Öröklés

Lettország

Tartalomszolgáltató:
Lettország

78. cikk a) pontja - a 45. cikk (1) bekezdésével összhangban benyújtott, végrehajthatóvá nyilvánítás iránti kérelmek és az ilyen kérelmekkel kapcsolatos határozatok ellen az 50. cikk (2) bekezdésével összhangban benyújtott fellebbezések elbírálására hatáskörrel rendelkező bíróságok vagy hatóságok neve és elérhetőségei

A külföldi bíróság határozata, amely a kibocsátása szerinti országban végrehajtható, Lettországban azt követően lesz végrehajtható, ha azt a hatályos eljárással összhangban Lettországban elismerik.

A 650/2012 rendelet szerinti végrehajthatóvá nyilvánítás iránti eljárást a polgári perrendtartás (Civilprocesa likuma) 77. fejezete szabályozza, amely a külföldi bíróságok határozatainak elismeréséről rendelkezik, kivéve, ha a vonatkozó egyezmény és rendeletek mást írnak elő. Ezért a 45. cikk (1) bekezdésével összhangban a végrehajthatóvá nyilvánítás iránti kérelem elbírálására a határozat végrehajtásának helye vagy az alperes bejelentett tartózkodási helye szerinti, vagy ilyen hely hiányában az alperes tényleges tartózkodási helye vagy székhelye szerinti kerületi vagy városi bíróság (rajona [pilsētas] tiesa) jogosult.

A kerületi vagy városi bíróságnak a külföldi bíróság határozatának elismeréséről vagy az elismerésének megtagadásáról szóló határozatával szemben jogorvoslati kérelem (blakus sūdzība) terjeszthető elő a regionális bíróság (apgabaltiesa) előtt, a regionális bíróság határozatával szemben pedig a jogorvoslati kérelmet a Legfelsőbb Bírósághoz (Augstākā tiesa) kell benyújtani.

A kerületi vagy városi bíróságok és a regionális bíróságok listája az alábbi linken keresztül érhető el: lett bírósági portál

78. cikk b) pontja - az 51. cikkben említett, a jogorvoslat tárgyában hozott határozat megtámadására vonatkozó eljárások

A kerületi vagy városi bíróságnak a külföldi bíróság határozatának elismeréséről vagy az elismerésének megtagadásáról szóló határozatával szemben jogorvoslati kérelem terjeszthető elő a regionális bíróság előtt, a regionális bíróság határozatával szemben pedig a jogorvoslati kérelmet a Legfelsőbb Bírósághoz kell benyújtani.

Az a fél az eljárásban, akinek a bejelentett tartózkodási helye Lettországban található, vagy ennek hiányában a tényleges tartózkodási helye vagy székhelye Lettországban található, a határozat egy példányának kézhezvételétől számított harminc napon belül nyújthat be jogorvoslati kérelmet. Az a fél az eljárásban, akinek a bejelentett tartózkodási helye, a tényleges tartózkodási helye vagy a székhelye Lettországon kívül található, a határozat egy példányának kézhezvételétől számított hatvan napon belül nyújthatja be a jogorvoslati kérelmét.

A lett bíróságok listája itt található: lett bírósági portál

78. cikk c) pontja - a 64. cikk alapján a bizonyítvány kiállítására hatáskörrel rendelkező hatóságokra vonatkozó releváns információk

Európai öröklési bizonyítványt bármely hites közjegyző (zvērināts notārs) kiállíthat, feltéve, hogy a 650/2012/EU rendelet 4., 7., 10. és 11. Cikke szerinti határon átnyúló öröklési ügyben Lettország rendelkezik joghatósággal.

A hites közjegyzők listája itt található: A közjegyzők honlapja

78. cikk d) pontja - a 72. cikkben említett jogorvoslati eljárások

Az érdekelt fél kérelmére az európai öröklési bizonyítványt kiállító hites közjegyző a bizonyítványt a 650/2012/EU rendelet 71. cikkével összhangban kijavíthatja, módosíthatja vagy visszavonhatja, valamint a szóban forgó rendelet 73. cikke szerint a bizonyítvány joghatásait fel is függesztheti.

Ennek érdekében a közjegyzőnek közjegyzői okiratot (notariāls akts) kell kiállítania a bizonyítvány kijavításáról, módosításáról, visszavonásáról vagy felfüggesztéséről, és erről haladéktalanul tájékoztatnia kell az összes olyan személyt, aki részére a bizonyítvány hiteles másolatát vagy a bizonyítvány kivonatát kiállították.

79. cikk - A 3. cikk (2) bekezdésében említett információkat tartalmazó jegyzék összeállítása és későbbi módosításai

A 650/2012/EU rendelet 3. cikkének (2) bekezdésével és a közjegyzőkről szóló törvény (Notariāta likums) 324.1 §-ával összhangban a határon átnyúló öröklési üggyel foglalkozó közjegyző a közjegyzőkről szóló törvény rendelkezéseit alkalmazza, kivéve, ha Lettországban közvetlenül alkalmazandó uniós jogszabály ettől eltérően rendelkezik.

Az öröklés megállapítása iránti kérelmet (mantošanas iesniegums) a közjegyzőkről szóló törvény 252. §-ában meghatározott területen tevékenykedő közjegyzőhöz kell benyújtani, amennyiben azonban az örökhagyó bejelentett tartózkodási helye vagy a hagyaték vagy a hagyaték nagyobbik részének helye nem ismert, a kérelem bármely hites közjegyző előtt előterjeszthető.

A határozat végrehajthatóvá nyilvánítása iránti eljárást a kerületi vagy városi bíróság előtt kell megindítani.

A hites közjegyzők listája itt található: A közjegyzők honlapja.

Utolsó frissítés: 27/05/2024

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.