Paveldėjimas

Vengrija

Turinį pateikė
Vengrija

78 straipsnio a punktas. - teismų ar institucijų, kurios turi kompetenciją nagrinėti prašymus dėl teismo sprendimo paskelbimo vykdytinu pagal 45 straipsnio 1 dalį bei skundus dėl teismo sprendimų dėl tokių prašymų pagal 50 straipsnio 2 dalį, pavadinimus ir kontaktinius duomenis

Apylinkės teismas įsikūręs apygardos teismo buveinėje; o Budapešte – Budos centriniame apylinkės teisme; apeliacinius skundus nagrinėja apygardų teismai, o Budapešte – Budapešto sostinės apygardos teismas (teismų pavadinimai ir adresai).

78 straipsnio b punktas. - teismo sprendimo dėl skundo ginčijimo tvarka, nurodyta 51 straipsnyje

Prašymus peržiūrėti sprendimus nagrinėja Vengrijos kurija (Aukščiausiasis Teismas) sprendimų peržiūros proceso metu.

78 straipsnio c punktas. - atitinkamą informaciją apie institucijas, kompetentingas išduoti pažymėjimą pagal 64 straipsnį

Kompetenciją išduoti pažymėjimą turinčios institucijos:

–          teismai, kaip nurodyta 3 straipsnio 2 dalyje: apylinkių teismai

–      kitos institucijos, kurių kompetencijai pagal nacionalinę teisę priklauso paveldėjimo bylos: civilinės teisės notarai

78 straipsnio d punktas. - apie 72 straipsnyje nurodytas teisių gynimo priemones

Prašymus dėl teisių gynimo priemonių nagrinėja apygardų teismai, o Budapešte – Budapešto‑ sostinės apygardos teismas (teismų pavadinimai ir adresai).

79 straipsnis - 3 straipsnio 2 dalyje nurodyto informacijos sąrašo nustatymas ir vėlesnis keitimas

Vengrijoje „kitos institucijos ir teisės specialistai“ yra civilinės teisės notarai.

Paskutinis naujinimas: 02/01/2024

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.