Öröklés

Észtország

Tartalomszolgáltató:
Észtország

ILLETÉKES BÍRÓSÁGOK/HATÓSÁGOK KERESÉSE

A lenti keresőeszköz segít megtalálni Önnek az(oka)t a bíróságo(ka)t/szerv(ek)et, amely(ek) illetékes(ek) az adott európai uniós jogi eszköz vonatkozásában. Figyelem: noha mindent megtettünk azért, hogy a rendszerben indított keresések a lehető legpontosabb találatokat eredményezzék, kivételes esetekben előfordulhat, hogy az illetékesség helytelen megállapítása miatt a keresés eredménye nem teljes.

Észtország

Családjog – Öröklési ügyek


*kötelező választás

78. cikk a) pontja - a 45. cikk (1) bekezdésével összhangban benyújtott, végrehajthatóvá nyilvánítás iránti kérelmek és az ilyen kérelmekkel kapcsolatos határozatok ellen az 50. cikk (2) bekezdésével összhangban benyújtott fellebbezések elbírálására hatáskörrel rendelkező bíróságok vagy hatóságok neve és elérhetőségei

Észtországban a rendelet 45. cikkének (1) bekezdése értelmében a végrehajthatóvá nyilvánítás iránti kérelmek elbírálására a megyei bíróságok rendelkeznek hatáskörrel. Észtországban négy megyei bíróság található: Harju, Pärnu, Tartu és Viru megyei bíróság. A megyei bíróságokkal való kapcsolatfelvételre vonatkozó információk a bíróságok honlapján találhatók.

Észtországban a rendelet 50. cikkének (2) bekezdése értelmében a végrehajthatóvá nyilvánítás iránti kérelmek elbírálása tárgyában hozott határozatok ellen körzeti bíróságokhoz lehet fellebbezni. Észtországban két körzeti bíróság található: A tallini és a tartui körzeti bíróság. A körzeti bíróságokkal való kapcsolatfelvételre vonatkozó információk a bíróságok honlapján találhatók.

A körzeti bírósághoz intézett fellebbezést a megtámadott határozatot hozó megyei bírósághoz kell benyújtani

A Harju és Pärnu megyei bíróságok határozatai ellen benyújtott fellebbezések tárgyában a tallini körzeti bíróság jár el másodfokú bíróságként. A Tartu és Viru megyei bíróságok határozatai ellen benyújtott fellebbezések tárgyában a tartui körzeti bíróság jár el másodfokú bíróságként.

78. cikk b) pontja - az 51. cikkben említett, a jogorvoslat tárgyában hozott határozat megtámadására vonatkozó eljárások

Az ilyen eljárások tárgyában Észtországban a Legfelsőbb Bíróság rendelkezik hatáskörrel. A körzeti bíróság határozata ellen a Legfelsőbb Bírósághoz lehet fellebbezni. A fellebbezés kizárólag arra a tényre alapítható, hogy a körzeti bíróság a határozatának meghozatala során valamilyen anyagi jogi rendelkezést helytelenül alkalmazott vagy súlyos eljárási hibát vétett, és ennek következtében hibás határozatot hozott.

A kapcsolatfelvételre vonatkozó információk a Legfelsőbb Bíróság honlapján találhatók.

78. cikk c) pontja - a 64. cikk alapján a bizonyítvány kiállítására hatáskörrel rendelkező hatóságokra vonatkozó releváns információk

Észtországban az öröklési bizonyítványt a rendelet 64. cikke értelmében a közjegyzők állítják ki. Az Észtországban működő összes kinevezett közjegyző elérhetőségére vonatkozó naprakész információk a Közjegyzői Kamara honlapján találhatók, vagy a Közjegyzőt keresek funkcióval kereshetők.

78. cikk d) pontja - a 72. cikkben említett jogorvoslati eljárások

Az ilyen eljárások tárgyában Észtországban a megyei bíróságok rendelkeznek hatáskörrel.

A közjegyző által kibocsátott európai öröklési bizonyítványt ahhoz a megyei bírósághoz benyújtott kérelemmel lehet megtámadni, amelynek illetékességi területén az európai öröklési bizonyítványt kibocsátó közjegyző működik. A megyei bíróság a kérelem tárgyában határozatot hoz.

A megyei bíróság határozata ellen a körzeti bírósághoz, a körzeti bíróság határozata ellen pedig a Legfelsőbb Bírósághoz lehet fellebbezést benyújtani.

79. cikk - A 3. cikk (2) bekezdésében említett információkat tartalmazó jegyzék összeállítása és későbbi módosításai

Észtországban nem működik ilyen hatóság.

Utolsó frissítés: 29/03/2022

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.