Nasljeđivanje

Malta

Sadržaj omogućio
Malta

PRONALAŽENJE NADLEŽNIH SUDOVA/TIJELA

Alat za pretraživanje služi za pronalaženje suda/tijela nadležnog za određeni europski pravni instrument. Napominjemo da unatoč nastojanjima da se osigura točnost rezultata, mogu postojati iznimke u pogledu određivanja nadležnosti koje nisu nužno obuhvaćene.

Malta

Obiteljsko pravo – nasljedne stvari


*obvezan unos

Članak 78. točka (a) - imena i kontaktne podatke sudova ili tijela nadležnih za obradu zahtjeva za proglašenje izvršivosti u skladu s člankom 45. stavkom 1. te žalbenim postupcima protiv odluke o takvim zahtjevima u skladu s člankom 50. stavkom 2.

Sud nadležan za obradu zahtjeva za proglašenje izvršivosti jest Glavni građanski sud.  Žalbe se podnose Žalbenom sudu.

Članak 78. točka (b) - postupke osporavanja odluke o žalbi navedene u članku 51.

Vidjeti odredbe o ponovnom suđenju iz glave IV. trećeg sveska Zakona o organizaciji i parničnom postupku (poglavlje 12. Zakona Malte).

Članak 78. točka (c) - relevantne podatke o tijelima nadležnim za izdavanje Potvrde u skladu s člankom 64.

U skladu s člankom 64. nadležna su tijela za izdavanje potvrde Odjel Građanskog suda za izvanparnične postupke i javni bilježnici koji su ovlašteni u skladu sa Zakonom o javnobilježničkoj djelatnosti i javnobilježničkom registru.

Članak 78. točka (d) - postupke pravne zaštite iz članka 72.

U skladu sa Zakonom o organizaciji i parničnom postupku (poglavlje 12. Zakona Malte) prigovor se ulaže podnijeti zahtjevom pod zakletvom podnesenim Glavnom građanskom sudu.  Žalbe protiv odluke Glavnog građanskog suda podnose se Žalbenom sudu.

Posljednji put ažurirano: 08/07/2024

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.