Öröklés

Ausztria

Tartalomszolgáltató:
Ausztria

78. cikk a) pontja - a 45. cikk (1) bekezdésével összhangban benyújtott, végrehajthatóvá nyilvánítás iránti kérelmek és az ilyen kérelmekkel kapcsolatos határozatok ellen az 50. cikk (2) bekezdésével összhangban benyújtott fellebbezések elbírálására hatáskörrel rendelkező bíróságok vagy hatóságok neve és elérhetőségei

A 45. cikk (1) bekezdése értelmében a kérelmek elbírálására hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróságok a kerületi bíróságok (Bezirksgerichte).

Az 50. cikk (2) bekezdése értelmében az ilyen kérelmekről hozott határozatok elleni jogorvoslatok elbírálására a felsőbb regionális bíróság (Landesgericht) rendelkezik hatáskörrel, a határozatot kibocsátó kerületi bíróság útján.

78. cikk b) pontja - az 51. cikkben említett, a jogorvoslat tárgyában hozott határozat megtámadására vonatkozó eljárások

A jogkérdésben benyújtott fellebbezéseket (Revisionsrekurs) a Legfelsőbb Bírósághoz (Oberster Gerichtshof) kell benyújtani a határozatot elsőfokú bíróságként kibocsátó kerületi bíróságon keresztül.

78. cikk c) pontja - a 64. cikk alapján a bizonyítvány kiállítására hatáskörrel rendelkező hatóságokra vonatkozó releváns információk

Az európai öröklési bizonyítványt a kerületi bíróság állítja ki (a bírósági meghatalmazott – Gerichtskommissär –, azaz az igazságügyi hatóságként eljáró közjegyző útján).

78. cikk d) pontja - a 72. cikkben említett jogorvoslati eljárások

A kerületi bírósági bíró határoz a felek panaszairól, amennyiben azok úgy vélik, hogy a kiállított öröklési bizonyítvány hibákat tartalmaz. A bíróság határozata elleni fellebbezést a kézbesítéstől számított 14 napon belül lehet benyújtani a felsőbb regionális bírósághoz a határozatot első fokon kibocsátó kerületi bíróságon keresztül.

Ha a bírósági meghatalmazottban kétség merül fel aziránt, hogy az öröklési bizonyítvány kiállítható-e a kérelemnek megfelelően, a kérelmet a bíróhoz továbbítja; a bíró ekkor eldönti, hogy a bírósági meghatalmazott kiállítsa-e a bizonyítványt, és ha igen, miként.

79. cikk - A 3. cikk (2) bekezdésében említett információkat tartalmazó jegyzék összeállítása és későbbi módosításai

Ausztriában nincs más hatóság vagy jogi szakember, aki e területen a rendelet 3. cikkének (2) bekezdésével összhangban hatáskörrel rendelkezne.

Utolsó frissítés: 27/06/2024

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.