Nasljeđivanje

Cipar

Sadržaj omogućio
Cipar

PRONALAŽENJE NADLEŽNIH SUDOVA/TIJELA

Alat za pretraživanje služi za pronalaženje suda/tijela nadležnog za određeni europski pravni instrument. Napominjemo da unatoč nastojanjima da se osigura točnost rezultata, mogu postojati iznimke u pogledu određivanja nadležnosti koje nisu nužno obuhvaćene.

Cipar

Obiteljsko pravo – nasljedne stvari


*obvezan unos

Članak 78. točka (a) - imena i kontaktne podatke sudova ili tijela nadležnih za obradu zahtjeva za proglašenje izvršivosti u skladu s člankom 45. stavkom 1. te žalbenim postupcima protiv odluke o takvim zahtjevima u skladu s člankom 50. stavkom 2.

Nadležni su sudovi okružni sudovi.

  • Okružni sud u Nikoziji

Adresa: Charalambou Mouskou, 1405 Nikozija, Cipar

Tel.: (+357) 22865518

Faks: (+357) 22304212/22805330

Adresa e-pošte: chief.reg@sc.judicial.gov.cy

  • Okružni sud u Limasolu

Adresa: Leoforos Lordou Vyronos 8, P.O. Box 54619, 3726 Limasol, Cipar

Tel.: (+357) 25806100/25806128

Faks: (+357) 25305311

E-pošta: chief.reg@sc.judicial.gov.cy

  • Okružni sud u Larnaki

Adresa: Leoforos Artemidos, 6301 Larnaka P.O. Box 40107, Cipar

Tel.: (+357) 24802721

Faks: (+357) 24802800

E-pošta: chief.reg@sc.judicial.gov.cy

  • Okružni sud u Pafosu

Adresa: Corner of Neofytou and Nikou Nikolaïdi, 8100 Pafos, P.O. Box 60007, Cipar

Tel.: (+357) 26802601

Faks: (+357) 26306395

E-pošta: chief.reg@sc.judicial.gov.cy

  • Okružni sud u Famagusti

Adresa: Sotiras 2, Megaro Tzivani, 5286 Paralimni, Cipar

Tel.: (+357) 23730950/23742075

Faks: (+357) 23741904

E-pošta: chief.reg@sc.judicial.gov.cy

Članak 78. točka (b) - postupke osporavanja odluke o žalbi navedene u članku 51.

Ciparskim pravom nije predviđen postupak osporavanja odluke Vrhovnog suda (Anótato Dikastírio) o takvoj žalbi.

Međutim, ako se odluka kojom se proglašava izvršivost osporava zahtjevom za izvanredno pravno sredstvo (pronomiakó éntalma) koji razmatra sudac Vrhovnog suda, moguće je podnijeti žalbu (éfesi) protiv odluke suca, kao što je slučaj u građanskim predmetima.

U svakom slučaju, ako se tvrdi da su prekršena ljudska prava, moguće je podnijeti pojedinačni zahtjev Europskom sudu za ljudska prava u Strasbourgu.

Članak 78. točka (c) - relevantne podatke o tijelima nadležnim za izdavanje Potvrde u skladu s člankom 64.

Tijelo izdavanja Europske potvrde o nasljeđivanju jest mjesno nadležan okružni sud (Eparchiakó Dikastírio), kao što je prethodno navedeno u slučaju zahtjeva za proglašenje izvršivosti.

Članak 78. točka (d) - postupke pravne zaštite iz članka 72.

Dostupan pravni lijek protiv odluke tijela izdavanja, tj. okružnog suda, u pogledu izdavanja Europske potvrde o nasljeđivanju jest žalba Vrhovnom sudu u skladu s Pravilima parničnog postupka (Thesmoí Politikís Dikonomías).

Iznimno, Vrhovni sud može odobriti podnošenje zahtjeva za izvanredno pravno sredstvo i u tom se slučaju primjenjuje prethodno navedeno.

Članak 79. - Uspostava i naknadna izmjena popisa koji sadrži podatke iz članka 3. stavka 2

Jedino tijelo koje izvršava pravosudne funkcije ili postupa u skladu s ovlastima koje mu je delegiralo pravosudno tijelo ili koje postupa pod nadzorom pravosudnog tijela jest voditelj registra (protokollitís) svakog okružnog suda u skladu s poglavljem 189. člankom 13. Zakona o upravljanju ostavinom. Međutim, uvjeti za te nadležnosti utvrđeni u članku 3. stavku 2. Uredbe nisu ispunjeni, tako da se voditelj registra ne smatra „sudom” u smislu Uredbe.

Uzimajući u obzir značenje pojma „odluka” iz članka 3. stavka 1. točke (g) Uredbe, jedina nadležnost voditelja registra koja ispunjava sve uvjete iz članka 3. stavka 2. Uredbe jest utvrđivanje troškova zahtjeva i postupaka općenito povezanih s nasljeđivanjem, stoga kad izvršava tu nadležnost, voditelj registra smatra se „sudom” u skladu s Uredbom.

Posljednji put ažurirano: 04/03/2024

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.