Öröklés

Hollandia

Tartalomszolgáltató:
Hollandia

78. cikk a) pontja - a 45. cikk (1) bekezdésével összhangban benyújtott, végrehajthatóvá nyilvánítás iránti kérelmek és az ilyen kérelmekkel kapcsolatos határozatok ellen az 50. cikk (2) bekezdésével összhangban benyújtott fellebbezések elbírálására hatáskörrel rendelkező bíróságok vagy hatóságok neve és elérhetőségei

A körzeti bíróság (rechtbank) ideiglenes intézkedés iránti kérelmek tárgyában eljáró bírája (voorzieningenrechter).

78. cikk b) pontja - az 51. cikkben említett, a jogorvoslat tárgyában hozott határozat megtámadására vonatkozó eljárások

A Legfelsőbb Bírósághoz (Hoge Raad) benyújtott felülvizsgálati kérelem (beroep in cassatie). A Legfelsőbb Bíróság az ügy tényállását nem vizsgálja felül. A Legfelsőbb Bíróság az első fellebbezést elbíráló bíróság (ebben az esetben a körzeti bíróság) által megállapított tényállás alapján jár el. A Legfelsőbb Bíróság ellenőrzi, hogy a bíróság helyesen értelmezte és alkalmazta-e a jogszabályokat, valamint, hogy az adott ítélet kellően és teljes egészében megalapozott-e. A felülvizsgálati eljárás célja a jogalkalmazás egységességének előmozdítása és biztosítása, a jogfejlődés és a jogvédelem előmozdítása.

78. cikk c) pontja - a 64. cikk alapján a bizonyítvány kiállítására hatáskörrel rendelkező hatóságokra vonatkozó releváns információk

Közjegyző (notaris). A különleges szakértelemmel rendelkező közjegyzők elérhetőségét a Királyi Közjegyzői Szakmai Szervezet (Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie, a továbbiakban: KNB) révén lehet megszerezni.

Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB)
Tel.: +31 70 3307111
Fax: +31 70 3602861
E-mail: info@knb.nl
PO Box 16020, 2500 BA Hága
Látogatási cím: Spui 184, 2511 BW Hága

78. cikk d) pontja - a 72. cikkben említett jogorvoslati eljárások

A körzeti bíróság kantoni bírája (kantonrechter). Az eljárás megindítására fellebbezési kérelem benyújtása útján kerül sor. A körzeti bíróság idézi az érdekelt feleket. Az érdekelt felek az eljárás kezdete előtt, illetve a bíró engedélyével az eljárás során nyújthatnak be fellebbezési ellenkérelmet. A keresettel szembeni védekezést a felek a tárgyaláson, szóban is előadhatják. A bíró a tárgyalás végén kitűzi az ítélet meghozatalának időpontját.

79. cikk - A 3. cikk (2) bekezdésében említett információkat tartalmazó jegyzék összeállítása és későbbi módosításai

Hollandiában nincs a rendelet 3. cikkének (2) bekezdésében említett hatóságnak megfelelő hatóság.

Utolsó frissítés: 13/05/2024

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.