Öröklés

Spanyolország

Tartalomszolgáltató:
Spanyolország

ILLETÉKES BÍRÓSÁGOK/HATÓSÁGOK KERESÉSE

A lenti keresőeszköz segít megtalálni Önnek az(oka)t a bíróságo(ka)t/szerv(ek)et, amely(ek) illetékes(ek) az adott európai uniós jogi eszköz vonatkozásában. Figyelem: noha mindent megtettünk azért, hogy a rendszerben indított keresések a lehető legpontosabb találatokat eredményezzék, kivételes esetekben előfordulhat, hogy az illetékesség helytelen megállapítása miatt a keresés eredménye nem teljes.

Spanyolország

Családjog – Öröklési ügyek


*kötelező választás

78. cikk a) pontja - a 45. cikk (1) bekezdésével összhangban benyújtott, végrehajthatóvá nyilvánítás iránti kérelmek és az ilyen kérelmekkel kapcsolatos határozatok ellen az 50. cikk (2) bekezdésével összhangban benyújtott fellebbezések elbírálására hatáskörrel rendelkező bíróságok vagy hatóságok neve és elérhetőségei

A végrehajthatóság megállapítása iránti kérelem elbírálására annak a félnek a lakóhelye szerinti elsőfokú bíróság (Juzgado de Primera Instancia) rendelkezik joghatósággal, akire a határozat elismerése vagy végrehajtása iránti kérelem vonatkozik, vagy pedig azon végrehajtási hely szerinti elsőfokú bíróság, ahol a határozatot alkalmazni kell.

A polgári eljárásról szóló 1/2000 törvény (Ley de Enjuiciamiento Civil) huszonhatodik záró rendelkezésének 2. szabálya, amint azt a polgári ügyekben folytatott igazságügyi együttműködésről szóló 29/2015 törvény (Ley de Cooperación Jurídica Internacional) második záró rendelkezése megfogalmazta.

A határozatokkal szemben jogorvoslat terjeszthető elő. A jogorvoslatok elbírálására a tartományi bíróság (Audiencia Provincial) rendelkezik joghatósággal.

A polgári eljárásról szóló 1/2000 törvény huszonhatodik záró rendelkezésének 5. szabálya, amint azt a polgári ügyekben folytatott igazságügyi együttműködésről szóló 29/2015 törvény második záró rendelkezése megfogalmazta.

78. cikk b) pontja - az 51. cikkben említett, a jogorvoslat tárgyában hozott határozat megtámadására vonatkozó eljárások

A jogorvoslat tárgyában hozott határozat megtámadására vonatkozó eljárások a szóban forgó törvény alapján a következők: rendkívüli jogorvoslati kérelem eljárási szabálysértés miatt (recurso extraordinario por infracción procesal) és semmisségi panasz (recurso de casación).

A polgári eljárásról szóló 1/2000 törvény huszonhatodik záró rendelkezésének 5. szabálya, amint azt a polgári ügyekben folytatott igazságügyi együttműködésről szóló 29/2015 törvény második záró rendelkezése megfogalmazta.

78. cikk c) pontja - a 64. cikk alapján a bizonyítvány kiállítására hatáskörrel rendelkező hatóságokra vonatkozó releváns információk

Az egyes ügyekben a bizonyítványt az illetékes bíróság vagy közjegyző állítja ki.

a) A bíróság által kiállított európai öröklési bizonyítványt a 650/2012/EU rendelet 67. cikke alapján önálló végzésben (mediante providencia) bocsátják ki a szóban forgó rendelet 65. cikkének (2) bekezdésében hivatkozott formanyomtatványon benyújtott bizonyítvány iránti kérelem alapján.

Az európai öröklési bizonyítvány kiállítására az öröklés tárgyában eljárt, illetve eljáró bíróság rendelkezik joghatósággal. A kérelmező kap egy példányt a kiállított bizonyítványból.

b) Erre irányuló kérelem esetén az öröklést részben vagy egészben megállapító illetékes közjegyző, vagy, adott esetben, a jogi képviselő vagy a helyettese felel a 650/2012/EU rendelet 62. cikke szerinti bizonyítvány kiállításáért a szóban forgó rendelet 67. cikkében hivatkozott formanyomtatvány felhasználásával.

A polgári eljárásról szóló 1/2000 törvény huszonhatodik záró rendelkezésének 11. és 14. szabálya, amint azt a polgári ügyekben folytatott igazságügyi együttműködésről szóló 29/2015 törvény második záró rendelkezése megfogalmazta.

78. cikk d) pontja - a 72. cikkben említett jogorvoslati eljárások

a) Az európai öröklési bizonyítvány módosítására, visszavonására vagy a bíróság általi kiállításának megtagadására irányuló eljárás tekintetében önálló határozatot (mediante auto) kell hozni, amely ugyanazon bíróság (en única instancia) előtt kezdeményezett felülvizsgálat (recurso de reposición) útján támadható meg.

b) Amennyiben a közjegyző megtagadja az európai öröklési bizonyítvány kijavítását, módosítását, visszavonását vagy kiállítását, a közjegyző székhelye szerint illetékes elsőfokú bíróság előtt felülvizsgálat kezdeményezhető, amelyet egyszerűsített szóbeli eljárás (trámites del juicio verbal) keretében folytatnak le.

A polgári eljárásról szóló 1/2000 törvény huszonhatodik záró rendelkezésének 12., 13., 15. és 16. szabálya, amint azt a polgári ügyekben folytatott igazságügyi együttműködésről szóló 29/2015 törvény második záró rendelkezése megfogalmazta.

79. cikk - A 3. cikk (2) bekezdésében említett információkat tartalmazó jegyzék összeállítása és későbbi módosításai

A jegyzék a közjegyzőket tartalmazza, akik felveszik a törvényes örökösök nyilatkozatát, eljárnak a bíróhoz benyújtandó beadványok esetén, ellenőrzik, felnyitják és közjegyzőileg hitelesítik a lezárt, holografikus vagy szóbeli végrendeleteket, valamint elkészítik a hagyatéki leltárt.

A közjegyzőkről szóló törvény (Ley del Notariado) 55., 56., 57–65., 67. és 68. cikke, amint azt a peren kívüli eljárásokról szóló, 2015. július 2-i 15/2015 törvény (Ley de la Jurisdicción Voluntaria) tizenegyedik záró rendelkezése megfogalmazta.

Utolsó frissítés: 26/02/2024

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.