Nasljeđivanje

Luksemburg

Sadržaj omogućio
Luksemburg

PRONALAŽENJE NADLEŽNIH SUDOVA/TIJELA

Alat za pretraživanje služi za pronalaženje suda/tijela nadležnog za određeni europski pravni instrument. Napominjemo da unatoč nastojanjima da se osigura točnost rezultata, mogu postojati iznimke u pogledu određivanja nadležnosti koje nisu nužno obuhvaćene.

Luksemburg

Obiteljsko pravo – nasljedne stvari


*obvezan unos

Članak 78. točka (a) - imena i kontaktne podatke sudova ili tijela nadležnih za obradu zahtjeva za proglašenje izvršivosti u skladu s člankom 45. stavkom 1. te žalbenim postupcima protiv odluke o takvim zahtjevima u skladu s člankom 50. stavkom 2.

Jurisdikcija ili nadležno tijelo:

predsjednik okružnog suda

Podaci za kontakt:

Okružni sud u Luxembourgu (Tribunal d'arrondissement de Luxembourg)

Cité judiciaire

L-2080 Luxembourg

Tel.: 00352 475981-1

Okružni sud u Diekirchu (Tribunal d'arrondissement de Diekirch)

Palais de Justice

Place Guillaume

L-9237 Diekirch

Tel.: 00352 803214-1

Nadležnost za žalbene postupke:

Žalbeni sud – odjel za građanske predmete (Cour d’appel siégeant en matière civile)

Podaci za kontakt:

Žalbeni sud (Cour d’appel)

Cité judiciaire

L-2080 Luxembourg

Tel.: 00352 475981-1

Članak 78. točka (b) - postupke osporavanja odluke o žalbi navedene u članku 51.

Nadležni sud

Kasacijski sud (Cour de cassation)

Podaci za kontakt

Kasacijski sud (Cour de cassation)

Cité judiciaire

L-2080 Luxembourg

Tel.: (+352) 475981-2369 / 2373

Postupak

Kasacijska žalba

Članak 78. točka (c) - relevantne podatke o tijelima nadležnim za izdavanje Potvrde u skladu s člankom 64.

Nadležna tijela:

Svi javni bilježnici upisani u javnobilježničku komoru Velikog Vojvodstva Luksemburga.

Osobe za kontakt:

http://www.notariat.lu

Članak 78. točka (d) - postupke pravne zaštite iz članka 72.

Nadležni sud

Okružni sud (Tribunal d'arrondissement)

Podaci za kontakt:

Okružni sud u Luxembourgu (Tribunal d'arrondissement de Luxembourg)

Cité judiciaire

L-2080 Luxembourg

Tel.: 00352 475981-1

Okružni sud u Diekirchu (Tribunal d'arrondissement de Diekirch)

Palais de Justice

7, avenue de la Gare

B.P. 164

L-9202 Diekirch

Tel.: 00352 803214-1

Postupak:

Pisani postupak

Članak 79. - Uspostava i naknadna izmjena popisa koji sadrži podatke iz članka 3. stavka 2

/

Posljednji put ažurirano: 13/07/2023

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.