Öröklés

Belgium

Tartalomszolgáltató:
Belgium

ILLETÉKES BÍRÓSÁGOK/HATÓSÁGOK KERESÉSE

A lenti keresőeszköz segít megtalálni Önnek az(oka)t a bíróságo(ka)t/szerv(ek)et, amely(ek) illetékes(ek) az adott európai uniós jogi eszköz vonatkozásában. Figyelem: noha mindent megtettünk azért, hogy a rendszerben indított keresések a lehető legpontosabb találatokat eredményezzék, kivételes esetekben előfordulhat, hogy az illetékesség helytelen megállapítása miatt a keresés eredménye nem teljes.

Belgium

Családjog – Öröklési ügyek


*kötelező választás

78. cikk a) pontja - a 45. cikk (1) bekezdésével összhangban benyújtott, végrehajthatóvá nyilvánítás iránti kérelmek és az ilyen kérelmekkel kapcsolatos határozatok ellen az 50. cikk (2) bekezdésével összhangban benyújtott fellebbezések elbírálására hatáskörrel rendelkező bíróságok vagy hatóságok neve és elérhetőségei

A végrehajthatóvá nyilvánítás iránti kérelem elbírálására hatáskörrel rendelkező bíróság: az elsőfokú bíróság

Az ilyen kérelmek tárgyában hozott határozatokkal szembeni jogorvoslati kérelem esetén:

– kifogás esetén: az elsőfokú bíróság

– fellebbezés esetén: a fellebbviteli bíróság

78. cikk b) pontja - az 51. cikkben említett, a jogorvoslat tárgyában hozott határozat megtámadására vonatkozó eljárások

A Semmítőszék (Cour de Cassation) az ítélet jogszerűségével kapcsolatos kérelmeket bírálja el. Ténykérdésben nem foglal állást. A felülvizsgálati kérelem elbírálására irányuló eljárás különleges eljárás. A Semmítőszék kizárólag azt vizsgálja, hogy valamely, jogerős ítélet (azaz az összes rendes jogorvoslati lehetőség – például fellebbezés vagy kifogás – kimerítését követően meghozott ítélet) törvénybe vagy jogszabályba ütközik-e. Amennyiben ez a helyzet, a Semmítőszék megsemmisíti az ítéletet, és az ügyet visszautalja egy másik bírósághoz. Ennek a bíróságnak ezt követően új érdemi határozatot kell hoznia az ügyben (megsemmisítés utáni visszautalás).

Cour de Cassation

Palais de justice
Place Poelaert 1
1000 Bruxelles

78. cikk c) pontja - a 64. cikk alapján a bizonyítvány kiállítására hatáskörrel rendelkező hatóságokra vonatkozó releváns információk

A 64. cikk alapján a bizonyítvány kiállítására illetékes hatóságok a közjegyzők.

78. cikk d) pontja - a 72. cikkben említett jogorvoslati eljárások

A 2013. július 13-i törvény létrehozta a Családjogi Bíróságot, amely az elsőfokú bíróság egyik tagozata. Az új törvény a bírósági eljárások egyszerűsítése és a költségek csökkentése céljából általános szabályként bevezette, hogy az eljárásokat keresetlevéllel kell megindítani. Számos ügyben azonban továbbra is lehetőség van az eljárás idézés útján történő megindítására, ami lehetővé teszi a felperesnek számára, hogy nagyobb ráhatása legyen a bíróság előtti eljárás tényleges megindulásának időpontjára.

Utolsó frissítés: 17/06/2022

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.