Paveldėjimas

Vokietija

Turinį pateikė
Vokietija

KOMPETENTINGŲ TEISMŲ IR INSTITUCIJŲ PAIEŠKA

Ši paieškos priemonė jums padės nustatyti, į kokių teismų arba institucijų kompetencijos sritį patenka konkretus Europos teisės aktas. Atkreipiame jūsų dėmesį į tai, kad nors buvo padaryta viskas stengiantis užtikrinti rezultatų tikslumą, vis dėlto gali pasitaikyti išimtinių atvejų, kai kompetencijos nustatyti nepavyks.

Vokietija

Šeimos teisė. Paveldėjimo bylos.


*būtina nurodyti

78 straipsnio a punktas. - teismų ar institucijų, kurios turi kompetenciją nagrinėti prašymus dėl teismo sprendimo paskelbimo vykdytinu pagal 45 straipsnio 1 dalį bei skundus dėl teismo sprendimų dėl tokių prašymų pagal 50 straipsnio 2 dalį, pavadinimus ir kontaktinius duomenis

- Apygardos teismas (vok. Landgericht)

- Aukštesnysis apygardos teismas (Oberlandesgericht)

78 straipsnio b punktas. - teismo sprendimo dėl skundo ginčijimo tvarka, nurodyta 51 straipsnyje

Apeliacinis skundas

- Federalinis Aukščiausiasis Teismas (Bundesgerichtshof )

78 straipsnio c punktas. - atitinkamą informaciją apie institucijas, kompetentingas išduoti pažymėjimą pagal 64 straipsnį

  • Apylinkės teismas (Amtsgericht)
  • Badeno-Viurtembergo apylinkės notariatas (Amtsnotariat)

78 straipsnio d punktas. - apie 72 straipsnyje nurodytas teisių gynimo priemones

- Aukštesnysis apygardos teismas (Oberlandesgericht)

Apeliacinis skundas turi būti paduodamas per vieną mėnesį nuo dienos, kurią apeliacinio skundo teisę turintis asmuo informuojamas apie sprendimą. Jeigu asmens įprastinė gyvenamoji vieta yra užsienyje, šis terminas pratęsiamas iki dviejų mėnesių. Apeliacinis skundas turi būti paduodamas raštu arba padarant žodinį pareiškimą, kuris įrašomas į teismo protokolą, be to, skunde galima kelti tiek teisės, tiek fakto klausimus. Apeliacinis skundas automatiškai perduodamas aukštesniajam apygardos teismui. Aukštesnysis apygardos teismas pats gali nagrinėti bylą arba grąžinti ją žemesnės instancijos teismui, nurodydamas nagrinėti bylą atsižvelgiant į aukštesniojo apygardos teismo nuomonę.

79 straipsnis - 3 straipsnio 2 dalyje nurodyto informacijos sąrašo nustatymas ir vėlesnis keitimas

Netaikoma

Paskutinis naujinimas: 30/06/2023

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.