Öröklés

Csehország

Tartalomszolgáltató:
Csehország

ILLETÉKES BÍRÓSÁGOK/HATÓSÁGOK KERESÉSE

A lenti keresőeszköz segít megtalálni Önnek az(oka)t a bíróságo(ka)t/szerv(ek)et, amely(ek) illetékes(ek) az adott európai uniós jogi eszköz vonatkozásában. Figyelem: noha mindent megtettünk azért, hogy a rendszerben indított keresések a lehető legpontosabb találatokat eredményezzék, kivételes esetekben előfordulhat, hogy az illetékesség helytelen megállapítása miatt a keresés eredménye nem teljes.

Csehország

Családjog – Öröklési ügyek


*kötelező választás

78. cikk a) pontja - a 45. cikk (1) bekezdésével összhangban benyújtott, végrehajthatóvá nyilvánítás iránti kérelmek és az ilyen kérelmekkel kapcsolatos határozatok ellen az 50. cikk (2) bekezdésével összhangban benyújtott fellebbezések elbírálására hatáskörrel rendelkező bíróságok vagy hatóságok neve és elérhetőségei

A rendelet 45. cikkének (1) bekezdése szerint a végrehajthatóvá nyilvánítás iránti kérelmeket a járási bíróság (okresní soud ) (Prágában az illetékes kerületi bíróság – obvodní soud, Brnoban pedig a Városi Bíróság – Městský soud) bírálja el.

A rendelet 50. cikkének (2) bekezdése szerint a végrehajthatóvá nyilvánításra irányuló kérelem tárgyában hozott határozat elleni jogorvoslat kérdésében a megyei bíróság (krajsky soud) (Prágában a Városi Bíróság – Městský soud) határoz. A jogorvoslatot ahhoz a bírósághoz kell benyújtani, amelynek a határozata ellen a fellebbezést benyújtották.

78. cikk b) pontja - az 51. cikkben említett, a jogorvoslat tárgyában hozott határozat megtámadására vonatkozó eljárások

Az alábbi rendkívüli jogorvoslati kérelmek nyújthatók be:

– megsemmisítés iránti kérelem (žaloba pro zmatečnost)

– perújítás (žaloba na obnovu řízení)

– felülvizsgálat (dovolání)

Valamennyi fent említett rendkívüli jogorvoslatot ahhoz a bírósághoz kell benyújtani, amely a kérelemről első fokon határozott.

78. cikk c) pontja - a 64. cikk alapján a bizonyítvány kiállítására hatáskörrel rendelkező hatóságokra vonatkozó releváns információk

Európai öröklési bizonyítványt kizárólag bíróság állíthat ki. Amennyiben az öröklési eljárás még folyamatban van, a bíróság megbízottja jár el, akit a bíróság a különleges bírósági eljárásokról szóló 292/2013 Sb. törvény 100. §-ának (1) bekezdése szerint bíz meg az öröklési eljárással kapcsolatos feladatokkal.

Amennyiben az öröklési eljárás lezárását követően az európai öröklési bizonyítvány kijavítására, módosítására vagy visszavonására van szükség, ez a feladatot a közjegyző, mint a bíróság megbízottja nem végezheti el, mivel megbízatása lejárt és hatásköre megszűnt.

78. cikk d) pontja - a 72. cikkben említett jogorvoslati eljárások

A megyei bíróság (krajsky soud) (Prágában a Városi Bíróság – Městský soud) határoz arról a jogorvoslatról, amely iránti kérelmet az azon bíróság által megbízott közjegyzőhöz vagy járási bírósághoz nyújtották be, amelynek a határozata ellen a fellebbezést benyújtották.

79. cikk - A 3. cikk (2) bekezdésében említett információkat tartalmazó jegyzék összeállítása és későbbi módosításai

A különleges bírósági eljárásokról szóló 292/2013 Sb. törvény 100. §-ának (1) bekezdése szerint az öröklési eljárással kapcsolatos elsőfokú bírósági feladatokat – egyéb rendelkezések hiányában – bírósági megbízottként közjegyző végzi.

Utolsó frissítés: 18/05/2023

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.