Nasljeđivanje

Mađarska

Sadržaj omogućio
Mađarska

Članak 78. točka (a) - imena i kontaktne podatke sudova ili tijela nadležnih za obradu zahtjeva za proglašenje izvršivosti u skladu s člankom 45. stavkom 1. te žalbenim postupcima protiv odluke o takvim zahtjevima u skladu s člankom 50. stavkom 2.

Okružni sud koji se nalazi u sjedištu regionalnog suda; u Budimpešti je to središnji okružni sud u okrugu Buda. Žalbe razmatraju regionalni sudovi ili, za Budimpeštu, Regionalni sud u Budimpešti (naziv i adresa sudova).

Članak 78. točka (b) - postupke osporavanja odluke o žalbi navedene u članku 51.

Zahtjeve za preispitivanje razmatra Vrhovni sud Mađarske (Kúria) u postupku preispitivanja.

Članak 78. točka (c) - relevantne podatke o tijelima nadležnim za izdavanje Potvrde u skladu s člankom 64.

Nadležna tijela za izdavanje potvrde:

– sudovi iz članka 3. stavka 2.: okružni sudovi

– druga nadležna tijela za pitanja nasljeđivanja u skladu s nacionalnim pravom: javni bilježnici

Članak 78. točka (d) - postupke pravne zaštite iz članka 72.

Zahtjeve za sudsku zaštitu razmatraju regionalni sudovi, u Budimpešti je to Regionalni sud u Budimpešti (naziv i adresa sudova).

Članak 79. - Uspostava i naknadna izmjena popisa koji sadrži podatke iz članka 3. stavka 2

U Mađarskoj se javni bilježnici ubrajaju u „druga tijela i pravne stručnjake”.

Posljednji put ažurirano: 27/05/2019

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.