Paveldėjimas

Liuksemburgas

Turinį pateikė
Liuksemburgas

KOMPETENTINGŲ TEISMŲ IR INSTITUCIJŲ PAIEŠKA

Ši paieškos priemonė jums padės nustatyti, į kokių teismų arba institucijų kompetencijos sritį patenka konkretus Europos teisės aktas. Atkreipiame jūsų dėmesį į tai, kad nors buvo padaryta viskas stengiantis užtikrinti rezultatų tikslumą, vis dėlto gali pasitaikyti išimtinių atvejų, kai kompetencijos nustatyti nepavyks.

Liuksemburgas

Šeimos teisė. Paveldėjimo bylos.


*būtina nurodyti

78 straipsnio a punktas. - teismų ar institucijų, kurios turi kompetenciją nagrinėti prašymus dėl teismo sprendimo paskelbimo vykdytinu pagal 45 straipsnio 1 dalį bei skundus dėl teismo sprendimų dėl tokių prašymų pagal 50 straipsnio 2 dalį, pavadinimus ir kontaktinius duomenis

Kompetentingas teismas ar institucija

Apylinkės teismo pirmininkas

Kontaktiniai duomenys:

Liuksemburgo miesto apylinkės teismas (Tribunal d’arrondissement de Luxembourg)

Cité judiciaire

L-2080 Luxembourg

Telefonas 00 352 475 981 1

Dykircho apylinkės teismas (Tribunal d’arrondissement de Diekirch)

Palais de Justice

Place Guillaume

L-9237 Diekirch

Telefonas 00 352 803 214 1

Apeliacinės instancijos teismas

Civilinių bylų apeliacinis teismas

Kontaktiniai duomenys

Apeliacinis teismas (Cour d’appel)

Cité judiciaire

L-2080 Luxembourg

Telefonas 00 352 475 981 1

78 straipsnio b punktas. - teismo sprendimo dėl skundo ginčijimo tvarka, nurodyta 51 straipsnyje

Kompetentingas teismas

Kasacinis teismas

Kontaktiniai duomenys

Kasacinis teismas (Cour de cassation)

Cité judiciaire

L-2080 Luxembourg

Telefonas (+352) 475981-2369 / 2373

Procedūra

Kasacinis skundas

78 straipsnio c punktas. - atitinkamą informaciją apie institucijas, kompetentingas išduoti pažymėjimą pagal 64 straipsnį

Kompetentinga (-os) institucija (-os)

Visi Didžiosios Liuksemburgo Hercogystės Notarų rūmų nariai notarai

Kontaktiniai duomenys

http://www.notariat.lu

78 straipsnio d punktas. - apie 72 straipsnyje nurodytas teisių gynimo priemones

Kompetentingas teismas

Apylinkės teismas

Kontaktiniai duomenys

Liuksemburgo miesto apylinkės teismas (Tribunal d’arrondissement de Luxembourg)

Cité judiciaire

L-2080 Luxembourg

Telefonas 00 352 475 981 1

Dykircho apylinkės teismas (Tribunal d’arrondissement de Diekirch)

Palais de Justice

7, avenue de la Gare

B.P. 164

L-9202 Diekirch

Telefonas 00 352 803 214 1

Procedūra

Rašytinė procedūra

79 straipsnis - 3 straipsnio 2 dalyje nurodyto informacijos sąrašo nustatymas ir vėlesnis keitimas

/

Paskutinis naujinimas: 13/07/2023

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.