgørelser, der er omhandlet i artikel 51

Kompetent ret

Kassationsdomstolen (Cour de cassation)

Adresse

Cour de cassation

Cité judiciaire

L-2080 Luxembourg

Tlf.: (+352) 475981-2369 / 2373

Procedure

Appel af retlige spørgsmål (recours en cassation)

Artikel 78, litra c) - relevante oplysninger vedrørende de myndigheder, der i henhold til artikel 64 er kompetente til at udstede beviset

Kompetente myndigheder

Alle notarer, der er medlemmer af notarkammeret (Chambre des Notaires) i Storhertugdømmet Luxembourg.

Oplysninger

www.notariat.lu

Artikel 78, litra d) - de appelprocedurer, der er omhandlet i artikel 72

Kompetent ret

Distriktsdomstolen (Tribunal d’arrondissement)

Adresse:

Tribunal d'arrondissement de Luxembourg

Cité judiciaire

L-2080 Luxembourg

Tlf.: 00352 4759 811

Tribunal d'arrondissement de Diekirch

Palais de Justice

7, avenue de la Gare

B.P. 164

L-9202 Diekirch

Tlf.: 00352 8032 141

Procedure

Skriftlig procedure

Artikel 79 - Udarbejdelse og senere ændring af listen med oplysninger, som omhandlet i artikel 3, stk. 2

/

Sidste opdatering: 13/07/2023

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.