Öröklés

Bulgária

Tartalomszolgáltató:
Bulgária

78. cikk a) pontja - a 45. cikk (1) bekezdésével összhangban benyújtott, végrehajthatóvá nyilvánítás iránti kérelmek és az ilyen kérelmekkel kapcsolatos határozatok ellen az 50. cikk (2) bekezdésével összhangban benyújtott fellebbezések elbírálására hatáskörrel rendelkező bíróságok vagy hatóságok neve és elérhetőségei

Az Európai Unió más tagállamában hozott bírósági határozat vagy egyéb jogi aktus végrehajtása iránti kérelmet az adós állandó lakóhelye illetve székhelye, vagy a végrehajtás helye szerint illetékes regionális bíróságon kell benyújtani (a polgári perrendtartás 627e. cikkének (1) bekezdése).

A területileg illetékes bíróságot a honlapon található keresőmotor segítségével találhatja meg.

78. cikk b) pontja - az 51. cikkben említett, a jogorvoslat tárgyában hozott határozat megtámadására vonatkozó eljárások

Az elsőfokú bíróság határozata ellen a szófiai fellebbviteli bírósághoz lehet fellebbezést benyújtani (a polgári perrendtartás 627e. cikke (6) bekezdésének első mondata)

A szófiai fellebbviteli bíróság határozata ellen további fellebbezésnek van helye, amelyet a Legfelsőbb Semmitőszékhez lehet benyújtani (a polgári perrendtartás 627e. cikke (6) bekezdésének második mondata).

A fellebbezési és felülvizsgálati eljárásokra vonatkozó bolgár polgári eljárásjogi rendelkezéseket a polgári perrendtartás 20. és 22. fejezete tartalmazza.

78. cikk c) pontja - a 64. cikk alapján a bizonyítvány kiállítására hatáskörrel rendelkező hatóságokra vonatkozó releváns információk

Azokban az esetekben, amikor a 650/2012/EU rendelet 4., 7., 10. és 11. cikke alapján bolgár bíróság nemzetközi joghatósággal rendelkezik, az európai öröklési bizonyítvány kibocsátása iránti kérelmet az elhunyt utolsó állandó lakóhelye – vagy, ennek hiányában utolsó bulgáriai lakcíme – alapján illetékes körzeti bírósághoz kell benyújtani. Bulgáriai lakcím hiányában a kérelmet a Szófiai Körzeti Bírósághoz kell benyújtani (a polgári perrendtartás 627f. cikkének (1) bekezdése).

A területileg illetékes körzeti bíróságot a honlapon található keresőmotor segítségével találhatja meg.

Európai öröklési bizonyítvány kibocsátására más hatóságnak nincs hatásköre.

78. cikk d) pontja - a 72. cikkben említett jogorvoslati eljárások

Az európai öröklési bizonyítvánnyal szemben, vagy kibocsátásának megtagadásával szemben az illetékes regionális bírósághoz lehet fellebbezni a kézbesítés dátumától számított egy hónapon belül. Hibás, vagy megalapozatlanul kibocsátott európai öröklési bizonyítvány esetén a bíróság a határozatot teljes egészében vagy részben megsemmisíti, és az ügyet kötelező erejű iránymutatásokkal együtt visszautalja az elsőfokú bírósághoz (a polgári perrendtartás 627f. cikkének (3) bekezdése).

Az európai öröklési bizonyítvány kijavítása vagy módosítása tárgyában hozott határozatokkal, vagy annak visszavonásával szemben az illetékes regionális bírósághoz lehet fellebbezni a kézbesítés dátumától számított két héten belül. Abban az esetben, ha a kibocsátott európai öröklési bizonyítvány hibás, vagy az európai öröklési bizonyítvány kijavításának, módosításának vagy visszavonásának megtagadása megalapozatlan volt, a bíróság a határozatot teljes egészében vagy részben megsemmisíti, és az ügyet kötelező erejű iránymutatásokkal együtt visszautalja az elsőfokú bírósághoz (a polgári perrendtartás 627g. cikkének (1) bekezdése).

A körzeti bíróságnak az európai öröklési bizonyítvány érvényességének felfüggesztéséről hozott határozata ellen a regionális bírósághoz lehet fellebbezni egy héten belül (a polgári perrendtartás 627h. cikke).

A 650/2012/EU rendeletben, vagy a polgári perrendtartásnak az európai öröklési bizonyítvány kibocsátására irányuló eljárásra vonatkozó különös szabályaiban nem szabályozott kérdésekre a perenkívüli eljárásokra vonatkozó általános rendelkezések irányadók (a polgári perrendtartás 49. fejezete).

79. cikk - A 3. cikk (2) bekezdésében említett információkat tartalmazó jegyzék összeállítása és későbbi módosításai

Bulgáriában kizárólag a bíróságok felelnek meg a „bíróság” 3. cikk (2) bekezdése szerinti fogalmának.

Utolsó frissítés: 26/09/2022

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.