Öröklés

Litvánia

Tartalomszolgáltató:
Litvánia

ILLETÉKES BÍRÓSÁGOK/HATÓSÁGOK KERESÉSE

A lenti keresőeszköz segít megtalálni Önnek az(oka)t a bíróságo(ka)t/szerv(ek)et, amely(ek) illetékes(ek) az adott európai uniós jogi eszköz vonatkozásában. Figyelem: noha mindent megtettünk azért, hogy a rendszerben indított keresések a lehető legpontosabb találatokat eredményezzék, kivételes esetekben előfordulhat, hogy az illetékesség helytelen megállapítása miatt a keresés eredménye nem teljes.

Litvánia

Családjog – Öröklési ügyek


*kötelező választás

78. cikk a) pontja - a 45. cikk (1) bekezdésével összhangban benyújtott, végrehajthatóvá nyilvánítás iránti kérelmek és az ilyen kérelmekkel kapcsolatos határozatok ellen az 50. cikk (2) bekezdésével összhangban benyújtott fellebbezések elbírálására hatáskörrel rendelkező bíróságok vagy hatóságok neve és elérhetőségei

Litvánia Fellebbviteli Bírósága (Lietuvos apeliacinis teismas)

Cím: Gedimino pr. 40/1, LT-01503 Vilnius, Litvánia

Tel.: (+370 70) 663 685

Fax: (+370 70) 663 060

E-mail: apeliacinis@apeliacinis.lt, apeliacinis@teismas.lt

78. cikk b) pontja - az 51. cikkben említett, a jogorvoslat tárgyában hozott határozat megtámadására vonatkozó eljárások

Litvánia Legfelsőbb Bírósága (Lietuvos Aukščiausiasis Teismas)

Cím: Gynėjų g. 6, LT-01109 Vilnius, Litvánia
Tel.: (+370 5) 2 616 466
Fax: (+370 5) 2 616 813
E-mail: lat@teismas.lt

Az eljárás olyan kasszációs fellebbezés, amelyet a semmítőszéki bírósági eljárásra vonatkozó nemzeti szabályok szerint nyújtanak be. A Litván Köztársaság polgári perrendtartásának (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodeksas) rendelkezései szerint, kasszációra csak az alábbi feltételek megléte esetén van lehetőség: (1) az anyagi vagy az eljárásjog szabályainak olyan megsértése, amelynek lényeges jelentősége van a jog egységes értelmezése és alkalmazása szempontjából, amennyiben ez a jogsértés jogellenes ítélet/határozat elfogadását eredményezhette; (2) a bíróság a megtámadott ítéletben/végzésben eltér a Litván Legfelsőbb Bíróság kialakult ítélkezési gyakorlatától; (3) a Litván Legfelsőbb Bíróság ítélkezési gyakorlata a vitatott jogkérdést illetően nem egységes. A kasszációs bíróság, anélkül, hogy túllépné a kasszációs fellebbezés korlátait, a megtámadott ítéleteket és/vagy végzéseket kizárólag a jogszabályok alkalmazása szempontjából ellenőrzi.

78. cikk c) pontja - a 64. cikk alapján a bizonyítvány kiállítására hatáskörrel rendelkező hatóságokra vonatkozó releváns információk

Az öröklés megnyílásának helyén működő közjegyző. Öröklési ügyekben a közjegyzők illetékességi területét a Litván Köztársaság igazságügyi minisztere határozza meg.

A közjegyzők naprakész listája, az elérhetőségeikre és az öröklési ügyekkel kapcsolatos illetékességi területükre vonatkozó naprakész információk megtalálhatók az interneten a következő címen: https://notarurumai.lt/notarai/pagal-darbuotojus

78. cikk d) pontja - a 72. cikkben említett jogorvoslati eljárások

A közjegyző működési helyén található helyi bíróság (apylinkės teismas).

A közjegyzői hivatásról szóló litván törvény (Notariato įstatymas) értelmében minden olyan érdekelt személynek, aki úgy véli, hogy a közjegyzői cselekmény elvégzése vagy annak megtagadása jogellenes volt, fellebbezési joga van annak a helynek a bírósága előtt, ahol a jegyző irodája található. A Litván Köztársaság polgári perrendtartása (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodeksas) értelmében a fellebbezés elmulasztása nem érinti a bírósághoz fordulás jogát a közjegyző jogellenes cselekményeiből eredő károk megtérítése érdekében. A közjegyzői cselekmények ellen fellebbezést legkésőbb azon naptól számított húsz napon belül lehet benyújtani, amikor a fellebbező tudomására jutott, vagy tudomására kellett volna, hogy jusson a megtámadott cselekmény vagy elutasítás, de legkésőbb a megtámadott cselekmény végrehajtásától számított kilencven napon belül. A közjegyzői cselekményekkel kapcsolatos ügyekben a bíróság végzést hoz. Ha helyt ad a fellebbezésnek, a bíróság megsemmisíti a közjegyzői eljárást, vagy utasítja a közjegyzőt az adott közjegyzői cselekmény végrehajtására. A közjegyzői eljárással kapcsolatos bírósági végzés ellen önálló fellebbezés nyújtható be a fellebbviteli bíróságon.

Helyi bíróságok kapcsolattartási adatai

Utolsó frissítés: 07/04/2023

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.