Öröklés

Szlovénia

Tartalomszolgáltató:
Szlovénia

ILLETÉKES BÍRÓSÁGOK/HATÓSÁGOK KERESÉSE

A lenti keresőeszköz segít megtalálni Önnek az(oka)t a bíróságo(ka)t/szerv(ek)et, amely(ek) illetékes(ek) az adott európai uniós jogi eszköz vonatkozásában. Figyelem: noha mindent megtettünk azért, hogy a rendszerben indított keresések a lehető legpontosabb találatokat eredményezzék, kivételes esetekben előfordulhat, hogy az illetékesség helytelen megállapítása miatt a keresés eredménye nem teljes.

Szlovénia

Családjog – Öröklési ügyek


*kötelező választás

78. cikk a) pontja - a 45. cikk (1) bekezdésével összhangban benyújtott, végrehajthatóvá nyilvánítás iránti kérelmek és az ilyen kérelmekkel kapcsolatos határozatok ellen az 50. cikk (2) bekezdésével összhangban benyújtott fellebbezések elbírálására hatáskörrel rendelkező bíróságok vagy hatóságok neve és elérhetőségei

A kerületi bíróságok (okrožna sodišča (tbsz) okrožno sodišče (esz)) illetékesek arra, hogy elbírálják a végrehajthatóvá nyilvánítás iránti kérelmeket a 45. cikk (1) bekezdése alapján.

A kerületi bíróságok listája itt található.

A kerületi bíróságok illetékesek arra, hogy eljárjanak a fentnevezett kérelmekre vonatkozó határozatokkal kapcsolatos jogorvoslati ügyekben az 50. cikk (2) bekezdése alapján.

A kerületi bíróságok listája itt található.

78. cikk b) pontja - az 51. cikkben említett, a jogorvoslat tárgyában hozott határozat megtámadására vonatkozó eljárások

Az érintettek fellebbezést (pritožba) nyújthatnak be kerületi bíróság végrehajthatóvá nyilvánítással szemben emelt kifogással kapcsolatos határozata ellen. Az említett fellebbezést a megtámadott határozat kézbesítésétől számított 30 napon belül kell benyújtani. A fellebbezést a kerületi bíróságnál kell benyújtani, amely azt továbbítja a Szlovén Köztársaság Legfelsőbb Bíróságához (Vrhovno sodišče Republike Slovenije). A fellebbezést kézbesítik az ellenérdekelt félnek, akinek 30 napon belül kell választ adnia. A fellebbezésről szóló döntést a Legfelsőbb Bíróság hozza.

Vrhovno sodišče RS
Tavčarjeva 9
1000 Ljubljana

tel.: (01) 366 44 44
fax.: (01) 366 43 01
e-mail: urad.vsrs@sodisce.si

78. cikk c) pontja - a 64. cikk alapján a bizonyítvány kiállítására hatáskörrel rendelkező hatóságokra vonatkozó releváns információk

Az európai öröklési bizonyítványt a helyi bíróság (okrajno sodišče (esz) okrajna sodišča (tbsz)) állítja ki, amely hagyatéki eljárások során határoz.

A szlovén helyi bíróságok listája itt található.

78. cikk d) pontja - a 72. cikkben említett jogorvoslati eljárások

Mindenki, aki európai öröklési bizonyítványt igényelhet, fellebbezést nyújthat be az alábbi határozatok ellen: az európai öröklési bizonyítvány iránti kérelemmel kapcsolatos bírósági határozat; az európai öröklési bizonyítványt helyesbítő bírósági határozat; az európai öröklési bizonyítványt módosító bírósági határozat; az európai öröklési bizonyítványt megsemmisítő bírósági határozat; A fellebbezést a hagyatéki eljárás során kell benyújtani, azaz annál a bíróságnál, amelyik az örökléssel kapcsolatos határozatot hozta, a határozat kézbesítésétől számított 30 napon belül. A fellebbezés nem vezet a határozat végrehajtásának felfüggesztéséhez.

A bíróság, amelynél fellebbezést nyújtottak be, kizárólag új határozat meghozatalával módosíthatja vagy vonhatja vissza a korábbi határozatát. Amennyiben ezt nem teszi meg, a fellebbezést határozathozatal céljából felsőbb bírósághoz (višje sodišče (esz) višja sodišča (tsz)) utalhatja.

A felsőbb bíróságok listája itt található.

79. cikk - A 3. cikk (2) bekezdésében említett információkat tartalmazó jegyzék összeállítása és későbbi módosításai

A Szlovén Köztársaságban a bíróságok kizárólagos hatáskörrel rendelkeznek az örökléssel kapcsolatos ügyek tekintetében, azaz a rendelet 3. cikkének (2) bekezdése értelmében nincs egyéb olyan öröklési ügyekben hatáskörrel rendelkező hatóság és jogi szakember, amely/aki igazságszolgáltatási feladatot látna el, vagy igazságügyi hatóság felhatalmazása alapján vagy igazságügyi hatóság ellenőrzése alatt járna el.

Utolsó frissítés: 06/06/2019

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.