Nasljeđivanje

Poljska

Sadržaj omogućio
Poljska

PRONALAŽENJE NADLEŽNIH SUDOVA/TIJELA

Alat za pretraživanje služi za pronalaženje suda/tijela nadležnog za određeni europski pravni instrument. Napominjemo da unatoč nastojanjima da se osigura točnost rezultata, mogu postojati iznimke u pogledu određivanja nadležnosti koje nisu nužno obuhvaćene.

Poljska

Obiteljsko pravo – nasljedne stvari


*obvezan unos

Članak 78. točka (a) - imena i kontaktne podatke sudova ili tijela nadležnih za obradu zahtjeva za proglašenje izvršivosti u skladu s člankom 45. stavkom 1. te žalbenim postupcima protiv odluke o takvim zahtjevima u skladu s člankom 50. stavkom 2.

(a) Regionalni sud

http://bip.ms.gov.pl/pl/rejestry-i-ewidencje/lista-sadow-powszechnych

(b) Žalbeni sud – žalba se podnosi regionalnom sudu koji je donio osporavanu odluku.

http://bip.ms.gov.pl/pl/rejestry-i-ewidencje/lista-sadow-powszechnych

Članak 78. točka (b) - postupke osporavanja odluke o žalbi navedene u članku 51.

(a) Vrhovni sud – žalba se podnosi žalbenom sudu koji je donio osporavanu odluku.

(b) Adresa: Plac Krasińskich 2/4/6

00-951 Warsaw 41

Tel.: +48 22 530 8000

(c) Kasacijska žalba – žalbom se ne mogu pobijati utvrđene činjenice ili ocjena dokaza.

Članak 78. točka (c) - relevantne podatke o tijelima nadležnim za izdavanje Potvrde u skladu s člankom 64.

(a) Okružni sud

http://bip.ms.gov.pl/pl/rejestry-i-ewidencje/lista-sadow-powszechnych

(b) Javni bilježnik

http://www.krn.org.pl/1197/Znajdz_notariusza

Članak 78. točka (d) - postupke pravne zaštite iz članka 72.

(a)

– Ako je Europsku potvrdu o nasljeđivanju izdao okružni sud, prigovor se podnosi regionalnom sudu posredstvom okružnog suda;

– Ako je Europsku potvrdu o nasljeđivanju izdao javni bilježnik, prigovor se podnosi regionalnom sudu posredstvom javnog bilježnika;

(b)

– Sudovi:

http://bip.ms.gov.pl/pl/rejestry-i-ewidencje/lista-sadow-powszechnych

– Javni bilježnici:

http://www.krn.org.pl/1197/Znajdz_notariusza

Članak 79. - Uspostava i naknadna izmjena popisa koji sadrži podatke iz članka 3. stavka 2

Nije primjenjivo

Posljednji put ažurirano: 21/12/2023

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.