Öröklés

Szlovákia

Tartalomszolgáltató:
Szlovákia

78. cikk a) pontja - a 45. cikk (1) bekezdésével összhangban benyújtott, végrehajthatóvá nyilvánítás iránti kérelmek és az ilyen kérelmekkel kapcsolatos határozatok ellen az 50. cikk (2) bekezdésével összhangban benyújtott fellebbezések elbírálására hatáskörrel rendelkező bíróságok vagy hatóságok neve és elérhetőségei

A rendelet 45. cikkének (1) bekezdése szerint a végrehajthatóvá nyilvánítás iránti kérelmek tekintetében a járási bíróságok (okresný súdy) rendelkeznek hatáskörrel és illetékességgel.

A rendelet 45. cikkének (1) bekezdése szerinti végrehajthatóvá nyilvánítás iránti kérelmek tárgyában hozott határozat elleni jogorvoslat tekintetében az 50. cikk (2) bekezdése értelmében a megyei bíróságok (krajský súdy) rendelkeznek hatáskörrel és illetékességgel. A fellebbezést azon járási bíróságon (okresný súd) keresztül kell benyújtani, amelynek a határozata ellen a fellebbezést benyújtják.

78. cikk b) pontja - az 51. cikkben említett, a jogorvoslat tárgyában hozott határozat megtámadására vonatkozó eljárások

Az 51. cikk értelmében a jogorvoslat tárgyában hozott határozatra vonatkozó jogorvoslati lehetőség a felülvizsgálat (dovolanie). A felülvizsgálatról (dovolanie) a szlovák Köztársaság Legfelsőbb Bírósága (Najvyšší súd Slovenskej republiky) határoz és a kérelmet azon járási bíróságon (okresný súd) keresztül kell benyújtani, amely első fokon hozott határozatot. A felülvizsgálat (dovolanie) nem csak a fellebbviteli bíróság határozatának jogi hibáira vonatkozhat.

78. cikk c) pontja - a 64. cikk alapján a bizonyítvány kiállítására hatáskörrel rendelkező hatóságokra vonatkozó releváns információk

A 64. cikk szerint bizonyítvány kiállítására hatáskörrel rendelkező hatóságok a következők:

  • a bíróság által kijelölt közjegyző (notár poverený súdom) – az öröklési eljárás jogerős lezárását megelőzően, továbbá azt követően is.

78. cikk d) pontja - a 72. cikkben említett jogorvoslati eljárások

A 72. cikk szerinti jogorvoslati eljárások:

  • a fellebbezést az európai öröklési bizonyítvány kézbesítését követő 15 napon belül kell benyújtani az öröklési eljárás lefolytatására a közjegyzőt kijelölő járási bíróságon. A fellebbezésnek halasztó hatálya van. Az európai öröklési bizonyítvány elleni fellebbezéseket a járási bíróságok (okresné súdy) bírálják el.

79. cikk - A 3. cikk (2) bekezdésében említett információkat tartalmazó jegyzék összeállítása és későbbi módosításai

– A Szlovák Köztársaságban nem léteznek a 3. cikk (2) bekezdése szerinti egyéb hatóságok és jogi szakemberek.

Utolsó frissítés: 09/04/2024

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.