Nasljeđivanje

Finska

Sadržaj omogućio
Finska

Članak 78. točka (a) - imena i kontaktne podatke sudova ili tijela nadležnih za obradu zahtjeva za proglašenje izvršivosti u skladu s člankom 45. stavkom 1. te žalbenim postupcima protiv odluke o takvim zahtjevima u skladu s člankom 50. stavkom 2.

Proglašenje izvršivosti:

okružni sud

Podaci za kontakt: https://oikeus.fi/tuomioistuimet/fi/index/tuomioistuinlaitos/tuomioistuimet/yleisettuomioistuimet/karajaoikeudet.html

Žalbe protiv odluka okružnog suda:

žalbeni sud

Podaci za kontakt: https://oikeus.fi/tuomioistuimet/fi/index/tuomioistuinlaitos/tuomioistuimet/yleisettuomioistuimet/hovioikeudet.html

Članak 78. točka (b) - postupke osporavanja odluke o žalbi navedene u članku 51.

Vrhovni sud

Podaci za kontakt: http://korkeinoikeus.fi/fi/index/yhteystiedot.html

Žalba iz članka 51. Uredbe žalba je Vrhovnom sudu, ako dopusti njezino podnošenje (poglavlje 30., članci 1. – 3. Zakona o sudskom postupku).

Članak 78. točka (c) - relevantne podatke o tijelima nadležnim za izdavanje Potvrde u skladu s člankom 64.

Potvrdu izdaje:

Ured za digitalizaciju i podatke o stanovništvu

Lintulahdenkuja 2

FI – 00530 Helsinki

Tel.: +358 29 55 390 99

E-pošta: perintotodistus@ddv.fi

Članak 78. točka (d) - postupke pravne zaštite iz članka 72.

Za postupke pravne zaštite nadležan je:

Upravni sud u Helsinkiju

Radanrakentajantie 5

FI – 00520 Helsinki

Služba za korisnike/voditelj registra: +358 29 56 42 069

Faks: +358 29 56 45079

E-pošta: helsinki.hao@oikeus.fi

Članak 79. - Uspostava i naknadna izmjena popisa koji sadrži podatke iz članka 3. stavka 2

Sudski imenovan izvršitelj

Posljednji put ažurirano: 08/03/2022

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.