Öröklés

Németország

Tartalomszolgáltató:
Németország

ILLETÉKES BÍRÓSÁGOK/HATÓSÁGOK KERESÉSE

A lenti keresőeszköz segít megtalálni Önnek az(oka)t a bíróságo(ka)t/szerv(ek)et, amely(ek) illetékes(ek) az adott európai uniós jogi eszköz vonatkozásában. Figyelem: noha mindent megtettünk azért, hogy a rendszerben indított keresések a lehető legpontosabb találatokat eredményezzék, kivételes esetekben előfordulhat, hogy az illetékesség helytelen megállapítása miatt a keresés eredménye nem teljes.

Németország

Családjog – Öröklési ügyek


*kötelező választás

78. cikk a) pontja - a 45. cikk (1) bekezdésével összhangban benyújtott, végrehajthatóvá nyilvánítás iránti kérelmek és az ilyen kérelmekkel kapcsolatos határozatok ellen az 50. cikk (2) bekezdésével összhangban benyújtott fellebbezések elbírálására hatáskörrel rendelkező bíróságok vagy hatóságok neve és elérhetőségei

– tartományi bíróság (Landgericht)

– tartományi felsőbíróság (Oberlandesgericht)

78. cikk b) pontja - az 51. cikkben említett, a jogorvoslat tárgyában hozott határozat megtámadására vonatkozó eljárások

További jogorvoslat

– szövetségi Legfelsőbb Bíróság (Bundesgerichtshof – BGH)

78. cikk c) pontja - a 64. cikk alapján a bizonyítvány kiállítására hatáskörrel rendelkező hatóságokra vonatkozó releváns információk

  • Helyi bíróság (Amtsgericht)
  • Baden-Württemberg: A helyi bíróság mellett működő jegyzőség (Amtsnotariat)

78. cikk d) pontja - a 72. cikkben említett jogorvoslati eljárások

– tartományi felsőbíróság (Oberlandesgericht)

A jogorvoslat iránti kérelmet onnantól számított egy hónapon belül kell előterjeszteni, hogy a jogorvoslati kérelem előterjesztésére jogosult személy tudomást szerzett a határozatról. E határidő két hónapra hosszabbodik, amennyiben az érintett személy szokásos tartózkodási helye külföldön található. A jogorvoslati kérelmet írásban vagy a bíróságon írásban rögzített szóbeli nyilatkozat formájában kell előterjeszteni, és abban jogi és ténybeli kérdésekre egyaránt lehet hivatkozni. A jogorvoslati kérelmet automatikusan továbbítják a tartományi felsőbíróság részére. A tartományi felsőbíróság az ügyet maga bírálja el, vagy pedig azt visszautalja az alsóbb fokú bíróság elé, és e bíróságot a tartományi felsőbíróság álláspontjának figyelembevételével való határozathozatalra utasítja.

79. cikk - A 3. cikk (2) bekezdésében említett információkat tartalmazó jegyzék összeállítása és későbbi módosításai

Nem alkalmazandó.

Utolsó frissítés: 30/06/2023

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.