Nasljeđivanje

Grčka

Sadržaj omogućio
Grčka

PRONALAŽENJE NADLEŽNIH SUDOVA/TIJELA

Alat za pretraživanje služi za pronalaženje suda/tijela nadležnog za određeni europski pravni instrument. Napominjemo da unatoč nastojanjima da se osigura točnost rezultata, mogu postojati iznimke u pogledu određivanja nadležnosti koje nisu nužno obuhvaćene.

Grčka

Obiteljsko pravo – nasljedne stvari


*obvezan unos

Članak 78. točka (a) - imena i kontaktne podatke sudova ili tijela nadležnih za obradu zahtjeva za proglašenje izvršivosti u skladu s člankom 45. stavkom 1. te žalbenim postupcima protiv odluke o takvim zahtjevima u skladu s člankom 50. stavkom 2.

Sud nadležan za razmatranje zahtjeva za proglašenje izvršivosti u skladu s člankom 45. stavkom 1. jednočlani je prvostupanjski sud[Μονομελές Πρωτοδικείο] okruga u kojem stranka protiv koje se zahtijeva izvršenje ima prebivalište ili boravište, ako nema prebivalište. Ako nema boravište, o predmetu odlučuje jednočlani prvostupanjski sud u glavnom gradu (članak 905. stavak 1. Zakona o parničnom postupku).

Sud nadležan za razmatranje žalbi protiv odluka donesenih u skladu s člankom 45. stavkom 1. nadležni je jednočlani žalbeni sud [Μονομελές Εφετείο] na čijem je području nadležnosti predmetni jednočlani prvostupanjski sud.

Članak 78. točka (b) - postupke osporavanja odluke o žalbi navedene u članku 51.

Odluka o žalbi iz članka 51. (jednočlani žalbeni sud) može se osporavati na Vrhovnom sudu [Άρειος Πάγος].

Jednočlani prvostupanjski sud proglašava izvršivost u ex parte postupcima (članci od 740. do 781. Zakona o parničnom postupku).

Žalbe koje se podnose jednočlanom žalbenom sudu protiv navedene odluke jednočlanog žalbenog suda razmatraju se u kontradiktornom postupku (članak 524. Zakona o parničnom postupku).

Odluka se može poništiti iz razloga navedenih u članku 559. Zakona o parničnom postupku.

Članak 78. točka (c) - relevantne podatke o tijelima nadležnim za izdavanje Potvrde u skladu s člankom 64.

Okružni građanski sud [Ειρηνοδικείο] okruga u kojem je preminula osoba u trenutku smrti imala prebivalište ili boravište, ako nije imala prebivalište. Ako nije imala boravište, o predmetu odlučuje jednočlani prvostupanjski sud u glavnom gradu (članci 30. i 810. Zakona o parničnom postupku).

Članak 78. točka (d) - postupke pravne zaštite iz članka 72.

A. – Odluka kojom se određuje izdavanje potvrde o nasljeđivanju u skladu s člankom 72. stavkom 1. Uredbe može se osporavati podnošenjem žalbe višečlanom prvostupanjskom sudu [Πολυμελούς Πρωτοδικείου] u okrugu u kojem se nalazi okružni građanski sud (članak 824. stavak 1. u vezi s člankom 18. Zakona o parničnom postupku).

B. – U skladu s člankom 71. i člankom 73. stavkom 1. točkom (a) Uredbe, odluka kojom se nalaže povlačenje potvrde, njezino proglašenje ništavom ili poništenje može se osporavati samo postupkom treće strane na ostavinskom sudu, koji je okružni građanski sud [Ειρηνοδικείο] okruga u kojem je preminula osoba u trenutku smrti imala boravište, ako nije imala prebivalište. Ako nije imala boravište, o predmetu odlučuje okružni sud u glavnom gradu (članci 823. i 824. Zakona o parničnom postupku u vezi s člankom 1965. Građanskog zakonika).

Za žalbene postupke (pod A), vidjeti članke od 495. do 500. i od 511. do 537. Zakona o parničnom postupku.

Za postupke treće strane (pod B), vidjeti članke od 583. do 590. Zakona o parničnom postupku.

Članak 79. - Uspostava i naknadna izmjena popisa koji sadrži podatke iz članka 3. stavka 2

Javni bilježnici su pravni stručnjaci koji su nadležni za nasljedne stvari.

Javni bilježnici podliježu nadzoru pravosudnog tijela (javni tužitelj prvostupanjskog suda – Εισαγγελέα Πρωτοδικών).

Javni bilježnici su neplaćeni javni službenici koji su ovlašteni za sastavljanje javnih isprava koje imaju valjanost javnih dokumenata, te veću dokaznu snagu, točan datum i bolju provedivost.

U izvršavanju svojih dužnosti javni bilježnici vode računa o državnim interesima te o interesima stranaka, a kao visokoobrazovani pravnici koji djeluju nepristrano jamče pravnu sigurnost za uključene strane, čime se izbjegava pokretanje sudskih postupaka.

Ta obilježja javnobilježničkog rada te isprava i dokumenata koje sastavljaju znače da javni bilježnici imaju aktivnu i učinkovitu ulogu u preventivnom pravosuđu štiteći prava svih uključenih stranaka.

Posljednji put ažurirano: 11/01/2021

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.