Öröklés

Franciaország

Tartalomszolgáltató:
Franciaország

ILLETÉKES BÍRÓSÁGOK KERESÉSE

A lenti keresőeszköz segít megtalálni Önnek az(oka)t a bíróságo(ka)t/szerv(ek)et, amely(ek) illetékes(ek) az adott európai uniós jogi eszköz vonatkozásában. Figyelem: noha mindent megtettünk azért, hogy a rendszerben indított keresések a lehető legpontosabb találatokat eredményezzék, kivételes esetekben előfordulhat, hogy az illetékesség helytelen megállapítása miatt a keresés eredménye nem teljes.

Franciaország

Családjog – Öröklési ügyek


*kötelező választás

78. cikk a) pontja - a 45. cikk (1) bekezdésével összhangban benyújtott, végrehajthatóvá nyilvánítás iránti kérelmek és az ilyen kérelmekkel kapcsolatos határozatok ellen az 50. cikk (2) bekezdésével összhangban benyújtott fellebbezések elbírálására hatáskörrel rendelkező bíróságok vagy hatóságok neve és elérhetőségei

Figyelem: az oldal eredeti nyelvű változata francia nemrég módosult. Az Ön által kiválasztott nyelvi változatot most készítik fordítóink.
Az oldal jelenleg a következő nyelveken olvasható.

A 45. cikkben hivatkozott kérelmeket az általános hatáskörű elsőfokú bíróság (tribunal de grande instance) hivatalvezetőjéhez (directeur des services de greffe judiciaire) kell benyújtani (a polgári perrendtartás [code de procédure civile] 509-1., 509-2. és 509-3. cikke), amennyiben azok bírósági határozathoz vagy bírósági egyezséghez kapcsolódnak, továbbá a közjegyzői kamara (chambre des notaires) elnökéhez, annak távollétében vagy munkaképtelensége esetén az őt helyettesítő személyhez, amennyiben közokirattal kapcsolatosak (a polgári perrendtartás 509-3. cikke).

Az 50. cikk (2) bekezdésében hivatkozott jogorvoslati iránti kérelmeket az általános hatáskörű elsőfokú bíróság elnökéhez kell benyújtani (a polgári perrendtartás 509-9. cikke).

78. cikk b) pontja - az 51. cikkben említett, a jogorvoslat tárgyában hozott határozat megtámadására vonatkozó eljárások

Figyelem: az oldal eredeti nyelvű változata francia nemrég módosult. Az Ön által kiválasztott nyelvi változatot most készítik fordítóink.
Az oldal jelenleg a következő nyelveken olvasható.

Az általános hatáskörű elsőfokú bíróság elnöke által hozott jogerős határozatot csak jogkérdésben benyújtott fellebbezéssel lehet megtámadni (pourvoi en cassation) a Semmítőszék (Cour de cassation) előtt.

A jogkérdésben benyújtott fellebbezés jogalapja többféle lehet (jogellenes ítélet, hatalommal való visszaélés, hatáskör hiánya, jogalap hiánya, indokolás hiánya, ellentmondó ítéletek stb.), de a bíróság minden esetben a jogszabály alkalmazásának felülvizsgálatára korlátozza tevékenységét. Ez azt jelenti, hogy a Semmítőszék megvizsgálja, hogy az ítélet nem sértett vagy hagyott-e figyelmen kívül valamilyen jogszabályt, de nem mérlegeli ismét az ügy érdemi részét.

Cour de cassation

5 quai de l’horloge

75055 Paris

78. cikk c) pontja - a 64. cikk alapján a bizonyítvány kiállítására hatáskörrel rendelkező hatóságokra vonatkozó releváns információk

Figyelem: az oldal eredeti nyelvű változata francia nemrég módosult. Az Ön által kiválasztott nyelvi változatot most készítik fordítóink.
Az oldal jelenleg a következő nyelveken olvasható.

Az európai öröklési bizonyítványt a közjegyzők állítják ki.

A Közjegyzők Legfelsőbb Tanácsa (Conseil supérieur du notariat) a közjegyzők franciaországi felügyeleti szerve.

Conseil supérieur du notariat

60 boulevard de la Tour-Maubourg

75007 Paris

Kapcsolat: http://www.notaires.fr/fr

78. cikk d) pontja - a 72. cikkben említett jogorvoslati eljárások

Figyelem: az oldal eredeti nyelvű változata francia nemrég módosult. Az Ön által kiválasztott nyelvi változatot most készítik fordítóink.
Az oldal jelenleg a következő nyelveken olvasható.

A 72. cikkben szereplő jogorvoslati kérelmet a közjegyző hivatalának székhelye szerint illetékes általános hatáskörű elsőfokú bíróság elnökéhez lehet benyújtani (a polgári perrendtartás 1381-4. cikke).

A kérelmet az európai öröklési bizonyítvány hiteles másolatának kibocsátásáról vagy az arról szóló értesítéstől, illetve az európai öröklési bizonyítvánnyal kapcsolatos ítélet kézhezvételétől számított tizenöt napon belül lehet benyújtani.

Az általános hatáskörű elsőfokú bíróság elnöke jogerős határozatot hoz a kérelemről. A kérelmezőt, a bizonyítványt kibocsátó közjegyzőt és adott esetben az európai öröklési bizonyítványt kérelmező felet (amennyiben személye eltér a kérelmezőtől) meghallgatja vagy idézi. A közjegyzőt tájékoztatják a határozatról.

Amennyiben az általános hatáskörű elsőfokú bíróság elnöke a bizonyítvány kibocsátását, kijavítását vagy módosítását rendeli el, megteszi a szükséges lépéseket vagy ezek megtételét előírja a közjegyzőnek.

Ha a bíróság elnöke az európai öröklési bizonyítvány visszavonását vagy joghatásai felfüggesztését rendeli el, a közjegyző haladéktalanul tájékoztat minden olyan felet, akinek a részére hiteles másolatot bocsátott ki. A bizonyítványról a joghatásai felfüggesztésének időtartama alatt további hiteles másolat nem állítható ki.

79. cikk - A 3. cikk (2) bekezdésében említett információkat tartalmazó jegyzék összeállítása és későbbi módosításai

Figyelem: az oldal eredeti nyelvű változata francia nemrég módosult. Az Ön által kiválasztott nyelvi változatot most készítik fordítóink.
Az oldal jelenleg a következő nyelveken olvasható.

Nem alkalmazandó.

Utolsó frissítés: 07/05/2021

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.