Nasljeđivanje

Švedska

Sadržaj omogućio
Švedska

PRONALAŽENJE NADLEŽNIH SUDOVA/TIJELA

Alat za pretraživanje služi za pronalaženje suda/tijela nadležnog za određeni europski pravni instrument. Napominjemo da unatoč nastojanjima da se osigura točnost rezultata, mogu postojati iznimke u pogledu određivanja nadležnosti koje nisu nužno obuhvaćene.

Švedska

Obiteljsko pravo – nasljedne stvari


*obvezan unos

Članak 78. točka (a) - imena i kontaktne podatke sudova ili tijela nadležnih za obradu zahtjeva za proglašenje izvršivosti u skladu s člankom 45. stavkom 1. te žalbenim postupcima protiv odluke o takvim zahtjevima u skladu s člankom 50. stavkom 2.

Zahtjevi za proglašenje izvršivosti u skladu s člankom 45. stavkom 1.

– okružni sud (tingsrätt)

Žalbe protiv odluka u skladu s člankom 50. stavkom 2.

– Žalba u skladu s člankom 50. stavkom 2. podnosi se sudu koji je donio odluku.

– okružni sud (tingsrätt)

Kliknite na poveznicu u nastavku za pregled svih nadležnih tijela povezanih s ovim člankom.
Popis nadležnih tijela

Članak 78. točka (b) - postupke osporavanja odluke o žalbi navedene u članku 51.

– žalbeni sud (hovrätt) i Vrhovni sud (Högsta domstolen)

Kliknite na poveznicu u nastavku za pregled svih nadležnih tijela povezanih s ovim člankom.
Popis nadležnih tijela

Članak 78. točka (c) - relevantne podatke o tijelima nadležnim za izdavanje Potvrde u skladu s člankom 64.

Švedska porezna uprava (Skatteverket)

171 94 Solna

Članak 78. točka (d) - postupke pravne zaštite iz članka 72.

Postupak: Zakon o sudstvu (1996:242) (lagen om domstolsärenden) primjenjuje se na žalbe, ako u Uredbi o nasljeđivanju nije određeno drugačije.

Ime: okružni sud, žalbeni sud i Vrhovni sud

Kliknite na poveznicu u nastavku za pregled svih nadležnih tijela povezanih s ovim člankom.
Popis nadležnih tijela

Članak 79. - Uspostava i naknadna izmjena popisa koji sadrži podatke iz članka 3. stavka 2

a) Švedska porezna uprava

b) izvršitelj ostavine (skiftesman)

c) izvršitelj oporuke (testamentsexekutor), kada ima ulogu izvršitelja ostavine bez posebnog imenovanja u tu svrhu

d) posebni upravitelj ostavine (särskild boutredningsman), kada ima ulogu izvršitelja ostavine bez posebnog imenovanja u tu svrhu

Posljednji put ažurirano: 30/05/2024

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.