Paveldėjimas

Estija

Turinį pateikė
Estija

KOMPETENTINGŲ TEISMŲ IR INSTITUCIJŲ PAIEŠKA

Ši paieškos priemonė jums padės nustatyti, į kokių teismų arba institucijų kompetencijos sritį patenka konkretus Europos teisės aktas. Atkreipiame jūsų dėmesį į tai, kad nors buvo padaryta viskas stengiantis užtikrinti rezultatų tikslumą, vis dėlto gali pasitaikyti išimtinių atvejų, kai kompetencijos nustatyti nepavyks.

Estija

Šeimos teisė. Paveldėjimo bylos.


*būtina nurodyti

78 straipsnio a punktas. - teismų ar institucijų, kurios turi kompetenciją nagrinėti prašymus dėl teismo sprendimo paskelbimo vykdytinu pagal 45 straipsnio 1 dalį bei skundus dėl teismo sprendimų dėl tokių prašymų pagal 50 straipsnio 2 dalį, pavadinimus ir kontaktinius duomenis

Estijoje apygardų teismų kompetencijai priklauso nagrinėti prašymus paskelbti teismo sprendimą vykdytinu pagal reglamento 45 straipsnio 1 dalį. Estijoje yra keturi apygardų teismai: Harju, Pernu, Taru ir Virju apygardų teismai. Kontaktiniai apygardų teismų duomenys pateikti teismų interneto svetainėje.

Estijoje apylinkių teismų kompetencijai priklauso nagrinėti skundus dėl teismo sprendimų dėl prašymų paskelbti teismo sprendimą vykdytinu pagal reglamento 50 straipsnio 2 dalį. Estijoje yra du apylinkių teismai: Talino apylinkės teismas ir Tartu apylinkės teismas. Kontaktiniai apylinkių teismų duomenys pateikti teismų interneto svetainėje.

Skundai apylinkių teismams pateikiami apygardos teisme, kurio sprendimas ginčijamas apeliaciniame skunde.

Talino apylinkės teismas, kaip antrosios instancijos teismas, nagrinėja apeliacinius skundus dėl Harju ir Pernu apygardų teismų sprendimų. Tartu apylinkės teismas, kaip antrosios instancijos teismas, nagrinėja apeliacinius skundus dėl Tartu ir Virju apygardų teismų sprendimų.

78 straipsnio b punktas. - teismo sprendimo dėl skundo ginčijimo tvarka, nurodyta 51 straipsnyje

Estijoje šis procesas priklauso Aukščiausiojo Teismo kompetencijai. Apylinkės teismo sprendimas gali būti užginčytas pateikus apeliacinį skundą Aukščiausiajam Teismui. Apeliacinis skundas dėl sprendimo gali būti grindžiamas tik tuo, kad priimdamas sprendimą apylinkės teismas neteisingai pritaikė materialinės teisės nuostatą arba iš esmės pažeidė procesinės teisės nuostatą ir dėl šio fakto teismas galėjo priimti neteisingą sprendimą.

Kontaktiniai duomenys pateikti Aukščiausiojo Teismo interneto svetainėje.

78 straipsnio c punktas. - atitinkamą informaciją apie institucijas, kompetentingas išduoti pažymėjimą pagal 64 straipsnį

Estijoje Europos paveldėjimo pažymėjimus išduoda notarai pagal reglamento 64 straipsnį. Naujausi visų Estijoje paskirtų notarų kontaktiniai duomenys pateikti Notarų rūmų interneto svetainėje arba juos galima rasti pasinaudojus funkcijos sąsaja „Rasti notarą“.

78 straipsnio d punktas. - apie 72 straipsnyje nurodytas teisių gynimo priemones

Estijoje šis procesas priklauso apygardų teismams.

Siekiant užginčyti notaro išduotą Europos paveldėjimo pažymėjimą, apygardos teismui, kurio jurisdikcijai priklauso Europos paveldėjimo pažymėjimą išdavęs notaras, reikia pateikti skundą. Apygardos teismas dėl skundo priima sprendimą.

Apygardos teismo sprendimą galima apskųsti apylinkės teismui, o apylinkės teismo sprendimą dėl apeliacinio skundo savo ruožtu galima apskųsti Aukščiausiajam Teismui.

79 straipsnis - 3 straipsnio 2 dalyje nurodyto informacijos sąrašo nustatymas ir vėlesnis keitimas

Estijoje tokių institucijų nėra.

Paskutinis naujinimas: 29/03/2022

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.