Öröklés

Olaszország

Tartalomszolgáltató:
Olaszország

78. cikk a) pontja - a 45. cikk (1) bekezdésével összhangban benyújtott, végrehajthatóvá nyilvánítás iránti kérelmek és az ilyen kérelmekkel kapcsolatos határozatok ellen az 50. cikk (2) bekezdésével összhangban benyújtott fellebbezések elbírálására hatáskörrel rendelkező bíróságok vagy hatóságok neve és elérhetőségei

Fellebbviteli bíróság (corte d’appello)

Valamennyi fellebbviteli bíróság elérhetőségei megtalálhatók a következő címen: https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_4.wp. Kattintson a RICERCA gombra, majd válassza ki a „Corte d’Appello” lehetőséget a szűrőben a TIPO UFFICIO alatt (hagyja figyelmen kívül a többi mezőt).

78. cikk b) pontja - az 51. cikkben említett, a jogorvoslat tárgyában hozott határozat megtámadására vonatkozó eljárások

Legfelsőbb Semmítőszék (Corte Suprema di Cassazione)

Piazza Cavour

00193 Róma (RM)

Olaszország

Tel.: (+39) 06 68831

Fax: (+39) 06 6883423

Honlap http://www.cortedicassazione.it/

Helyi ünnepnap: június 29.

Az Olaszországban rendelkezésre álló eljárás a jogkérdésben való, megsemmisítés iránti fellebbezés (ricorso per cassazione).

78. cikk c) pontja - a 64. cikk alapján a bizonyítvány kiállítására hatáskörrel rendelkező hatóságokra vonatkozó releváns információk

Közjegyzők

A közjegyzők (notai) elérhetőségei megtalálhatók a következő címen: http://www.notariato.it/it/utilita/ricerca_notaio.jsp.

78. cikk d) pontja - a 72. cikkben említett jogorvoslati eljárások

A polgári perrendtartás 739. cikke szerinti „panasz” (reclamo).

a)

A közjegyző székhelye szerinti bíróság szerinti rendes bíróság (tribunale), háromtagú bírói tanácsban (in composizione collegiale) eljárva.

b)

Valamennyi rendes bíróság elérhetőségei (tribunali) megtalálhatók a következő címen: https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_4.wp. Kattintson a RICERCA gombra, majd válassza ki a „Tribunale” lehetőséget a szűrőben a TIPO UFFICIO alatt (hagyja figyelmen kívül a többi mezőt).

c)

A polgári perrendtartás 739. cikke szerinti panaszt kérelem útján kell benyújtani a rendes bírósághoz, amely gyorsított eljárásban, zárt ülésen (in camera di consiglio) dönt róla. A panaszt a kibocsátó hatóság határozatának közlésétől (comunicazione) számított tíz napos jogvesztő határidőn belül kell benyújtani amennyiben azt egy érintett fél ellen hozták. Egynél több fél esetében ezt a határidőt az értesítéstől (notificazione) kell számítani.

Utolsó frissítés: 08/01/2024

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.