Öröklés

Horvátország

Tartalomszolgáltató:
Horvátország

ILLETÉKES BÍRÓSÁGOK/HATÓSÁGOK KERESÉSE

A lenti keresőeszköz segít megtalálni Önnek az(oka)t a bíróságo(ka)t/szerv(ek)et, amely(ek) illetékes(ek) az adott európai uniós jogi eszköz vonatkozásában. Figyelem: noha mindent megtettünk azért, hogy a rendszerben indított keresések a lehető legpontosabb találatokat eredményezzék, kivételes esetekben előfordulhat, hogy az illetékesség helytelen megállapítása miatt a keresés eredménye nem teljes.

Horvátország

Családjog – Öröklési ügyek


*kötelező választás

78. cikk a) pontja - a 45. cikk (1) bekezdésével összhangban benyújtott, végrehajthatóvá nyilvánítás iránti kérelmek és az ilyen kérelmekkel kapcsolatos határozatok ellen az 50. cikk (2) bekezdésével összhangban benyújtott fellebbezések elbírálására hatáskörrel rendelkező bíróságok vagy hatóságok neve és elérhetőségei

Az illetékes városi bíróságok neve és elérhetőségei az európai e-igazságügyi portálon található bírósági adatbázisban találhatók.

78. cikk b) pontja - az 51. cikkben említett, a jogorvoslat tárgyában hozott határozat megtámadására vonatkozó eljárások

Az elsőfokú bíróság (közjegyzői határozat elleni jogorvoslati kérelem tárgyában hozott) határozatai elleni fellebbezést a határozat kézbesítési napját követő tizenöt napon belül kell benyújtani.

A benyújtott fellebbezés alapján az elsőfokú bíróság saját hatáskörében módosíthatja a vitatott határozatot új határozat meghozatalával. Ha az elsőfokú bíróság nem módosítja határozatát, a fellebbezést továbbítja a másodfokú bírósághoz (amely akár késedelmes fellebbezést is mérlegelhet, amennyiben ez nem sérti az egyéb felek jogait).

Meg kell jegyezni, hogy bármely jogos érdekkel rendelkező személy polgári peres úton kijavítást kérelmezhet minden, az öröklésről szóló határozatban szereplő vélelmezett hibával kapcsolatosan, hacsak ezt a személyt az öröklésről szóló határozat jogereje nem köti (az öröklésről szóló törvény 232. cikke).

78. cikk c) pontja - a 64. cikk alapján a bizonyítvány kiállítására hatáskörrel rendelkező hatóságokra vonatkozó releváns információk

Az öröklésről szóló törvénnyel összhangban a kerületi bíróságok és a bíróság megbízásából eljáró közjegyzők rendelkeznek hatáskörrel európai öröklési bizonyítványok kiállítására.

78. cikk d) pontja - a 72. cikkben említett jogorvoslati eljárások

A 650/2012/EU rendeletet végrehajtó törvény 7. cikke lehetővé teszi a közjegyző által kiállított európai öröklési bizonyítvány (a továbbiakban: a bizonyítvány) elleni jogorvoslati kérelem benyújtását, amelyről a kerületi bíróság határoz. Lehetővé teszi továbbá a kerületi bíróság által kiállított bizonyítvány vagy a kerületi bíróság által bizonyítvány kiállításról vagy a kiállítás megtagadásáról szóló határozat elleni fellebbezés benyújtását. A fellebbezésről a megyei bíróság határoz.

A bizonyítványt az azt kiállító kerületi bíróság vagy közjegyző javíthatja ki, módosíthatja vagy vonhatja vissza, hivatalból vagy bármely, jogos érdekét bizonyító fél kérésére. A 650/2012/EU rendeletet végrehajtó törvény 9. cikke lehetővé teszi a közjegyző által kiállított bizonyítvány kijavításáról, módosításáról vagy visszavonásáról szóló határozata elleni jogorvoslati kérelem benyújtását, amelyről a kerületi bíróság határoz. Ezen túlmenően lehetővé teszi a kerületi bíróságnak a bizonyítvány kijavításáról, módosításáról vagy visszavonásáról szóló határozata elleni fellebbezés benyújtását. A fellebbezésről a megyei bíróság határoz.

A 650/2012/EU rendelet 73. cikke (1) bekezdésének a) pontja értelmében a bizonyítvány joghatásainak felfüggesztésére irányuló kérelemről az a kerületi bíróság vagy közjegyző határoz, amely előtt a bizonyítvány módosítása vagy visszavonása elbírálás előtt van. A közjegyzőnek a bizonyítvány joghatásainak felfüggesztéséről szóló határozata ellen jogorvoslati kérelemnek van helye, amelyről a kerületi bíróság határoz. A kerületi bíróságnak a bizonyítvány joghatásainak felfüggesztéséről szóló határozata ellen fellebbezés iránti kérelemnek van helye, amelyről a megyei bíróság határoz.

A fenti esetek mindegyikében az öröklésről hozott határozatokkal kapcsolatos eljárásokat és a határozatok elleni jogorvoslati kérelmek elbírálását szabályozó öröklésről szóló törvény rendelkezései értelemszerűen alkalmazandók a közjegyző által hozott határozatokkal kapcsolatos eljárásokra és a határozatok elleni jogorvoslatokra, valamint a kerületi bíróság határozatai elleni fellebbezésekre.

Az öröklésről szóló törvény értelmében az öröklési ügyekben a közjegyző által a bíróság megbízása alapján elfogadott határozat elleni jogorvoslati kérelmet a határozat feleknek történő kézbesítésének időpontját követő nyolc napon belül kell benyújtani. A jogorvoslati kérelmet a közjegyzőhöz kell benyújtani, aki köteles azt késedelem nélkül az illetékes kerületi bírósághoz továbbítani a vonatkozó aktával együtt. A jogorvoslatról egyesbíró határoz. A késedelmes, hiányos vagy elfogadhatatlan jogorvoslati kérelmet a bíróság elutasítja. Amikor a bíróság a közjegyző által hozott határozat elleni jogorvoslati kérelemről dönt, a határozatot fenntarthatja vagy részben vagy egészben hatályon kívül helyezheti. A bíróság saját hatáskörben határoz arról, hogy a határozat mely részét helyezi hatályon kívül vagy tartja fenn. A közjegyző határozatát részben vagy egészben hatályon kívül helyező bírósági határozat ellen fellebbezés nem nyújtható be.

Az öröklésről szóló törvény lehetővé teszi az elsőfokú bíróság határozata elleni fellebbezés benyújtását. A fellebbezést az elsőfokú határozat kézbesítési napját követő tizenöt napon belül kell benyújtani az elsőfokú bírósághoz. A határidőn belül benyújtott fellebbezés alapján az elsőfokú bíróság saját hatáskörében új határozattal módosíthatja a vitatott határozatot, amennyiben ez nem sérti az egyéb felek eredeti határozaton alapuló jogait. Ha az elsőfokú bíróság nem módosítja határozatát, a fellebbezést továbbítja a másodfokú bírósághoz, függetlenül attól, hogy a fellebbezést a törvényes határidőn belül nyújtották-e be. Főszabályként a másodfokú bíróság csak a határidőben benyújtott fellebbezésről határoz. Ugyanakkor a késedelmes fellebbezést is mérlegelheti, amennyiben ez nem sérti az egyéb feleknek a vitatott határozaton alapuló jogait.

79. cikk - A 3. cikk (2) bekezdésében említett információkat tartalmazó jegyzék összeállítása és későbbi módosításai

Horvátországban a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező kerületi bíróságokon kívül a közjegyzők PDF (194 Kb) hr azok az öröklési ügyekben hatáskörrel rendelkező jogi szakemberek, akik igazságügyi hatóság felhatalmazása alapján vagy igazságügyi hatóság ellenőrzése alatt igazságszolgáltatási feladatokat látnak el az öröklési ügyekre irányadó joghatóságról, az alkalmazandó jogról, az öröklési ügyekben hozott határozatok elismeréséről és végrehajtásáról, valamint az öröklési ügyekben kiállított közokiratok elfogadásáról és végrehajtásáról, valamint az európai öröklési bizonyítvány bevezetéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendelet 3. cikkének (2) bekezdésével összhangban.

Utolsó frissítés: 05/04/2024

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.