Öröklés

Görögország

Tartalomszolgáltató:
Görögország

ILLETÉKES BÍRÓSÁGOK/HATÓSÁGOK KERESÉSE

A lenti keresőeszköz segít megtalálni Önnek az(oka)t a bíróságo(ka)t/szerv(ek)et, amely(ek) illetékes(ek) az adott európai uniós jogi eszköz vonatkozásában. Figyelem: noha mindent megtettünk azért, hogy a rendszerben indított keresések a lehető legpontosabb találatokat eredményezzék, kivételes esetekben előfordulhat, hogy az illetékesség helytelen megállapítása miatt a keresés eredménye nem teljes.

Görögország

Családjog – Öröklési ügyek


*kötelező választás

78. cikk a) pontja - a 45. cikk (1) bekezdésével összhangban benyújtott, végrehajthatóvá nyilvánítás iránti kérelmek és az ilyen kérelmekkel kapcsolatos határozatok ellen az 50. cikk (2) bekezdésével összhangban benyújtott fellebbezések elbírálására hatáskörrel rendelkező bíróságok vagy hatóságok neve és elérhetőségei

A 45. cikk (1) bekezdésének értelmében a végrehajthatóvá nyilvánítás iránti kérelmek elbírálására a végrehajtással érintett fél lakóhelye szerinti körzetben található elsőfokú bíróság egyesbírája [Μονομελές Πρωτοδικείο] rendelkezik hatáskörrel. Amennyiben az érintett személy nem rendelkezik lakóhellyel, a tartózkodási hely irányadó; tartózkodási hely hiányában pedig az ország fővárosában működő elsőfokú bíróság egyesbírája jár el (a polgári perrendtartás 905. cikkének (1) bekezdése).

A 45. cikk (1) bekezdése szerinti kérelmek elbírálására annak a fellebbviteli bíróságnak az egyesbírája [Μονομελές Εφετείο] rendelkezik hatáskörrel, amelynek illetékességi területén a kérelmet első fokon elbíráló bíróság működik.

78. cikk b) pontja - az 51. cikkben említett, a jogorvoslat tárgyában hozott határozat megtámadására vonatkozó eljárások

Az 51. cikk szerinti fellebbezések tárgyában (a fellebbviteli bíróság egyesbírája által) hozott határozatokat a Legfelsőbb Bíróság [Άρειος Πάγος] előtt lehet megtámadni.

A végrehajthatóságot az elsőfokú bíróság egyesbírája állapítja meg a felek meghallgatása nélkül (a polgári perrendtartás 740–781. cikke).

A fellebbviteli bíróság egyesbírájának fent említett határozatával szembeni fellebbezéseket a fellebbviteli bíróság egyesbírája bírálja el kontradiktórius eljárásban (a polgári perrendtartás 524. cikke).

Ez a határozat a polgári perrendtartás 559. cikkében szereplő okok alapján helyezhető hatályon kívül.

78. cikk c) pontja - a 64. cikk alapján a bizonyítvány kiállítására hatáskörrel rendelkező hatóságokra vonatkozó releváns információk

Annak a járásnak a területén működő járási polgári bíróság [Ειρηνοδικείο], ahol a halál időpontjában az elhunyt lakóhelye volt; amennyiben az érintett személy nem rendelkezett lakóhellyel, a tartózkodási helye irányadó; tartózkodási hely hiányában pedig az ország fővárosában működő járási polgári bíróság rendelkezik hatáskörrel (a polgári perrendtartás 30. és 810. cikke).

78. cikk d) pontja - a 72. cikkben említett jogorvoslati eljárások

A. – Az öröklési bizonyítvány kiadását elrendelő határozattal szemben a rendelet 72. cikkének (1) bekezdése értelmében fellebbezésnek van helye, amelyet a járási polgári bíróság szerinti járás területén működő elsőfokú bíróság tanácsához [Πολυμελούς Πρωτοδικείου] kell benyújtani (a polgári perrendtartás 18. cikkével összefüggésben értelmezett 824. cikkének (1) bekezdése).

B. – Az öröklési bizonyítvány visszavonását elrendelő, azt érvénytelennek nyilvánító, módosító, vagy visszavonó határozattal szemben a rendelet 71. cikke, valamint 73. cikke (1) bekezdésének a) pontja értelmében fellebbezést csak harmadik fél nyújthat be a hagyatéki bírósághoz, amely annak a járásnak a területén működő járási polgári bíróság [Ειρηνοδικείο], ahol a halál időpontjában az elhunyt lakóhelye, vagy annak hiányában, tartózkodási helye volt; tartózkodási hely hiányában pedig az ország fővárosában működő járási bíróság rendelkezik hatáskörrel (a polgári perrendtartás 1965. cikkével összefüggésben értelmezett 823. és 824. cikke).

A fellebbviteli eljárás (fenti A. pont) vonatkozásában lásd a polgári perrendtartás 495–500., és 511–537. cikkét.

A harmadik fél által kezdeményezhető eljárás (fenti B. pont) vonatkozásában lásd a polgári perrendtartás 583–590. cikkét.

79. cikk - A 3. cikk (2) bekezdésében említett információkat tartalmazó jegyzék összeállítása és későbbi módosításai

Az öröklési ügyekben hatáskörrel rendelkező jogi szakemberek a közjegyzők.

A közjegyzők eljárása felett az igazságügyi hatóság (az elsőfokú bíróság illetékességi területén működő ügyész – Εισαγγελέα Πρωτοδικών) ellenőrzést gyakorol.

A közjegyzők nem javadalmazott köztisztviselők, akik jogosultak közokiratnak minősülő, fokozott bizonyító erejű, bizonyított keltezésű és végrehajtható okiratok készítésére.

Tevékenységük gyakorlása során a közjegyzők a jogszabályok alkalmazása által egyidejűleg védik az állam és a felek érdekeit, magas szintű egyetemi képzettséggel rendelkező jogászként jogbiztonságot nyújtanak az érintettek számára, és elejét veszik az esetleges pereskedésnek.

A közjegyzők és az általuk készített okiratok említett jellegzetességei jól mutatják, hogy a közjegyzők aktív és hatékony szerepet játszanak a megelőző jellegű igazságügyi feladatok ellátásában, és biztosítják az előttük megjelenő felek jogainak védelmét.

Utolsó frissítés: 11/01/2021

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.