Periminen

Luxemburg

Sisällön tuottaja:
Luxemburg

TOIMIVALTAISTEN TUOMIOISTUINTEN/VIRANOMAISTEN HAKU

Seuraavan hakutoiminnon avulla voi hakea tuomioistuimia/viranomaisia, jotka ovat toimivaltaisia tietyn EU-tason oikeudellisen välineen suhteen. Huom. Vaikka annettujen tietojen täsmällisyys on pyritty varmistamaan kaikin mahdollisin keinoin, saattaa toimivallan määrittelyssä poikkeustapauksissa olla puutteita.

Luxemburg

Perheoikeus – perintöasiat


*pakollinen kenttä

78 artiklan a alakohta - niiden tuomioistuinten tai viranomaisten nimet ja yhteystiedot, joilla on toimivalta käsitellä 45 artiklan 1 kohdan mukaisia täytäntöönpanokelpoiseksi julistamista koskevia hakemuksia ja 50 artiklan 2 kohdan mukaisia tällaisista hakemuksista tehtyjä päätöksiä koskevia muutoksenhakuja

Toimivaltainen tuomioistuin tai viranomainen

Piirituomioistuimen (tribunal d'arrondissement) puheenjohtaja

Yhteystiedot

Tribunal d’arrondissement de Luxembourg

Cité judiciaire

L-2080 Luxembourg

Puhelin: 00352 475981-1

Tribunal d’arrondissement de Diekirch

Palais de Justice

Place Guillaume

L-9237 Diekirch

Puhelin: 00352 803214-1

Muutoksenhaun osalta toimivaltainen tuomioistuin

Siviiliasioita käsittelevä muutoksenhakutuomioistuin (cour d’appel)

Yhteystiedot:

Cour d’appel

Cité judiciaire

L-2080 Luxembourg

Puhelin: 00352 475981-1

78 artiklan b alakohta - 51 artiklassa tarkoitetut menettelyt muutoksenhaun johdosta tehdyn päätöksen riitauttamiseksi

Toimivaltainen tuomioistuin

Kassaatiotuomioistuin (cour de cassation)

Yhteystiedot

Cour de cassation

Cité judiciaire

L-2080 Luxembourg

Puhelin: (+352) 475981-2369 / 2373

Menettely

Kassaatiovalitus

78 artiklan c alakohta - asiaankuuluvat tiedot viranomaisista, jotka ovat toimivaltaisia antamaan todistuksen 64 artiklan nojalla

Toimivaltainen viranomainen (toimivaltaiset viranomaiset):

Kaikki notaarit, jotka ovat Luxemburgin notaariliiton jäseniä

Yhteystiedot:

http://www.notariat.lu

78 artiklan d alakohta - 72 artiklassa tarkoitetut muutoksenhakumenettelyt

Toimivaltainen tuomioistuin

Piirituomioistuin (tribunal d’arrondissement)

Yhteystiedot:

Tribunal d’arrondissement de Luxembourg

Cité judiciaire

L-2080 Luxembourg

Puhelin: 00352 475981-1

Tribunal d’arrondissement de Diekirch

Palais de Justice

7, avenue de la Gare

B.P. 164

L-9202 Diekirch

Puhelin: 00352 803214-1

Menettely:

Kirjallinen menettely

79 artiklan - 3 artiklan 2 kohdassa tarkoitetut tiedot sisältävän luettelon laatiminen ja myöhempi muuttaminen

/

Päivitetty viimeksi: 13/07/2023

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.