Paveldėjimas

Kipras

Turinį pateikė
Kipras

KOMPETENTINGŲ TEISMŲ IR INSTITUCIJŲ PAIEŠKA

Ši paieškos priemonė jums padės nustatyti, į kokių teismų arba institucijų kompetencijos sritį patenka konkretus Europos teisės aktas. Atkreipiame jūsų dėmesį į tai, kad nors buvo padaryta viskas stengiantis užtikrinti rezultatų tikslumą, vis dėlto gali pasitaikyti išimtinių atvejų, kai kompetencijos nustatyti nepavyks.

Kipras

Šeimos teisė. Paveldėjimo bylos.


*būtina nurodyti

78 straipsnio a punktas. - teismų ar institucijų, kurios turi kompetenciją nagrinėti prašymus dėl teismo sprendimo paskelbimo vykdytinu pagal 45 straipsnio 1 dalį bei skundus dėl teismo sprendimų dėl tokių prašymų pagal 50 straipsnio 2 dalį, pavadinimus ir kontaktinius duomenis

Kompetentingi teismai yra apylinkės teismai.

  • Nikosijos apylinkės teismas

Adresas: Charalambou Mouskou, 1405 Nicosia, Cyprus

Tel.: (+357) 22865518

Faksas: (+357) 22304212/22805330

E. paštas: chief.reg@sc.judicial.gov.cy

  • Limasolio apylinkės teismas

Adresas: Leoforos Lordou Vyronos 8, P.O. Box 54619, 3726 Limassol, Cyprus

Tel.: (+357) 25806100/25806128

Faksas: (+357) 25305311

E. paštas: chief.reg@sc.judicial.gov.cy

  • Larnakos apylinkės teismas

Adresas: Leoforos Artemidos, 6301 Larnaca P.O. Box 40107, Cyprus

Tel.: (+357) 24802721

Faksas: (+357) 24802800

E. paštas: chief.reg@sc.judicial.gov.cy

  • Pafo apylinkės teismas

Adresas: Corner of Neofytou and Nikou Nikolaïdi, 8100 Paphos, P.O. Box 60007, Cyprus

Tel.: (+357) 26802601

Faksas: (+357) 26306395

E. paštas: chief.reg@sc.judicial.gov.cy

  • Famagustos apylinkės teismas

Adresas: Sotiras 2, Megaro Tzivani, 5286 Paralimni, Cyprus

Tel.: (+357) 23730950/23742075

Faksas: (+357) 23741904

E. paštas: chief.reg@sc.judicial.gov.cy

78 straipsnio b punktas. - teismo sprendimo dėl skundo ginčijimo tvarka, nurodyta 51 straipsnyje

Kipro teisėje nenumatyta procedūra, pagal kurią būtų galima užginčyti Aukščiausiojo Teismo (Anótato Dikastírio) priimtą sprendimą dėl tokio apeliacinio skundo.

Tačiau jeigu teismo sprendimo paskelbimas vykdytinu yra užginčijamas pateikiant prašymą dėl prerogatyvinės nutarties (pronomiakó éntalma), kurį nagrinėja Aukščiausiojo Teismo teisėjas, dėl šio teisėjo sprendimo gali būti pateiktas apeliacinis skundas (éfesi), kaip ir civilinių bylų atveju.

Bet kokiu atveju, jeigu pareiškiama, kad buvo pažeistos žmogaus teisės, Europos Žmogaus Teisių Teismui Strasbūre gali būti pateikta individuali peticija.

78 straipsnio c punktas. - atitinkamą informaciją apie institucijas, kompetentingas išduoti pažymėjimą pagal 64 straipsnį

Europos paveldėjimo pažymėjimą išduodanti institucija yra teritorinę jurisdikciją turintis apylinkės teismas (Eparchiakó Dikastírio), kaip nurodyta pirmiau dėl atvejų, kai pateikiamas prašymas paskelbti teismo sprendimą vykdytinu.

78 straipsnio d punktas. - apie 72 straipsnyje nurodytas teisių gynimo priemones

Norint, kad pažymėjimą išduodanti institucija, t. y. apylinkės teismas, peržiūrėtų sprendimą dėl pažymėjimo išdavimo, vadovaujantis civilinio proceso taisyklėmis (Thesmoí Politikís Dikonomías) galima pateikti apeliacinį skundą Aukščiausiajam Teismui.

Aukščiausiasis Teismas gali išimties tvarka suteikti leidimą pateikti prašymą dėl prerogatyvinės nutarties; tokiu atveju galioja pirmiau nurodytos tos pačios nuostatos.

79 straipsnis - 3 straipsnio 2 dalyje nurodyto informacijos sąrašo nustatymas ir vėlesnis keitimas

Vienintelė institucija, vykdanti teismines funkcijas arba veikianti pagal teisminės institucijos suteiktus įgaliojimus arba veikianti prižiūrint teisminei institucijai, remiantis Palikimo administravimo įstatymo 13 skirsniu (189 skyrius) yra kiekvieno apylinkės teismo posėdžių sekretorius (protokollitís). Tačiau nėra įvykdytos su šia kompetencija susijusios sąlygos, nustatytos reglamento 3 straipsnio 2 dalyje, todėl teismo posėdžių sekretorius nėra laikomas „teismu“, kaip nustatyta tame reglamente.

Atsižvelgiant į reglamento 3 straipsnio 1 dalies g punkto sąvokos „teismo sprendimas“ apibrėžtį, vienintelė teismo posėdžių sekretoriaus kompetencija, atitinkanti visas 3 straipsnio 2 dalies sąlygas, yra nustatyti prašymų tvarkymo ir paveldėjimo bylos nagrinėjimo išlaidas, taigi naudodamasis šia kompetencija teismo posėdžių sekretorius atitinka „teismą“ ta prasme, kaip nustatyta reglamente.

Paskutinis naujinimas: 04/03/2024

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.