Nasljeđivanje

Italija

Sadržaj omogućio
Italija

Članak 78. točka (a) - imena i kontaktne podatke sudova ili tijela nadležnih za obradu zahtjeva za proglašenje izvršivosti u skladu s člankom 45. stavkom 1. te žalbenim postupcima protiv odluke o takvim zahtjevima u skladu s člankom 50. stavkom 2.

Žalbeni sud (corte d’appello)

Podaci za kontakt svih žalbenih sudova dostupni su na sljedećoj adresi: https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_4.wp na kojoj je potrebno odabrati RICERCA, a zatim „Corte d’Appello” u filtru pod TIPO UFFICIO (zanemarite druga polja).

Članak 78. točka (b) - postupke osporavanja odluke o žalbi navedene u članku 51.

Vrhovni kasacijski sud (Corte Suprema di Cassazione)

Piazza Cavour

00193 Roma (RM)

Italija

Telefon.: (+39) 06 68831

Telefaks: (+39) 06 6883423

Web-mjesto http://www.cortedicassazione.it/

Lokalni praznik: 29. lipnja

Postupak koji je dostupan u Italiji jest žalba u kasacijskom postupku (ricorso per cassazione).

Članak 78. točka (c) - relevantne podatke o tijelima nadležnim za izdavanje Potvrde u skladu s člankom 64.

Javni bilježnici

Podaci za kontakt javnih bilježnika (notai) dostupni su na sljedećoj adresi: http://www.notariato.it/it/utilita/ricerca_notaio.jsp.

Članak 78. točka (d) - postupke pravne zaštite iz članka 72.

„Pritužba” (reclamo) u skladu s člankom 739. Zakona o građanskom postupku.

(a)

redovni sud (tribunale) za mjesto boravišta javnog bilježnika, u sastavu od tri suca (in composizione collegiale).

(b)

Podaci za kontakt svih redovnih sudova (tribunali) dostupni su na sljedećoj adresi: https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_4.wp na kojoj je potrebno odabrati RICERCA, a zatim „Tribunale” u filtru pod TIPO UFFICIO (zanemarite druga polja).

(c)

Pritužba u skladu s člankom 739. Zakona o građanskom postupku podnosi se dostavljanjem zahtjeva redovnom sudu koji donosi odluku u ubrzanom postupku na zatvorenoj sjednici (in camera di consiglio). Pritužba se mora podnijeti unutar obveznog roka od deset dana od dostave (comunicazione) odluke tijela izdavanja ako je donesena u pogledu jedne stranke ili nakon objave odluke (notificazione) ako je donesena u pogledu više stranaka.

Posljednji put ažurirano: 08/01/2024

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.