Öröklés

Franciaország

Tartalomszolgáltató:
Franciaország

ILLETÉKES BÍRÓSÁGOK/HATÓSÁGOK KERESÉSE

A lenti keresőeszköz segít megtalálni Önnek az(oka)t a bíróságo(ka)t/szerv(ek)et, amely(ek) illetékes(ek) az adott európai uniós jogi eszköz vonatkozásában. Figyelem: noha mindent megtettünk azért, hogy a rendszerben indított keresések a lehető legpontosabb találatokat eredményezzék, kivételes esetekben előfordulhat, hogy az illetékesség helytelen megállapítása miatt a keresés eredménye nem teljes.

Franciaország

Családjog – Öröklési ügyek


*kötelező választás

78. cikk a) pontja - a 45. cikk (1) bekezdésével összhangban benyújtott, végrehajthatóvá nyilvánítás iránti kérelmek és az ilyen kérelmekkel kapcsolatos határozatok ellen az 50. cikk (2) bekezdésével összhangban benyújtott fellebbezések elbírálására hatáskörrel rendelkező bíróságok vagy hatóságok neve és elérhetőségei

A 45. cikkben hivatkozott kérelmeket az általános hatáskörű bíróság (tribunal judiciaire) hivatalvezetőjéhez (directeur de greffe) kell benyújtani (a polgári perrendtartás [code de procédure civile] 509-1. és 509-2. cikke), amennyiben azok bírósági határozathoz vagy bírósági egyezséghez kapcsolódnak, amennyiben pedig közokirattal kapcsolatosak, a közjegyzői kamara (chambre des notaires) elnökéhez, annak távollétében vagy munkaképtelensége esetén az őt helyettesítő személyhez (a polgári perrendtartás 509-3. cikke).

Az 50. cikk (2) bekezdése szerinti jogorvoslat iránti kérelmeket az általános hatáskörű bíróság elnökéhez kell benyújtani (a polgári perrendtartás 509-9. cikke).

78. cikk b) pontja - az 51. cikkben említett, a jogorvoslat tárgyában hozott határozat megtámadására vonatkozó eljárások

Az általános hatáskörű bíróság elnöke által a fellebbezés tárgyában hozott határozatot kizárólag felülvizsgálati kérelemmel (pourvoi en cassation) lehet megtámadni a Semmítőszék (Cour de Cassation) előtt.

A felülvizsgálati kérelem jogalapja többféle lehet (jogszabályba ütköző ítélet, hatáskör-túllépés, a bíróság hatáskörének hiánya, jogalap hiánya, indokolás hiánya, ellentmondó ítéletek stb.), de a bíróság minden esetben a jogszabály alkalmazásának felülvizsgálatára korlátozza tevékenységét. Ez azt jelenti, hogy a Semmítőszék azt vizsgálja, az ítélet nem sért vagy nem hagy-e figyelmen kívül jogszabályt, az ügy tényállását azonban nem vizsgálja.

La Cour de cassation

5 quai de l’horloge

75055 Paris

78. cikk c) pontja - a 64. cikk alapján a bizonyítvány kiállítására hatáskörrel rendelkező hatóságokra vonatkozó releváns információk

Az európai öröklési bizonyítványt közjegyző állítja ki.

A Közjegyzők Legfelsőbb Tanácsa (Conseil supérieur du notariat) a közjegyzői szakma felügyeleti szerve Franciaországban.

Conseil supérieur du notariat

60 boulevard de la Tour-Maubourg

75007 Paris

Kapcsolat: https://www.notaires.fr/en

78. cikk d) pontja - a 72. cikkben említett jogorvoslati eljárások

A 72. cikkben szereplő jogorvoslati kérelmet a közjegyző hivatalának székhelye szerint illetékes általános hatáskörű bíróság elnökéhez lehet benyújtani (a polgári perrendtartás 1381-4. cikke).

A kérelmet az európai öröklési bizonyítvány hiteles másolatának kibocsátásáról vagy az arról szóló értesítéstől, illetve az európai öröklési bizonyítvánnyal kapcsolatos ítélet kézhezvételétől számított tizenöt napon belül lehet benyújtani.

A kérelemről végső fokon az általános hatáskörű bíróság elnöke határoz. A bíróság kérelmezőt, a bizonyítványt kibocsátó közjegyzőt és adott esetben az európai öröklési bizonyítványt kérelmező felet (amennyiben személye eltér a kérelmezőtől) meghallgatja vagy nyilatkozattételre hívja fel. A közjegyző értesítést kap a határozatról.

Amennyiben a bíróság elnöke a bizonyítvány kibocsátását, kijavítását vagy módosítását rendeli el, megteszi a szükséges lépéseket vagy a közjegyzőt felhívja ezek megtételére.

Ha a bíróság elnöke az európai öröklési bizonyítvány visszavonását vagy joghatásainak felfüggesztését rendeli el, a közjegyző haladéktalanul tájékoztat minden olyan felet, akinek a részére hiteles másolatot bocsátott ki. A bizonyítványról a joghatásai felfüggesztésének időtartama alatt további hiteles másolat nem állítható ki.

79. cikk - A 3. cikk (2) bekezdésében említett információkat tartalmazó jegyzék összeállítása és későbbi módosításai

Nem alkalmazandó.

Utolsó frissítés: 15/12/2021

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.