Öröklés

Románia

Tartalomszolgáltató:
Románia

ILLETÉKES BÍRÓSÁGOK/HATÓSÁGOK KERESÉSE

A lenti keresőeszköz segít megtalálni Önnek az(oka)t a bíróságo(ka)t/szerv(ek)et, amely(ek) illetékes(ek) az adott európai uniós jogi eszköz vonatkozásában. Figyelem: noha mindent megtettünk azért, hogy a rendszerben indított keresések a lehető legpontosabb találatokat eredményezzék, kivételes esetekben előfordulhat, hogy az illetékesség helytelen megállapítása miatt a keresés eredménye nem teljes.

Románia

Családjog – Öröklési ügyek


*kötelező választás

78. cikk a) pontja - a 45. cikk (1) bekezdésével összhangban benyújtott, végrehajthatóvá nyilvánítás iránti kérelmek és az ilyen kérelmekkel kapcsolatos határozatok ellen az 50. cikk (2) bekezdésével összhangban benyújtott fellebbezések elbírálására hatáskörrel rendelkező bíróságok vagy hatóságok neve és elérhetőségei

Romániában az elismerés és a végrehajthatóvá nyilvánítás iránti kérelmeket a bíróságok bírálják el (a polgári perrendtartás 95. cikkének (1) bekezdése és 1098. cikke). Az elismerés és a végrehajthatóvá nyilvánítás iránti kérelmek tárgyában hozott határozatokkal szembeni fellebbezéseket a fellebbviteli bíróságok (curţi de apel) bírálják el (a polgári perrendtartásról szóló 134/2010. sz. törvény 96. cikkének (2) bekezdése).

78. cikk b) pontja - az 51. cikkben említett, a jogorvoslat tárgyában hozott határozat megtámadására vonatkozó eljárások

További fellebbezés a Legfelsőbb Bírósághoz és Semmítőszékhez (Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie) nyújtható be (a polgári perrendtartás 97. cikkének (1) bekezdése).

A Legfelsőbb Bíróság címe: Strada Batiștei No 25, Sector 2, Bukarest (irányítószám: 020934).

78. cikk c) pontja - a 64. cikk alapján a bizonyítvány kiállítására hatáskörrel rendelkező hatóságokra vonatkozó releváns információk

Közjegyző vagy a bíróság

A Románia uniós csatlakozásának időpontjától a közösségi jogszabályok alkalmazásához szükséges egyes intézkedésekről szóló 119/2006. sz. sürgősségi kormányrendelet kiegészítéséről, valamint a közjegyzőkről és a közjegyzői tevékenységről szóló 36/1995. sz. törvény módosításáról és kiegészítéséről szóló 206/2016. sz. törvény I. cikkének (6) bekezdése értelmében:

„A 650/2012/EU rendelet VI. fejezetével összhangban, az európai öröklési bizonyítványt a rendelet 63. cikkének (1) bekezdésében említett bármely személy kérelmére az a közjegyző állítja ki, aki a bizonyítványt kiállította, vagy akinek az irattárában a bizonyítvány található. Ha az öröklési bizonyítványt kiállító közjegyző irattára a román jogszabályokkal összhangban a Közjegyzői Kamaránál található, az európai öröklési bizonyítványt a kamara végrehajtó bizottságának elnöke által erre a célra kijelölt közjegyző állítja ki.” [a 206/2016. sz. törvény 3. cikkének (1) bekezdése].

A közjegyzőirodák neve és elérhetősége a román Közjegyzői Kamara honlapján található: http://www.uniuneanotarilor.ro/?p=2.2.3&lang=ro.

Ha az örökös személyét, a hagyaték nagyságát és/vagy az örökösök öröklésből eredő jogainak és kötelezettségeinek terjedelmét bíróság állapította meg, az európai öröklési bizonyítványt a határozatot hozó bíróság állítja ki.

78. cikk d) pontja - a 72. cikkben említett jogorvoslati eljárások

A 650/2012/EU rendelet 72. cikke alapján benyújtott jogorvoslati kérelmeket az európai öröklési bizonyítványt kiállító, helyesbítő, módosító vagy visszavonó, illetve a bizonyítvány joghatásait felfüggesztő bíróság bírálja el, vagy adott esetben az a járásbíróság, amelynek illetékességi területén a közjegyző irodája található. A jogorvoslati kérelem tárgyában hozott ítélet ellen csak fellebbezésnek van helye [a 206/2016. sz. törvény 5. cikkének (1) bekezdése].

Az európai öröklési bizonyítvány helyesbítésére, módosítására és visszavonására irányuló kérelmek elbírálása a kibocsátó – az adott ügy függvényében a közjegyző vagy a bíróság – hatáskörébe tartozik (a 206/2016. sz. törvény I. cikkének (6) bekezdése, 5. cikkének (1) bekezdése).

79. cikk - A 3. cikk (2) bekezdésében említett információkat tartalmazó jegyzék összeállítása és későbbi módosításai

Nem alkalmazandó.

Utolsó frissítés: 16/02/2024

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.